จดหมาย​เขียน​เถิง​หมู่​ปี้น้อง​ผู้เจื้อ​จาว
ฮีบรู
บ่มี​ใผ​แน่ใจ๋​ได้​ว่า​ผู้​เขียน​จดหมาย​เถิง​จาว​ฮีบรู​เป๋น​ใผ ใน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​บ่มี​กำ​ตั๊กตวาย กับ​บ่ได้​บอก​ชัดเจน​ว่า​เขียน​เถิง​ใผ เถิง​แม้ว่า​ผู้​เชี่ยว​ชาญ​พระคัมภีร์​คาด​ว่า​ผู้​เขียน​อาจ​จะ​เป๋น​เปาโล บารนาบัส กาว่า อปอลโล แต่​ก็​บ่มี​ใผ​ฮู้​ได้​อย่าง​แน่นอน แต่​ผู้เจื้อ​สมัย​คริสตจักร​ยุค​แรก​ยอมฮับ​จดหมาย​ฉบับ​นี้​ว่า​เป๋น​ถ้อยกำ​ตี้​พระเจ้า​ดลใจ๋​หื้อ​คน​เขียน จดหมาย​ฉบับ​นี้​คาด​ว่า​คง​เขียน​ขึ้น​ก่อน​ปี๋ ค.ศ. 70
จดหมาย​ฉบับ​นี้​คง​เขียน​เถิง​ผู้เจื้อ​จาว​ยิว​ตี้​ฮ้อง​แหม​จื้อ​ว่า จาว​ฮีบรู หมู่​เขา​โดน​ค่ำ​ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​เขา เซิ่ง​อาจ​จะ​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​ละ​ความ​เจื้อ​ย้อน​ก๋าน​ค่ำ​นั้น บ่มี​ใผ​ฮู้​ผู้เจื้อ​หมู่​นี้​อยู่​ตี้​ไหน พระธรรม​กิจก๋าน​ของ​อัครทูต​รายงาน​ว่า หลัง​สเทเฟน​ต๋าย​แล้ว คริสตจักร​ต่างๆ ก็​โดน​ค่ำ​อย่าง​หนัก แล้ว​หมู่​ผู้เจื้อ​ก็​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป​หลาย​ตี้​หลาย​แห่ง กับ​บอก​ข่าวดี​ใน​กู้​ตี้​ตี้​ได้​ไป (​กิจก๋าน 8:1,4; 11:19​) จดหมาย​เขียน​เถิง​จาว​ฮีบรู เซิ่ง​อาจ​จะ​เป๋น​หมู่​นึ่ง​ตี้​ได้​แตก​ขะแล​ขะแจ​ไป​ตี้​อื่น​นั้น
เนื้อหา​ใน​จดหมาย​อู้​เถิง​จาว​ฮีบรู ได้​ยก​ข้อ​พระคัมภีร์​พันธสัญญา​เก่า​มา​อ้าง​หลาย​ข้อ จดหมาย​ฉบับ​นี้​ได้​บอก​ไว้​ว่า พระเจ้า​พระบิดา​ส่ง​พระเยซู​คริสต์​มา​เปื้อ​รับรอง​พันธสัญญา​ใหม่ ย้อน​พระเยซู​ต๋าย​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​เปื้อ​คน​ตังหลาย พันธสัญญา​เก่า​ตี้​รวม​บท​บัญญัติ กับ​ก๋าน​ถวาย​สัตว์​ปู่จา ก็​บ่มี​ผล​อะหยัง​แล้ว กับ​บ่จ๋ำเป๋น​แหม​ต่อ​ไป จดหมาย​ฉบับ​นี้​ได้​บอก​เถิง​ว่า​พระเยซู​คริสต์​ยิ่งใหญ่​เหลือ​ตึง​หมู่​ทูตสวรรค์ ตึง​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​สมัย​ก่อน​แม้​แต่​โมเสส ตี้​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตี้​ยิ่งใหญ่​ตี้​สุด​ใน​สมัย​พระคัมภีร์​พันธสัญญา​เก่า กับ​ได้​บอก​ว่า​พระเยซู​เป๋น​มหา​ปุโรหิต​ตี้​ยิ่งใหญ่​เหลือ​มหา​ปุโรหิต​สมัย​พันธสัญญา​เก่า​ตึงหมด พระองค์​นั่ง​อยู่​ตัง​เผิก​ขวา​ของ​พระเจ้า​ใน​สวรรค์ กับ​อ้อนวอน​ขอ​พระเจ้า​เผื่อ​ผู้เจื้อ​ตังหลาย
1
พระเจ้า​อู้​ผ่าน​ตาง​พระบุตร​ของ​พระองค์
เมิน​มา​แล้ว​พระเจ้า​อู้​กับ​ป้อ​อุ๊ย​แม่​หม่อน​ของ​เฮา โดย​ตาง​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระองค์​หลาย​เตื้อ​หลาย​วิธี​ตวย​กั๋น แต่​ใน​ยุค​สุดต๊าย​นี้ พระเจ้า​ได้​อู้​กับ​เฮา​โดย​ตาง​พระบุตร ผู้​ตี้​พระเจ้า​ได้​แต่งตั้ง​หื้อ​เป๋น​ผู้​ฮับ​มรดก​กู้​อย่าง กับ​พระเจ้า​ได้​สร้าง​จักรวาล​โดย​ตาง​พระบุตร​ตวย พระบุตร​สำแดง​หื้อ​หัน​รัศมี​ของ​พระเจ้า กับ​เป๋น​ปิม​เดียว​กั๋น​กับ​พระเจ้า พระบุตร​ก๊ำจู​กู้​อย่าง​โดย​กำ​อู้​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์ เมื่อ​พระบุตร​ได้​ล้าง​บาป​หื้อ​คน​ตังหลาย​แล้ว พระองค์​ก็​ได้​นั่ง​ตัง​ขวา​มือ​ของ​พระเจ้า​ผู้​ตี้​ยิ่งใหญ่​ตี้​สุด​ใน​สวรรค์ จาอั้น​พระบุตร​ก็​ได้​เป๋น​ใหญ่​เหลือ​หมู่​ทูตสวรรค์ เหมือน​กับ​จื้อ​ตี้​พระองค์​ได้ฮับ​ก็​ยิ่งใหญ่​เหลือ​จื้อ​ของ​หมู่​ทูตสวรรค์
