2
งาน​แต่งงาน​ตี้​หมู่​บ้าน​คานา
ใน​วัน​ตี้​สาม มี​งาน​แต่งงาน​ตี้​หมู่​บ้าน​คานา​ใน​แคว้น​กาลิลี แม่​ของ​พระเยซู​ก็​อยู่​ตี้​หั้น พระเยซู​กับ​หมู่​สาวก​ก็​ได้ฮับ​เจิญ​ไป​งาน​นี้​ตวย บ่ากอง​เหล้า​องุ่น​หมด แม่​ของ​พระเยซู​ก็​มา​บอก​พระองค์​ว่า “เหล้า​องุ่น​หมด​แล้ว​เน่อ”
พระเยซู​ก็​บอก​ว่า “แม่​เหย มา​บอก​เฮา​เยียะ​หยัง บ่ใจ้​เรื่อง​ของ​เฮา” แล้ว​พระเยซู​ก็​บอก​แหม​ว่า “ยัง​บ่เถิง​เวลา​ของ​เฮา​เตื้อ”
แล้ว​แม่​พระเยซู​ก็​ไป​บอก​คน​ฮับใจ๊​ว่า “เยซู​สั่ง​เยียะ​อะหยัง​ก็​หื้อ​เยียะ​ต๋าม​ตี้​เปิ้น​สั่ง​เน่อ”
มี​โอ่ง​หิน​ใส่​น้ำ​ตั้ง​อยู่​หั้น​หก​แก่น แต่​ละ​แก่น​ใส่​น้ำ​ได้​ประมาณ​แปด​สิบ​เถิง​ร้อย​ซาว​ลิตร ไว้​สำหรับ​พิธี​ซ่วย​มือ​ซ่วย​ตี๋น​ก่อน​กิ๋น​ข้าว​ต๋าม​ธรรมเนียม​ของ​จาว​ยิว 2:6 มก. 7:1-4
แล้ว​พระเยซู​ก็​มา​บอก​คน​ฮับใจ๊​ว่า “ตัก​น้ำ​ใส่​โอ่ง​หื้อ​เต๋ม​เปียง​ปาก​ตึงหมด​นั้น​เลย” คน​ฮับใจ๊​ก็​เยียะ​ต๋าม​กำสั่ง​ของ​พระเยซู
เสร็จ​แล้ว​พระเยซู​ก็​บอก​ว่า “ตัก​ไป​หื้อ​ป้องาน​เต๊อะ” คน​ฮับใจ๊​ก็​ตัก​น้ำ​ใน​โอ่ง​หิน​นั้น​ไป​หื้อ​ป้องาน​จิม
เมื่อ​ป้องาน​ได้​จิม​น้ำ​ตี้​ก๋าย​เป๋น​เหล้า​องุ่น​แล้ว เขา​ก็​สงสัย​ว่า​เหล้า​องุ่น​นี้​มา​จาก​ไหน (​แต่​หมู่​คน​ฮับใจ๊​ตี้​ตัก​น้ำ​นั้น​ฮู้​) แล้ว​ป้องาน​ก็​ฮ้อง​เจ้าบ่าว​มา​อู้​ว่า 10 “ใผๆ ก็​เอา​เหล้า​องุ่น​ดี​ตี้​สุด​มา​หื้อ​แขก​กิ๋น​กั๋น​ก่อน เมื่อ​กิ๋น​ได้​นัก​แล้ว​ก็​ก้อย​เอา​เหล้า​บ่ดี​มา​หื้อ แต่​ต้าน​เก็บ​เหล้า​องุ่น​ตี้​ดี​ตี้​สุด​มา​จ๋น​บ่าเดี่ยว​นี้”
11 นี่​เป๋น​หมายสำคัญ​เตื้อ​แรก​ของ​พระเยซู พระองค์​เยียะ​ตี้​หมู่บ้าน​คานา​ใน​แคว้น​กาลิลี หมู่​สาวก​ก็​ปา​กั๋น​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระองค์ ย้อน​ได้​หัน​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระองค์
12 หลังจาก​นั้น​แล้ว​พระองค์​ก็​ไป​เมือง​คาเปอรนาอุม​พร้อม​แม่​กับ​หมู่​น้อง​บ่าว กับ​หมู่​สาวก​ของ​พระองค์ แล้ว​อยู่​ตี้​หั้น​แหม​บ่กี่​วัน
พระเยซู​ไล่​หมู่​ก๊า​ขาย​ออก​จาก​พระวิหาร
