Sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Romə
Kərisə lɩ̀à tə nə
Romə tɩ̀án sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ Zwezi-*Kərisə *tʋntʋnʋ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ. Ʋ vəli bwálá kapʋpʋ, ʋ ma swɩ̀n Zwezi-Kərisə sʋywáŋʋ́ tə ʋ bɩrɩ.
Lɩ̀à tə nə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́
Polə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ ʋ pa *Kərisə lɩ̀à tə nə, ba nə wulə *Romə nə. Kʋ máŋá tə wa, də Polə wulə ʋ nɛɛ batwa nii vəlu tə wa. Ʋ wulə Korɛntə nə, ʋ dàń yà pɩ̀à, sə ʋ twá Romə ʋ kɛ̀eń ʋ va Esəpanyə.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Polə bɩrɩ ʋ kàrà tə mama Romə tɩ̀án sagɩ tə wa. Ʋ bɩrɩ də, ləzoni tə mama yɩ cʋna lɩ̀à, yá Yɩɩ swə ba mama mɩ́ámɩ́án. *Zwifə-ba də ba tə, ba nə tà Zwifə-ba mɛ wàá cɩ́gá tɩ̀án ba yanɩ Yɩɩ yáá con, də ba nə ken ba waa Zwezi-*Kərisə nə, ʋ nə tɩga ba yuu yɩrɩ. Kʋ nətʋ yɩ pubwanʋ Yɩɩ fwa ba yɩra. Yá sɩ́ʋ́n nə, ba də Zwezi-Kərisə dàń vwə duən nə.
Swapitərə nana tə wa, Polə swɩ̀n Yɩɩ-*Siŋu tə yoo, kʋ nə pɩn mɩɩ, kʋ nə yàá pɩn, nə jì Yɩɩ bɩa, kʋ ga twi kʋ saŋa nəba.
Swapitərə nʋgʋ kʋ va kʋ yí fugə nədʋ tə yɩ Yɩɩ fɩra tə nə yɩ nətʋ, *Yɩzərayɛlə lɩ̀à yuu wa nə kʋ swɩ̀n. Zwifə-ba zʋnɩ vɩga sʋywáŋʋ́ tə ba dʋgʋ. Yá Yɩɩ mʋ̀ wà ʋ dwíí tə vɩ.
Swapitərə fugə bələ kʋ va kʋ yí fugə də bonu tə wa, Polə tún coŋi ʋ pa ba nətʋ yuu wa, ba nə mɛ, sə ba ya Kərisə lɩ̀à púlí tə wa də kàrá con. Ʋ bɩrɩ də, won mama mɛ, sə kʋ fwa də sonu.
1
Polə jʋ̀nɩ̀ Kərisə lɩ̀à tə Romə nə
(Titə 1.1-4)
À mʋ̀ Polə yɩ Zwezi-*Kərisə tʋtʋnbiu. À mʋ̀ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə. Yɩɩ kúrí nə, sə à ya ʋ *tʋntʋnʋ. Ʋ lɩ nə, ʋ tún vàn nə, sə à swɩ̀n ʋ sʋywáŋʋ́ tə, à bɩrɩ lɩ̀à nə. Yɩɩ yà dí yáá, ʋ twá də ʋ nii *sʋ̀sʋ̀nà tə, ʋ ma kàn sʋywáŋʋ́ təntə nikanɩ, fuən fuən. Yá kʋ yoo dàń pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa. 3-4 Kʋ sʋywáŋʋ́ təntə swɩ̀n ʋ bìú Zwezi-Kərisə yoo, ʋ nə yɩ nə *Yuu-Tiu. Ʋ jigə ləzwənə, ba ga lʋrɩ wá pɩ̀ʋ́ *Davidə dwíí tə wa. Yá Yɩɩ twá də ʋ *Siŋu tə, ʋ ma bwin wá, ʋ lɩ tɩan wa, yá ʋ dàń ga bɩrɩ də, cɩ́gá mama, ʋ yɩ ʋ bìú tə, ʋ nə jə dɩ̀àn. Kʋ twá də ʋ mʋ̀ Zwezi-Kərisə, Yɩɩ ma fwa ʋ pubwanʋ tə nə yɩra, ʋ ga tún nəba, sə nə ya ʋ tʋntʋna. Ʋ fwa kʋ nətʋ tə, sə nə va nə swɩ̀n ʋ sʋgʋ tə, nə bɩrɩ dwíə́ tə mama lʋʋ mama wa nə, ba nə tà *Zwifə-ba, sə ba zìlí ʋ nii, kʋ twá ʋ yɩrɩ tə nə. Kʋ nətʋ twá ba nə keni ba waa ʋ nə wuuu. 6-7 Á mʋ̀ *Romə tɩ̀án də wulə ba mʋ̀ lɩ̀à təntə wa, Zwezi-Kərisə nə kúrí, sə ba ya ʋ lɩ̀à. Kʋ dàń ya á mʋ̀ mama nə, à pʋ́pʋ́nɩ́ à pɩn. Yɩɩ swə aba, ʋ kúrí aba, sə á ya ʋ mʋ̀ nyiən. Nə nyɩna Yɩɩ də nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, ba ga pa aba bɩcan sìə́.