ย้อน​ว่า​บ่มี​ทูตสวรรค์​ต๋น​ใด​เลย​ตี้​พระเจ้า​เกย​อู้​กับ​เปิ้น​ว่า
“เจ้า​เป๋น​ลูก​ของ​เฮา วัน​นี้​เฮา​ได้​เป๋น​ป้อ​ของ​เจ้า​แล้ว” 1:5 สดด. 2:7
กับ​บ่ได้​อู้​กับ​ทูตสวรรค์​ต๋น​ใด​ว่า
“เฮา​เป๋น​ป้อ​ของ​เจ้า เจ้า​เป๋น​ลูก​ของ​เฮา”
เมื่อ​พระเจ้า​ส่ง​พระบุตร​ตี้​เป๋น​ลูก​คน​เก๊า​เข้า​มา​ใน​โลก​นี้ พระองค์​ก็​อู้​ว่า
“หื้อ​หมู่​ทูตสวรรค์​ตังหลาย​ของ​พระเจ้า​นมัสก๋าน​พระบุตร” 1:6 ฉธบ. 32:43 (ฉบับ​กรีก LXX)
ส่วน​หมู่​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์ พระเจ้า​อู้​ว่า
“พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​หมู่​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​เป๋น​เหมือน​ลม
กับ​เยียะ​หื้อ​หมู่​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์​เป๋น​เหมือน​เปล๋วไฟ” 1:7 สดด. 104:4
แต่​ส่วน​พระบุตร​นั้น​พระเจ้า​อู้​ว่า
“ข้า​แต่​พระเจ้า บัลลังก์​ของ​พระองค์​จะ​อยู่​ตลอดไป
กับ​พระองค์​จะ​ปกครอง​แผ่นดิน​ของ​พระองค์​อย่าง​ยุติธรรม
พระองค์​ฮัก​ความ​ถูกต้อง​กับ​จัง​สิ่ง​บ่ดี
ย้อน​จาอั้น​พระเจ้า​ตี้​เป๋น​พระเจ้า​ของ​พระองค์
จึง​เลือก​พระองค์ กับ​หื้อ​พระองค์​มี​ความ​จื้นจมยินดี​ตี้​ได้​ฮับ​เกียรติ
นัก​เหลือ​หมู่​เปื้อน​ของ​พระองค์” 1:9 สดด. 45:6,8-9
10 กับ​ยัง​อู้​แหม​ว่า
“ข้า​แต่​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า เมื่อ​เก๊าหัวที
พระองค์​สร้าง​แผ่นดิน​โลก​กับ​ฟ้า​สวรรค์
โดย​พระองค์​เอง
11 สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​หาย​ไป แต่​พระองค์​จะ​ยัง​อยู่
สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​เปื่อย​ยุ่ย​ไป​เหมือน​เสื้อผ้า
12 พระองค์​จะ​หมวด​สิ่ง​หมู่​นี้​เหมือน​หมวด​เสื้อ​คุม
สิ่ง​หมู่​นี้​จะ​เปี่ยน​ไป​เหมือน​เปี่ยน​เสื้อผ้า
แต่​พระองค์​ก็​ยัง​คง​เหมือน​เก่า
จีวิต​ของ​พระองค์​บ่มี​วัน​สิ้นสุด” 1:12 สดด. 102:25-27
13 พระเจ้า​เกย​อู้​กับ​ทูตสวรรค์​ต๋น​ใด​พ่อง​ว่า
“หื้อ​นั่ง​ตัง​ขวา​มือ​ของ​เฮา
จ๋น​เต๊า​ฮอด​เฮา​จะ​เยียะ​หื้อ​ศัตรู๋​ของ​ต้าน
เป๋น​ตี้​ฮอง​ตี๋น​ของ​ต้าน” 1:13 สดด. 110:1
14 ทูตสวรรค์​ตึง​หมด​เป๋น​ก้า​วิญญาณ​ตี้​ฮับใจ๊​พระเจ้า ตี้​พระองค์​ส่ง​มา​จ้วยเหลือ​คน​ตี้​จะ​ได้​ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ

1:5 1:5 สดด. 2:7

1:6 1:6 ฉธบ. 32:43 (ฉบับ​กรีก LXX)

1:7 1:7 สดด. 104:4

1:9 1:9 สดด. 45:6,8-9

1:12 1:12 สดด. 102:25-27

1:13 1:13 สดด. 110:1