ข่าวดี​ของ​พระเจ้า​เรื่อง​พระเยซู​คริสต์
เขียน​โดย
ยอห์น
เถิง​แม้ว่า​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​บ่ได้​บอก​จื้อ​ของ​ผู้​เขียน​ไว้ แต่​คริสตจักร​สมัย​ยุค​แรก​ก็​ยอม​ฮับ​ว่า ผู้​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​คือ ยอห์น ใน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​มี​ก๋าน​อ้าง​เถิง “สาวก​ตี้​พระเยซู​ฮัก” หลาย​เตื้อ ผู้​เชี่ยว​ชาญ​ส่วน​ใหญ่​หัน​ว่า​หมาย​เถิง​ยอห์น ต้าน​ได้​อ้าง​เถิง​ตั๋ว​เก่า ยอห์น​เป๋น​ลูก​ของ​เศเบดี​กับ​เป๋น​อ้าย​ของ​ยากอบ ผู้​เชี่ยว​ชาญ​ส่วน​ใหญ่​กึ๊ด​ว่า​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ได้​เขียน​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 85-96 หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​เป๋น​เล่ม​สุดต๊าย​ตี้​ได้​เขียน​ไว้
คน​ถือ​กั๋น​ว่า​ยอห์น​เขียน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ขึ้น​ตี้​เมือง​เอเฟซัส ยอห์น​บอก​จุด​ประสงค์​ของ​ก๋าน​เขียน​นี้​ใน​บท​ตี้ 20:31 ไว้​ว่า “แต่​ตี้​ได้​เขียน​สิ่ง​หมู่​นี้​ลง​ไป​ก็​เปื้อ​หมู่​ต้าน​จะ​เจื้อ​ว่า พระเยซู​เป๋น​พระคริสต์ คือ​พระบุตร​ของ​พระเจ้า และ​ถ้า​ใผ​วางใจ๋​พระองค์ ก็​จะ​มี​จีวิต​นิรันดร์” ต้าน​ได้​เขียน​เถิง​คน​ตี้​อยู่​นอก​ดินแดน​ปาเลสไตน์
หนังสือ​ข่าวดี​ตี้​ยอห์น​ได้​เขียน​นี้​ต่าง​กั๋น​จาก​หนังสือ​ข่าวดี​สาม​เล่ม​แรก โดย​ตี้​ยอห์น​บ่ได้​เล่า​เรื่อง​กำเผียบ​ของ​พระเยซู​เหมือน​สาม​เล่ม​ก่อน​หน้า​นี้ แตน​ตี้​จะ​เล่า​เกี่ยวกับ​กำเผียบ​ของ​พระเยซู ยอห์น​ได้​เล่า​เถิง​หมาย​สำคัญ​เจ็ด​อย่าง​ตี้​พระเยซู​เยียะ กับ​ได้​บันทึก​กำ​หลาย​กำ​ตี้​พระเยซู​อู้​เกี่ยว​กับ​พระองค์​เอง พระองค์​อู้​ว่า “เฮา​เป๋น” เจ้น “เฮา​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง​ของ​โลก” “เฮา​เป๋น​ตาง​นั้น เป๋น​ความ​จริง กับ​เป๋น​จีวิต” ใน​หนังสือ​ข่าวดี​เล่ม​นี้​ยัง​ได้​บันทึก​กำ​ของ​พระเยซู​ตี้​บ่มี​ใน​สาม​เล่ม​แรก หมาย​สำคัญ​ตึงหมด​ตี้​พระเยซู​เยียะ​กับ​กำ​ตี้​พระองค์​อู้​เถิง​พระองค์​เอง ตี้​ยอห์น​ได้​เขียน​บอก​ไว้​นั้น​ก็​แสดง​หื้อ​หัน​ว่า พระเยซู​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ
