24
ก๋าน​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย
เจ๊ามืด​วัน​ติ๊ด หมู่​แม่ญิง​เอา​เครื่องหอม​ตี้​เขา​จัด​เกียม​ไว้​มา​ตี้​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​ของ​พระองค์ หมู่​นาง​ก็​หัน​บ่าหิน​ใหญ่​ตี้​ตึด​ปาก​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​อยู่ กิ้ง​ออก​ไป​แล้ว เมื่อ​หมู่​นาง​เข้า​ไป​ตัง​ใน​ก็​ผ่อ​บ่หัน​ศพ​ของ​พระเยซู​องค์​พระผู้เป๋นเจ้า เมื่อ​ก่ำลัง​กึ๊ด ย้อน​บ่เข้าใจ๋​ใน​เหตุก๋ารณ์​นั้น ก็​มี​ป้อจาย​สอง​คน​มา​ยืน​อยู่​ใก้ๆ เสื้อผ้า​เหลื้อม​มาบๆ จ๋น​ผ่อ​ปอ​จะ​บ่ได้ แม่ญิง​หมู่​นั้น​กั๋ว​เลย​ก้ม​หน้า​ลง​ดิน ป้อจาย​สอง​คน​นั้น​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​เจ้า​มา​หา​คน​เป๋น​ใน​หมู่​คน​ต๋าย​เยียะ​หยัง พระองค์​บ่อยู่​ตี้​นี่​แต่​พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​พระองค์​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แล้ว หื้อ​กึ๊ด​เถิง​กำ​ตี้​พระองค์​ได้​อู้​กับ​ต้าน​ตังหลาย​เมื่อ​พระองค์​อยู่​ใน​แคว้น​กาลิลี​ว่า ‘บุตรมนุษย์​จะ​ถูก​มอบ​ไว้​ใน​อำนาจ​ของ​คน​บาป จะ​ถูก​เขิง​ไว้​บน​ไม้​ก๋าง​เขน​จ๋น​ต๋าย แล้ว​ใน​วัน​ตี้​สาม​พระองค์​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย’ ” เมื่อ​หมู่​นาง​กึ๊ด ก็​จ๋ำ​กำ​ตี้​พระองค์​อู้​นั้น​ได้ เมื่อ​ปิ๊ก​จาก​อุโมงค์​ก็​ปา​กั๋น​ไป​บอก​หมู่​สาวก​สิบ​เอ็ด​คน​กับ​คน​อื่นๆ ต๋าม​ตี้​ได้​หัน​ได้ยิน​มา​นั้น 10 คน​ตี้​ไป​บอก​หมู่​อัคร​สาวก​คือ มารีย์​จาว​มักดาลา โยอันนา มารีย์​แม่​ของ​ยากอบ กับ​แม่ญิง​คน​อื่น​ตี้​อยู่​ตวย​กั๋น 11 หมู่​อัคร​สาวก​บ่เจื้อ หา​ว่า​แม่ญิง​หมู่​นี้​อู้​ไป​เล่ย 12 เปโตร​เมื่อ​ได้ยิน​แล้ว ก็​ล่น​ไป​ตี้​อุโมงค์​ก้ม​ส่อง​เข้า​ไป​ใน​อุโมงค์ ก็​หัน​ก้า​ผ้า​ปัน​ศพ​เต้าอั้น เปโตร​ก็​งืด​แล้ว​ปิ๊ก​บ้าน
ก๋าน​เตียวตาง​ไป​หมู่บ้าน​เอมมาอูส
13 ใน​วัน​เดียว​กั๋น​นั้น มี​สาวก​สอง​คน​ออก​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม ไป​หมู่​บ้าน​เอมมาอูส หมู่​บ้าน​นี้​อยู่​ห่าง​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม​สิบ​เอ็ด​กิโลเมตร 14 เมื่อ​เตียวตาง​ไป หมู่​เขา​อู้​กั๋น​เรื่อง​เหตุก๋ารณ์​ตี้​เกิด​ขึ้น​กับ​พระเยซู 