Nətʋ Polə nə swə Kərisə lɩ̀à tə, ba nə wulə Romə nə
(Romə tɩ̀án 15.23-32; 1 Tɛsalonikə tɩ̀án 1.2-3; 3.7-13)
Tɩa yuu bwálɩ́ mama nə, lɩ̀à nə̀ń də, á keni á waa Zwezi-*Kərisə nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à dí yáá, à twá də Zwezi-Kərisə, à ma kəni à nyɩna Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e, á mama yɩrɩ. 9-10 Yá à tʋŋa tʋtʋŋɩ tə, Yɩɩ nə pɩn nə, də à waa mama, à ma swɩ̀n ʋ bìú tə sʋywáŋʋ́ tə à bɩrɩ. Yɩɩ yə̀ə́ də, kʋ yɩ cɩ́gá, à swɩ̀n nətən də. Ʋ yə̀ə́ də, máŋá mama, à nə wulə à jʋ̀nɩ̀ wá, à yàá lòrì wá à pɩn aba. Yá máŋá mama, à lòrì Yɩɩ, sə ʋ súrí cwəŋə, ʋ pa nə sɩ́ʋ́n, də kʋ nə twá də ʋ fɩra, sə à bà à na aba. 11 À pɩ̀à, sə à na aba də à waa mama, sə à pa aba Yɩɩ-*Siŋu tə tarpɩʋn don, sə kʋ pa á zɩgɩ dɩ̀àn, á twá Zwezi-Kərisə nə. 12 À mʋ̀ də á mʋ̀ mɛ keni nə waa Zwezi-Kərisə nə, yá nə dàń yɩ won nədʋ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn à pɩ̀à, sə nə na duən, nə ga dàn duən jɩ̀àn.
13 À nubɩa-ba, à pɩ̀à, sə á lwarɩ də, à də́də́n, sə à bà, à na aba kʋ nɛɛ cé duən. Yá yìə̀n cɩ̀gà à yáá nə, kʋ bà kʋ yí zə̀n. À pɩ̀à, sə à bà, à tʋn tʋtʋŋɩ á tətəŋi wa. Kʋ wá san aba, sə á va yáá, á ga bori Yɩɩ nyiən tə wa, ndə à nə fwa nətʋ lʋʋ dwíə́ tə duən wa. 14 Yɩɩ nə pɩn nə kʋ tʋtʋŋɩ təntə. Kʋ dàń yɩ ndə jɩŋɩ nə à yuu wa, sə à swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə, à bɩrɩ *Gərɛkə-ba nə, də ba tə, ba yɩ́á nə wà pʋrɩ nə, də ba tə, ba nə yə̀ə́ saga kàrʋ̀, də ba tə, ba nə yə̀rì won mama nə. 15 Mə kʋ mʋ̀ yoo təntə nə pɩn, à pɩ̀à, sə à bà, à swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə, à bɩrɩ á mʋ̀ *Romə tɩ̀án də, də à waa mama.