1
พระกำ​ได้​เกิด​มา​เป๋น​มนุษย์
ก่อน​ตี้​พระเจ้า​จะ​สร้าง​โลก​นี้ ก็​มี​ผู้​ตี้​ฮ้อง​กั๋น​ว่า พระกำ อยู่​แล้ว พระกำ​อยู่​กับ​พระเจ้า กับ​เป๋น​พระเจ้า​ตวย พระกำ​อยู่​กับ​พระเจ้า​ตั้งแต่​เมื่อ​เก๊าหัวที พระเจ้า​ใจ๊​พระกำ​สร้าง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง ใน​กู้​สิ่ง​ตี้​เกิด​นั้น​บ่มี​อะหยัง​เลย​ตี้​เกิด​นอก​เหนือ​จาก​พระกำ พระกำ​เป๋น​เก๊า​เหง้า​จีวิต กับ​จีวิต​นั้น​ก็​นำ​ความ​เป่งแจ้ง​มา​หื้อ​กู้​คน ความ​เป่งแจ้ง​ส่อง​เข้า​มา​ใน​ความ​มืด แต่​ความ​มืด​เยียะ​หื้อ​ความ​เป่งแจ้ง​ดับ​บ่ได้
พระเจ้า​ได้​ส่ง​ป้อจาย​มา​คน​นึ่ง​จื้อ​ยอห์น​ผู้​หื้อ​บัพติศมา ต้าน​มา​เป๋น​พยาน​หื้อ​ความ​เป่งแจ้ง​นั้น เปื้อ​กู้​คน​จะ​ได้​เจื้อ​ความ​เป่งแจ้ง​นั้น​โดย​กำ​พยาน​ของ​ต้าน ยอห์น​บ่ใจ้​ความ​เป่งแจ้ง​นั้น แต่​ต้าน​มา​เป๋น​พยาน​หื้อ​ความ​เป่งแจ้ง​นั้น พระองค์ ผู้​ตี้​เป๋น​ความ​เป่งแจ้ง​แต๊ ตี้​เยียะ​หื้อ​กู้​คน​หัน​ความ​จริง​เรื่อง​พระเจ้า​นั้น ก่ำลัง​เข้า​มา​ใน​โลก
10 พระองค์​นั้น​อยู่​ใน​โลก​นี้ เถิงแม้​ว่า​พระเจ้า​สร้าง​โลก​ขึ้น​มา​โดย​พระองค์ แต่​ก็​บ่มี​ใผ​ใน​โลก​นี้​ฮู้จัก​พระองค์ 11 พระองค์​ได้​มา​ตี้​บ้านเมือง​ของ​พระองค์ แต่​ปี้น้อง​จาว​บ้าน​ของ​พระองค์ ก็​ยัง​บ่ยอม​ฮับ​พระองค์ 12 แต่​ใผ​ตี้​ยอมฮับ​และ​เจื้อ​วางใจ๋​ใน​พระองค์ พระองค์​ก็​หื้อ​สิทธิ์​เขา​เป๋น​ลูก​ของ​พระเจ้า 13 บ่ใจ้​ลูก​ตี้​เกิด​จาก​คน กาว่า​เกิด​จาก​ความ​ต้องก๋าน​ตาง​ก๋าย กาว่า​เกิด​จาก​ความ​ต้องก๋าน​ของ​ป้อแม่ แต่​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​เป๋น​ลูก​ของ​พระองค์
14 พระกำ​ได้​มา​เกิด​เป๋น​คน​และ​อยู่​ต้ามก๋าง​หมู่​เฮา พระองค์​มี​พระคุณ​กับ​ความ​จริง​เกี่ยวกับ​พระเจ้า​อย่าง​เต๋ม​ล้น แล้ว​หมู่​เฮา​เกย​หัน​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​พระบุตร​องค์​เดียว​ตี้​มา​จาก​พระบิดา 15 ยอห์น​เป๋น​พยาน​เรื่อง​ของ​พระองค์​และ​ฮ้องเอิ้น​บอก​คน​ตังหลาย​ว่า “คน​นี้​คือ​คน​ตี้​เฮา​เกย​อู้​เถิง​ว่า ‘ผู้​ตี้​มา​เมื่อ​ลูน​เฮา​จะ​เป๋น​คน​ตี้​ยิ่งใหญ่​นัก​เหลือ​ตั๋ว​เฮา ย้อน​ว่า​ต้าน​มี​อยู่​ก่อน​ตี้​เฮา​จะ​เกิด​แหม’ ”
