2
กำ​แนะนำ​ก๋าน​อธิษฐาน​กับ​ก๋าน​นมัสก๋าน
ย้อนจาอั้น​นัก​เหลือ​เรื่อง​อื่นๆ ข้าพเจ้า​ก็​ขอ​วิงวอน​หื้อ​ต้าน​อธิษฐาน อ้อนวอน ขอ​ร้อง กับ​ขอบคุณ​พระเจ้า หื้อ​เยียะ​จาอี้​สำหรับ​กู้​คน​เน่อ ตึง​กษัตริย์​ตังหลาย​กับ​ผู้​มี​อำนาจ​กู้​คน​ตวย​เหมือน​กั๋น เปื้อ​หมู่​เฮา​จะ​อยู่​อย่าง​มี​สันติสุข​กับ​สงบสุข มี​จีวิต​ตี้​ยำเก๋ง​พระเจ้า​กับ​เป๋น​ตี้​น่า​นับถือ เยียะ​จาอี้​เป๋น​สิ่ง​ตี้​ดี เป๋น​ตี้​ปอใจ๋​ของ​พระเจ้า​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา ผู้​ตี้​ใค่​หื้อ​กู้​คน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​กับ​ฮู้จัก​ความ​จริง ก็​เป๋น​จาอั้น ย้อน​ว่า​มี​พระเจ้า​องค์​เดียว​เต้าอั้น กับ​มี​คน​เดียว​ตี้​เป๋น​คน​ก๋าง​หละหว่าง​พระเจ้า​กับ​มนุษย์​เปื้อ​หื้อ​คืนดี​กั๋น คน​นั้น​คือ​พระเยซู​คริสต์ ผู้​ตี้​สละ​จีวิต​เป๋น​ก้าไถ่​สำหรับ​กู้​คน​หื้อ​ป๊น​จาก​อำนาจ​ของ​บาป​กับ​ความ​ต๋าย เรื่อง​นี้​เกิด​ขึ้น​ต๋าม​เวลา​ตี้​พระเจ้า​ก๋ำหนด เปื้อ​เป๋น​หลักฐาน​ตี้​ยืนยัน​ว่า พระเจ้า​ใค่​จ้วย​หื้อ​กู้​คน​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ ย้อน​จาอี้​พระเจ้า​จึง​แต่งตั้ง​ข้าพเจ้า​เป๋น​อัครทูต เปื้อ​ไป​บอก​กับ​สอน​เรื่อง​เกี่ยวกับ​ความ​เจื้อ​กับ​ความ​จริง​หื้อ​คน​ต่างจ้าด ข้าพเจ้า​อู้​ซื่อ​บ่ได้​ขี้​จุ
เมื่อ​ต้าน​ตังหลาย​นมัสก๋าน​พระเจ้า​ตี้​ไหน​ก็​ต๋าม ข้าพเจ้า​ใค่​หื้อ​ป้อจาย​ยก​มือ​อธิษฐาน 2:8 ก๋าน​ยก​มือ​ขึ้น​อธิษฐาน​เป๋น​วัฒนธรรม​ของ​จาว​ยิว​สมัย​นั้น​ด้วย​ใจ๋​บริสุทธิ์ บ่โขด​ใน​ใจ๋ กาว่า​บ่เถียง​กับ​ใผ ส่วน​แม่ญิง​ก็​หื้อ​แต่งตั๋ว​ปอดี สุภาพ​เรียบร้อย ถูก​ก๋าละเทศะ บ่แป๋ง​ผม​หื้อ​งาม​ล้ำไป​กาว่า​เอา​คำ กาว่า​ไข่มุก มา​แต่งหย้อง กาว่า​นุ่ง​เสื้อผ้า​รากา​แปง​เปื้อ​หื้อ​คน​อื่น​สนใจ๋ 10 แต่​หื้อ​เยียะ​สิ่ง​ดีๆ จ้วย​คน​อื่น ก็​เปิง​กับ​แม่ญิง​ตี้​อ้าง​ตั๋ว​เก่า​ว่า​เป๋น​คน​นับถือ​พระเจ้า
11 เมื่อ​ฟัง​ก๋าน​สอน แม่ญิง​ควร​จะ​เฮียน​ฮู้​อย่าง​เงียบๆ กับ​ยอม​เจื้อฟัง​อย่าง​เต๋มใจ๋ 12 ข้าพเจ้า​บ่ยอม​หื้อ​แม่ญิง​สั่ง​สอน กาว่า​มี​อำนาจ​เหนือ​ป้อจาย แต่​หื้อ​แม่ญิง​ฟัง​อย่าง​เงียบๆ 13 ย้อน​ว่า​พระเจ้า​สร้าง​อาดัม​ก่อน​แล้ว​สร้าง​เอวา 2:13 ปฐก. 2:7,21-22 14 กับ​คน​ตี้​ถูก​ล่อลวง​บ่ใจ้​อาดัม แต่​เป๋น​แม่ญิง​ตี้​ถูก​ซาต๋าน​ล่อลวง​จ๋น​เยียะ​บาป 15 จาใด​ก็​ต๋าม​แม่ญิง​จะ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ได้​ตาง​ก๋าน​เกิด​ลูก ถ้า​มั่นคง​ใน​ความ​เจื้อ ความ​ฮัก ความ​บริสุทธิ์ กับ​ใจ๊​จีวิต​หื้อ​เหมาะสม

2:8 2:8 ก๋าน​ยก​มือ​ขึ้น​อธิษฐาน​เป๋น​วัฒนธรรม​ของ​จาว​ยิว​สมัย​นั้น

2:13 2:13 ปฐก. 2:7,21-22