15 ต๋อน​ตี้​หมู่​เขา​ก่ำลัง​อู้​กั๋น​อยู่ พระเยซู​ก็​เข้า​มา​หา​แล้ว​เตียว​ไป​ตวย​กั๋น 16 พระเจ้า​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​จ๋ำ​พระองค์​บ่ได้ 17 พระองค์​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “หละหว่าง​เตียวตาง​มา​นี่​หมู่​ต้าน​อู้​กั๋น​เรื่อง​อะหยัง” หมู่​เขา​ก็​หยุด​ยืน​หน้า​หมอง​ต๋อง​เศร้า​อยู่ 18 คน​นึ่ง​จื้อ​เคลโอปัส​ก็​ถาม​พระองค์​ว่า “ต้าน​ท่า​จะ​เป๋น​คน​เดียว​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม ตี้​บ่ฮู้​เรื่อง​เหตุก๋ารณ์​ตังหลาย​ตี้​เกิด​ขึ้น​ใน​สอง​สาม​วัน​นี้​เหีย​ก้า” 19 พระเยซู​ถาม​เขา​ว่า “เหตุก๋ารณ์​อะหยัง” เขา​ก็​ตอบ​พระองค์​ว่า “เหตุก๋ารณ์​เรื่อง​พระเยซู​จาว​เมือง​นาซาเร็ธ เปิ้น​เป๋น​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตี้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​ใน​ก๋าน​งาน กับ​ใน​กำ​อู้​ต่อหน้า​พระเจ้า​กับ​ต่อหน้า​คน​ตังหลาย 20 หมู่​หัวหน้า​ปุโรหิต​กับ​หมู่​ผู้​นำ​ของ​หมู่​เฮา​ได้​มอบ​พระองค์​หื้อ​ถูก​ตัดสิน​ลงโต้ษ​เถิง​ต๋าย หมู่​เขา​เอา​พระองค์​เขิง​บน​ไม้​ก๋าง​เขน 21 แต่​เฮา​ตังหลาย​ได้​หวัง​ไว้​ว่า ต้าน​ผู้​นี้​จะ​เป๋น​ผู้​ไถ่​จาว​อิสราเอล​จาก​อาณาจักร​โรม 22 ซ้ำ​วัน​นี้​เป๋น​วัน​ตี้​สาม​แล้ว​ตี้​เหตุก๋ารณ์​นั้น​เกิด​ขึ้น เจ๊ามืด​วัน​นี้​มี​แม่ญิง​สอง​สาม​คน​เยียะ​หื้อ​หมู่​เฮา​งืด​ขนาด หมู่​เขา​ไป​ตี้​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​พระเยซู 23 แต่​บ่หัน​ศพ​ของ​พระองค์ ก็​ปิ๊ก​มา​เล่า​หื้อ​ฟัง​ว่า ได้​หัน​หมู่​ทูตสวรรค์​กับ​หมู่​ทูตสวรรค์​บอก​ว่า พระองค์​ยัง​มี​จีวิต​อยู่ 24 มี​บาง​คน​ใน​หมู่​เฮา​ก็​ไป​ผ่อ​ตี้​อุโมงค์ แต่​บ่หัน​พระองค์​อย่าง​ตี้​หมู่​แม่ญิง​บอก​นั้น​ละ”
25 พระเยซู​อู้​กับ​สอง​คน​นั้น​ว่า “เออ​คน​ง่าว เป๋น​จาใด​บ่เจื้อ​กำ​ตี้​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ได้​บอก​ไว้ 26 จ๋ำ​เป๋น​ตี้​พระคริสต์​จะ​ต้อง​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน​จาอั้น แล้ว​จึง​จะ​ได้ฮับ​เกียรติ​บ่ใจ้​กา” 27 พระเยซู​อธิบาย​สิ่ง​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระคัมภีร์​ตี้​เล็ง​เถิง​พระองค์ ตั้งแต่​โมเสส​จ๋น​เถิง​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตึง​หมด​หื้อ​เขา​ฟัง