16 พระองค์​มี​พระคุณ​เต๋ม​ล้น ก็​เลย​ปั๋น​ปอน​หื้อ​หมู่​เฮา​บ่ขาด​เลย 17 พระเจ้า​ได้​หื้อ​บท​บัญญัติ​ของ​พระองค์​ผ่าน​ตาง​โมเสส แต่​หื้อ​พระคุณ​กับ​ความ​จริง​เกี่ยวกับ​พระองค์​ผ่าน​ตาง​พระเยซู​คริสต์ 18 บ่มี​ใผ​เกย​หัน​พระเจ้า มี​ก้า​พระบุตร​องค์​เดียว​ของ​พระเจ้า ตี้​เป๋น​พระเจ้า​เอง กับ​อยู่​ใก้​พระบิดา ตี้​เยียะ​หื้อ​เฮา​ฮู้จัก​พระเจ้า
ยอห์น​เป๋น​พยาน​เรื่อง​พระเยซู
19 นี่​เป๋น​กำ​พยาน​ของ​ยอห์น เมื่อ​หมู่​ผู้นำ​จาว​ยิว​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ส่ง​หมู่​ปุโรหิต​กับ​หมู่​เลวี​ไป​หา​ยอห์น หมู่​เขา​มา​ถาม​ยอห์น​ว่า “ต้าน​เป๋น​ใผ”
20 ยอห์น​ยอมฮับ​อย่าง​เปิดเผย กับ​บอก​ความ​จริง​กับ​เขา​ว่า “เฮา​บ่ใจ้​พระคริสต์”
21 แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ถาม​แหม​ว่า “ถ้า​จาอั้น เป๋น​เอลียาห์​กา” ยอห์น​ก็​บอก​ว่า “บ่ใจ้” หมู่​เขา​ก็​ถาม​แหม​ว่า “เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​คน​นั้น​ตี้​เฮา​กอย​ถ้า​อยู่​กา” 1:21 ฉธบ. 18:15,18 ยอห์น​ก็​บอก​ว่า “บ่ใจ้”
22 หมู่​เขา​ก็​เลย​ถาม​ว่า “แล้ว​ต้าน​เป๋น​ใผ​กั๋น​แน่ บอก​หื้อ​เฮา​ฮู้​กำ เฮา​ต้อง​ปิ๊ก​ไป​ตอบ​คน​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา ต้าน​ว่า​ต้าน​เป๋น​ใผ”
23 ยอห์น​ก็​เลย​ตอบ​ต๋าม​อิสยาห์​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า ตี้​ได้​อู้​ไว้​ว่า
“เฮา​เป๋น​เสียง​ฮ้องเอิ้น​ของ​คน​นึ่ง​ใน​ดินแดน​ทุรกั๋นดาร​ว่า จง​แป๋ง​หน​ตาง​ซื่อๆ หื้อ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า” 1:23 อสย. 40:3
24 บาง​คน​ตี้​หมู่​ฟาริสี​ส่ง​มา 25 ถาม​ว่า “ถ้า​ต้าน​บ่ใจ้​พระคริสต์ บ่ใจ้​เอลียาห์ กับ​บ่ใจ้​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​คน​นั้น แล้ว​จาใด​ต้าน​เถิง​หื้อ​บัพติศมา​กับ​คน​ตังหลาย”
26 ยอห์น​ก็​ตอบ​ว่า “เฮา​หื้อ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ แต่​จะ​มี​แหม​ผู้​นึ่ง​ใน​หมู่​ต้าน ตี้​หมู่​ต้าน​ยัง​บ่ฮู้จัก​ว่า​เป๋น​ใผ 27 ต้าน​เป๋น​ผู้​ตี้​จะ​มา​เมื่อลูน​เฮา แม้แต่​แก้​สาย​มัด​เกิบ​ของ​ต้าน ตั๋ว​เฮา​ยัง​บ่สมควร​จะ​เยียะ​จาอั้น​เลย”