Sʋywáŋʋ́ tə jə dɩ̀àn
16 Cavɩra ba à mʋ̀ Polə jə, sə à swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə à bɩrɩ lɩ̀à nə. Yɩɩ dɩ̀àn wulə sʋywáŋʋ́ təntə wa, sə tə jon lɩ̀à tə mama, ba nə keni ba waa Zwezi-*Kərisə nə, ba cʋna wa. Cwəŋə təntə təntən ka wulə *Zwifə-ba yɩrɩ. Kʋ kwa nə, ka wulə *Gərɛkə-ba tə də yɩrɩ. 17 Sʋywáŋʋ́ təntə nə bɩrɩ nətʋ tə, Yɩɩ nə pɩn ləzwənə jì cɩ́gá tíú ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con. Kʋ yoo təntə cwəŋə də̀ń laŋʋ də kʋ yígúrə́ nə yɩ, sə lɩ̀à tə kəni ba waa Zwezi-Kərisə nə wuuu. Kʋ yɩ ndə, kʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́: «Lìù tə, ʋ nə keni ʋ waa Zwezi nə, Yɩɩ yàá pa ʋ jì cɩ́gá tíú, ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con. Yá ʋ mʋ̀ lìù təntə wá ya mɩɩ wa, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con».
Lɩ̀à tə mama yɩ cʋna lɩ̀à
(Efɛzə tɩ̀án 4.17-19; 1 Piyɛrə 4.3-5)
18 Yɩɩ bɩrɩ də, ʋ lɩŋa zaŋa ʋ sàń tə nə, lɩ̀à tə tʋtʋnkʋkwɩnan tə mama yɩrɩ, ʋ nə ba pɩ̀à, də kʋnkʋn yìə̀n yɩrɩ. Mə tə mʋ̀ nə, ba ma cɩ̀ lɩ̀à tə yáá nə, ba dàn ká lwarɩ cɩ́gá tə. 19 Cɩ́gá, kʋ tə, ba nə wàá ba lwarɩ Yɩɩ yoo yuu wa kʋ yɩ nəpon. Yɩɩ tətə nə bɩrɩ ba kʋ yoo tə, ʋ pa ba lwarɩ kʋ. 20-21 Lìù mama yà tə wà nɩ Yɩɩ nə yɩ nətʋ. Yá kʋ nə zɩgɩ máŋá tə wa, Yɩɩ nə fwa lʋʋ, kʋ ja bà kʋ yí zə̀n, wiən tə, ʋ nə fwa, tə bɩrɩ nətʋ tə, ʋ nə yɩ. Tə ma bɩrɩ də, cɩ́gá mama, ʋ jə dɩ̀àn, tə nə bá zwɛ̀e, abada də. Tə ma kʋ́ʋ̀ bɩrɩ də, ʋ mʋ̀ cɩcɩ cɩ́gá nə yɩ Yɩɩ də. Ba yə̀ə́ də, Yɩɩ wulə zəni, yá ba ga vɩ, sə ba pa wá dun, nə à yə̀ə́, sə ba kə ʋ lɛ̀eɛ̀e, ndə ba nə mɛ, sə ba fwa nətʋ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀ ba swɩ̀n də, ba wà ʋ mʋ̀ Yɩɩ nii zìlí, ba nə yə̀rì wá yɩrɩ. Yá ba bɩcanɩ kʋ́ʋ̀ ba pubʋŋa jə. Ba yə̀rì won mama, ba ga yə̀rì yozəŋu də. 22 Ba swɩ̀n də, ba mʋ̀ jə wʋbʋŋa, yá ba ga yə̀rì də, ba yɩ ləyərən. 23 Ba mʋ̀ con nə, ba yá dun Yɩɩ tə, ʋ nə wàrɩ̀ ʋ tɩ ʋ pwɩ, yá ba ga jʋ̀nɩ̀ woŋwanan. Tə woŋwanan təntə yɩ ləzwənə nyɩnyɩga, ba nə sárɩ́, yá ləzwənə tətə ga tɩ ʋ pwɩ. Tə duən də nyɩn də zuŋi. Tə duən də nyɩn də vàná, tə nə jə nɛɛ banɩa, tə duən də kʋ́ʋ̀ nyɩn də wiən tə, tə nə vəli tə pùə́ ban.
