^
TITO
Salud
Chijãgʉm wounaanta iglesia ee chi pörkhamkhĩir jʉr auju aai nʉ
Nem parhoob jaau wënʉrrʉm khʉʉnag ikhʉaba iekhaju aai nʉm
Jãga õor wawiju aai nʉ
Khani Ẽwandamau maachig khaphʉ apiejẽ
Jãga wënʉrraju aai nʉ Ẽwandam iek ʉ̈kha nʉm khʉʉn
Dich khapeenau nemdam ig nʉm oowai sĩi par daúa oobaju aai nʉm
Pablo khapeen salud