28 เหตุก๋ารณ์​นี้​เกิด​ขึ้น​ตี้​หมู่​บ้าน​เบธานี​เผิก​ตัง​วันออก​ของ​แม่น้ำ​จอร์แดน​ตี้​ยอห์น​ก่ำลัง​หื้อ​บัพติศมา​อยู่
29 แหม​วัน​นึ่ง ยอห์น​หัน​พระเยซู​เตียว​ซื่อ​มา​ตาง​เขา ยอห์น​ก็​เอิ้น​ว่า “หั้น​ลอ ลูก​แกะ​ของ​พระเจ้า 1:29 พระคัมภีร์ ไทย​ฉบับ​มาตรฐาน​ใจ๊​กำ​ว่า พระเมษโปดก​ ตี้​จะ​มา​ฮับ​เอา​โต้ษ​บาป​ของ​โลก​ไป 30 คน​นี้​คือ​คน​ตี้​เฮา​เกย​อู้​เถิง​ว่า ‘จะ​มี​คน​นึ่ง​มา​เมื่อ​ลูน​เฮา จะ​เป๋น​คน​ตี้​ยิ่งใหญ่​นัก​เหลือ​ตั๋ว​เฮา ย้อน​ว่า​ต้าน​มี​อยู่​ก่อน​ตี้​เฮา​จะ​เกิด​แหม’ 31 ตั๋ว​เฮา​ก็​บ่ฮู้​ว่า​ต้าน​เป๋น​ใผ แต่​ตี้​เฮา​หื้อ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ ก็​เปื้อ​จะ​เปิดเผย​หื้อ​จาว​อิสราเอล​ได้​ฮู้จัก​ต้าน”
32-33 ยอห์น​ก็​อู้​เป๋น​พยาน​แหม​ว่า “เฮา​บ่ฮู้​ว่า​ต้าน​ผู้​นั้น​เป๋น​ใผ แต่​ผู้​ตี้​ใจ๊​เฮา​มา​หื้อ​บัพติศมา​ด้วย​น้ำ​เกย​บอก​ว่า ‘เมื่อ​ต้าน​หัน​พระวิญญาณ​ของ​พระเจ้า​ลง​มา​อยู่​กับ​ใผ คน​นั้น​ละ​จะ​เป๋น​คน​หื้อ​บัพติศมา​ด้วย​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์’ แล้ว​เฮา​ได้​หัน​พระวิญญาณ​ลง​มา​จาก​ฟ้า​สวรรค์​มี​ฮูปฮ่าง​เหมือน​นกก๋าแก๋​ลง​มา​อยู่​กับ​ป้อจาย​คน​นี้ 34 เฮา​หัน​เรื่อง​นี้​กับ​ต๋า​ตั๋วเก่า เป๋น​พยาน​ได้​ว่า คน​นี้​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า​แต๊ๆ”
สาวก​รุ่น​แรก​ของ​พระเยซู
35 ต่อ​มา​แหม​วัน​นึ่ง ยอห์น​ก่ำลัง​ยืน​อยู่​กับ​สาวก​ของ​เขา​สอง​คน 36 เมื่อ​ยอห์น​หัน​พระเยซู​เตียว​ก๋าย​ไป ก็​อู้​ว่า “หั้น​ลอ ลูก​แกะ​ของ​พระเจ้า”
37 เมื่อ​สาวก​สอง​คน​นั้น ได้​ยิน​จาอั้น​ก็​เตียว​ตวย​พระเยซู​ไป 38 พระเยซู​ก็​งว้าย​มา แล้ว​หัน​เขา​สอง​คน​เตียว​ตวย​มา พระองค์​ก็​ถาม​ว่า “ต้าน​ต้องก๋าน​อะหยัง” แล้ว​หมู่​เขา​ก็​ตอบ​ว่า “รับบี” (​หมายเถิง​อาจ๋ารย์​) “ต้าน​พัก​อยู่​ตี้​ไหน”
39 พระเยซู​ก็​บอก​ว่า “ตวย​มา​ผ่อ​แล่” แล้ว​สาวก​ของ​ยอห์น​สอง​คน​ก็​ตวย​พระเยซู​ไป​ตี้​อยู่​ของ​พระองค์ ต๋อน​นั้น​เป๋น​เวลา​สี่​โมง​แลง​แล้ว หมู่​เขา​ก็​เลย​อยู่​ตวย​พระเยซู​จ๋น​เสี้ยง​วัน​นั้น