24 Mə kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ dàń ma yá ba, sə ba fwa ba pùə́ yokʋkwɩnan fɩra yìə̀n tə duən yɩra, sə tə kə ba durən wa, sə tə ga kə cavɩra ba tətə nə. 25 Ba yá Yɩɩ cɩ́gá tə, ba ga pú kʋnkʋn kwa. Ba tʋŋa ba pɩn wiən tə nə, Yɩɩ nə fwa, də ba pɩn tə dun, ba ga yá Yɩɩ tətə, ʋ nə fwa tə wiən təntə mama. Yá ʋ mʋ̀ nə ba yà mɛ, sə ba bʋ ʋ nə, máŋá mama wuuu, kʋ nə ba zwɛ̀e. Amɩɩna!
26 Mə kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ dàń ma yá ba, sə ba fwa cavɩyiən tə, ba nə swə tə fàŋʋ́. Ba kana dàń yá bara nə, ba pìí ba pəni ba duən kana, ba ma tʋŋa yìə̀n duən yɩra, tə nə wà mɛ. 27 Bara tə də con, ba də tʋŋa kʋ yoo təntə. Ba də yá kana tə nə, ba duən bara fɩra ga pìí kʋ gwɩ ba. Ba də pəni də ba duən bara, ba ma tʋŋa cavɩyiən duən yɩra. Càn nə wá ya ba ŋwɩ́rán, tə yolwana təntə yɩrɩ, ba nə fwa.
28 Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə ba pɩ̀à, sə ba lwarɩ Yɩɩ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ ma yá ba, sə ba pubʋŋa tə ya pubʋnkʋkwɩʋn, sə kʋ pa ba tʋn yìə̀n tə, ba nə wà mɛ, sə ba tʋn. 29 Ba bɩcanɩ súə́ də kʋnkʋn yìə̀n yiri mama. Ba tʋŋa yolwana duən yɩra. Lɩ̀à duən wiən jə yimən tə pa ba. Ba wɛɛ lɩŋa duən yuu wa. Ba zɩga lɩ̀à duən nə, kʋ tɩ̀án wiən yɩrɩ. Ba swə lɩ̀à gʋrɩ. Ba dɩ jara də duən. Ba gɩgɩrɩ lɩ̀à. Ba tʋŋa yutəlu yìə̀n lɩ̀à yɩra. Ba də́ tɩjaŋa duən də̀ń nə. 30 Ba swɩ̀n yolwana, ba pɩn duən nə. Ba yɩ Yɩɩ dʋŋa. Ba twɩn lɩ̀à. Ba yɩ fwiə lɩ̀à. Ba fwa yɩrʋ. Ba swə yolwan nədʋn fàŋʋ́. Ba ba ba nyɩna-ba nii zìlí. 31 Ba kʋ́ʋ̀ yə̀rì kʋ tə, kʋ nə ziən. Ba nə kàn nikanɩ, ba ba kʋ nii nə twá. Ba yə̀rì ka sóní lɩ̀à. Ba ba lɩ̀à yinəgə dəri. 32 Ba yə̀ə́ zəni də, Yɩɩ *nii tə bɩrɩ də, lɩ̀à tə, ba nə tʋŋa yokʋkwɩnan təntə mɛ, sə ba tɩ, sə tɩan nə ya ba ŋwɩ́rán. Ba yə̀ə́ kʋ nətʋ tə, yá ba ga tʋŋa tə yìə̀n tə. Kʋ tà tə cɩcɩ nə ba tʋŋa, ba nə nɩ lìù, də ʋ tʋn yolwan, ba yàá swə, ba ga daŋa kʋ tíú jɩ̀àn, sə ʋ fwa ʋ súrí lá.