13 เมื่อ​ใก้​เถิง​งาน​ปัสกา​ของ​จาว​ยิว พระเยซู​ก็​เตียว​ตาง​ขึ้น​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม 14 ใน​บริเวณ​พระวิหาร พระองค์​ก็​หัน​หมู่​คน​ขาย​งัว ขาย​แกะ​กับ​ขาย​นกก๋าแก๋ ตี้​ไว้​สำหรับ​เป๋น​เครื่องปู่จา คน​แลก​เหรียญ​ก็​นั่ง​อยู่​ตวย​หมู่​เขา 15 พระองค์​ก็​เอา​เจื้อก​แป๋ง​เป๋น​แส้ ไล่​เหิบ​หมู่​เขา​ออก​จาก​พระวิหาร​ตึง​แกะ​ตึง​งัว แล้ว​พระองค์​ก็​ถอก​เหรียญ กับ​ปึ๊ด​โต๊ะ​ของ​คน​แลก​เหรียญ​เหีย​หมด 16 พระองค์​ก็​ว่า​หื้อ​คน​ขาย​นกก๋าแก๋​ว่า “ขน​คัว​ออก​ไป​หื้อ​หมด ห้าม​มา​เยียะ​บ้าน​พระบิดา​ของ​เฮา​หื้อ​ก๋าย​เป๋น​กาด”
17 กำ​นั้น​สาวก​ก็​กึ๊ด​เถิง​กำ​ใน​พระคัมภีร์​ตี้​ว่า “ความ​จงฮัก​ภักดี​ตี้​มี​ต่อ​บ้าน​ของ​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​ตั๋ว​เฮา​วอดวาย​เสี้ยง​หมด” 2:17 สดด. 69:9
18 เมื่อ​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​หัน​จาอั้น ก็​มา​ว่า​หื้อ​พระองค์​ว่า “ต้าน​มี​สิทธิ์​อะหยัง​มา​เยียะ​จาอี้ แน่​จริง​ก็​เยียะ​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ตี้​แสดง​เถิง​อำนาจ​ของ​ต้าน​หื้อ​ผ่อ​กำ​ลอ”
19 พระเยซู​ก็​ตอบ​ว่า “ตุ๊บ​พระวิหาร​นี้​ขว้าง​เหีย​แล่ แล้ว​เฮา​จะ​แป๋ง​ขึ้น​ใหม่​ใน​สาม​วัน”
20 หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​ก็​ว่า “พระวิหาร​นี้​ใจ๊​เวลา​แป๋ง​ตึง​สี่​สิบ​หก​ปี๋ แล้ว​ต้าน​จะ​แป๋ง​ใหม่​ใน​สาม​วัน​อั้น​น้อ” 21 แต่​พระวิหาร​ตี้​พระองค์​อู้​เถิง​ก็​คือ​ตั๋ว​ของ​พระองค์ 22 หลัง​จาก​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว หมู่​สาวก​ก็​จ๋ำ​ได้​ว่า พระองค์​เกย​อู้​จาอี้​ไว้ แล้ว​หมู่​เขา​ก็​เจื้อ​พระคัมภีร์​กับ​เจื้อ​กำ​อู้​ของ​พระองค์
23 หละหว่าง​งาน​ปัสกา พระองค์​ก็​อยู่​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม แล้ว​ก็​มี​แหม​หลาย​คน​มา​เจื้อ​กับ​วางใจ๋​พระองค์ เมื่อ​ได้​หัน​ก๋าน​อัศจ๋รรย์​ตี้​พระองค์​เยียะ 24 แต่​พระองค์​บ่ได้​ไว้​วางใจ๋​ใน​ความ​เจื้อ​ของ​หมู่​เขา​เลย ย้อน​ว่า​พระองค์​ฮู้จัก​กู้​คน​ดี 25 บ่ต้อง​มี​ใผ​มา​บอก​พระองค์​ว่า​ใจ๋​คน​เป๋น​จาใด ย้อน​ว่า​พระองค์​ฮู้​จิตใจ๋​ของ​คน​กู้​คน​ดี

2:6 2:6 มก. 7:1-4

2:17 2:17 สดด. 69:9