40 อันดรูว์ น้องบ่าว​ของ​ซีโมน​เปโตร​เป๋น​คน​นึ่ง​ใน​สอง​คน​นั้น​ตี้​ได้​ยิน​ยอห์น​อู้ แล้ว​ตวย​พระเยซู​ไป 41 อย่าง​แรก​ตี้​อันดรูว์​เยียะ ก็​คือ​ไป​หา​ซีโมน​อ้าย​ของ​เขา แล้ว​อันดรูว์​ก็​เล่า​หื้อ​ซีโมน​ฟัง​ว่า “เฮา​ได้​ปะ​กับ​พระ​เมสสิยาห์​แล้ว” (​พระ​เมสสิยาห์​แป๋​ว่า​พระคริสต์​)
42 อันดรูว์​ก็​ปา​ซีโมน​ไป​ปะ​พระเยซู บ่ากอง​พระเยซู​หัน​ซีโมน​ก็​อู้​ว่า “ต้าน​คือ​ซีโมน​ลูกบ่าว​ของ​ยอห์น แต่​คน​จะ​ฮ้อง​ต้าน​ว่า เคฟาส” (​คือ​เปโตร ตี้​แป๋​ว่า บ่าหิน​ใหญ่​)
ฮ้อง​ฟีลิป​กับ​นาธานาเอล
43 แหม​วัน​นึ่ง พระเยซู​ตัดสิน​ใจ๋​จะ​ไป​แคว้น​กาลิลี แล้ว​พระองค์​ก็​ไป​หา​ฟีลิป อู้​กับ​เขา​ว่า “ตวย​เฮา​มา​เต๊อะ” 44 ฟีลิป​เป๋น​คน​เมือง​เบธไซดา เหมือน​อันดรูว์​กับ​เปโตร 45 แล้ว​ฟีลิป​ก็​ไป​หา​นาธานาเอล แล้ว​บอก​เขา​ว่า “เฮา​ได้​ปะ​คน​นั้น​ตี้​โมเสส​เขียน​เถิง​ใน​บท​บัญญัติ กับ​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​เขียน​เถิง​ต้าน​ไว้​ตวย คือ​เยซู​จาว​เมือง​นาซาเร็ธ​ตี้​เป๋น​ลูกบ่าว​ของ​โยเซฟ”
46 แล้ว​นาธานาเอล​ก็​อู้​ว่า “นาซาเร็ธ​นั่น​หนะ​ก๋า ของ​ดี​อะหยัง​จะ​มา​จาก​เมือง​นาซาเร็ธ​ได้” ฟีลิป​ก็​บอก​ว่า “ตวย​เฮา​มา​ผ่อ​แล่”
47 บ่ากอง​พระองค์​หัน​นาธานาเอล​เตียว​เข้า​มา​หา พระองค์​ก็​อู้​ว่า “นี่​ลอ จาว​อิสราเอล​แต๊ๆ ตี้​บ่ขี้​จุ​เลย”
48 นาธานาเอล​ก็​ถาม​ว่า “ต้าน​ฮู้จัก​เฮา​ได้​จาใด” พระเยซู​ก็​บอก​ว่า “เฮา​หัน​ต้าน​อยู่​ปื๊น​เก๊า​บ่าเดื่อ​ก่อน​ตี้​ฟีลิป​ไป​ฮ้อง​ต้าน​แหม”
49 นาธานาเอล​ก็​บอก​ว่า “อาจ๋ารย์ ต้าน​เป๋น​พระบุตร​ของ​พระเจ้า กับ​เป๋น​กษัตริย์​ของ​จาว​อิสราเอล​แต๊ๆ”
50 พระเยซู​ก็​อู้​แหม​ว่า “ตี้​ต้าน​เจื้อ​นี้ ก็​ย้อน​เฮา​บอก​ว่า เฮา​หัน​ต้าน​อยู่​ปื๊น​เก๊า​บ่าเดื่อ​กา แต่​ต้าน​จะ​ได้​หัน​สิ่ง​ตี้​ยิ่งใหญ่​นัก​เหลือ​นี้​แหม” 51 พระองค์​ก็​อู้​ต่อ​แหม​ว่า “เฮา​จะ​บอก​ความ​จริง​แก่​ต้าน​ตังหลาย​ว่า หมู่​ต้าน​จะ​ได้​หัน​ต๊องฟ้า​เปิด​ออก​เป๋น​ฮ่อม กับ​จะ​หัน​ทูตสวรรค์​ของ​พระเจ้า​ขึ้นๆ ลงๆ อยู่​บน​บุตรมนุษย์” 1:51 ปฐก. 28:10-22

1:21 1:21 ฉธบ. 18:15,18

1:23 1:23 อสย. 40:3

1:29 1:29 พระคัมภีร์ ไทย​ฉบับ​มาตรฐาน​ใจ๊​กำ​ว่า พระเมษโปดก​

1:51 1:51 ปฐก. 28:10-22