28 เมื่อ​ใก้​จะ​แผว​หมู่​บ้าน​ตี้​หมู่​เขา​ไป​นั้น พระเยซู​เยียะ​เหมือน​จะ​เตียว​ก๋าย​ไป​เหีย 29 แต่​หมู่​เขา​ก็​อู้​เหนี่ยว​พระองค์​ไว้​ว่า “เจิญ​ต้าน​ย้าง​ตวย​กั๋น​เต๊อะ บ่าเดี่ยว​นี้​ก็​ค่ำ​แล้ว ตะวัน​เกือบ​จะ​ตก​แล้ว” พระองค์​ก็​เข้า​ไป​ย้าง​ตวย​หมู่​เขา
30 ต๋อน​ตี้​พระองค์​กิ๋น​ข้าว​ตวย​หมู่​เขา พระองค์​ก็​หยิบ​เข้าหนมปัง​ขอบ​พระคุณ​พระเจ้า แล้ว​หัก​ส่ง​หื้อ​หมู่​เขา 31 พระเจ้า​ก็​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​จ๋ำ​พระองค์​ได้ หมู่​เขา​ก็​จ๋ำ​พระองค์​ได้​แต่​พระองค์​หาย​ตั๋ว​ไป​เหีย​แล้ว 32 หมู่​เขา​ก็​อู้​กั๋น​ว่า “ใจ๋​หมู่​เฮา​เต้น​ตุ๊บๆ ตั๊บๆ เมื่อ​อู้​กั๋น​มา​ต๋าม​ตาง​กับ​เมื่อ​พระองค์​อธิบาย​พระคัมภีร์​หื้อ​ฟัง​แม่น​ก่อ” 33 แล้ว​ตึง​สอง​คน​ก็​ฟั่ง​ปิ๊ก​ไป​กรุง​เยรูซาเล็ม เมื่อ​มา​แผว ก็​ปะ​หมู่​สาวก​สิบ​เอ็ด​คน​ก่ำลัง​จุมนุม​กั๋น​กับ​คน​อื่น​หลาย​คน อู้​กั๋น​ว่า 34 “องค์​พระผู้เป๋นเจ้า​ได้​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​แต๊ๆ ซีโมน​ก็​หัน” 35 สอง​คน​นั้น​ก็​เล่า​เรื่อง​ตี้​เกิด​ขึ้น​ต๋าม​ตาง กับ​ตี้​เขา​จ๋ำ​พระองค์​ได้​ต๋อน​หัก​เข้าหนมปัง
พระเยซู​ป๋ากฏ​แก่​สาวก​ของ​พระองค์
36 เมื่อ​สอง​คน​นั้น​ก่ำลัง​เล่า​เรื่อง​หื้อ​หมู่​สาวก​ตังหลาย​ฟัง พระเยซู​ก็​เข้า​มา​ยืน​อยู่​ต้ามก๋าง​หมู่​เขา แล้ว​ก็​อู้​ว่า “ขอ​หื้อ​หมู่​ต้าน​มี​สันติสุข​เต๊อะ” 37 หมู่​เขา​ตกใจ๋​กั๋ว​กึ๊ด​ว่า​หัน​ผี 38 พระเยซู​ก็​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “เป๋น​จาใด​หมู่​ต้าน​เถิง​กั๋ว สงสัย​เยียะ​หยัง 39 ผ่อ​มือ​ผ่อ​ตี๋น​เฮา​ลอ แล้ว​จะ​ฮู้​ว่า​เป๋น​เฮา ยุบ​ตั๋ว​เฮา​ผ่อ​ลอ ผี​บ่มี​เนื้อหนัง บ่มี​กระดูก เหมือน​ตี้​ต้าน​ตังหลาย​หัน​เฮา​มี” 40 เมื่อ​พระองค์​อู้​จาอั้น​แล้ว พระองค์​ก็​เอา​มือ​เอา​ตี๋น​หื้อ​หมู่​เขา​ผ่อ 41 เมื่อ​หมู่​เขา​ยัง​บ่เจื้อ​แต๊ๆ ว่า​เป๋น​พระเยซู ย้อน​หมู่​เขา​ก่ำลัง​อัศจ๋รรย์​ใจ๋​กับ​จื้นจมยินดี​อยู่​นั้น​พระองค์​ก็​ถาม​หมู่​เขา​ว่า “หมู่​ต้าน​มี​อะหยัง​กิ๋น​พ่อง​ก่อ” 42 หมู่​เขา​ก็​เอา​ป๋า​ปิ้ง​ติ่น​นึ่ง​มา​หื้อ​พระองค์ 43 พระองค์​ก็​กิ๋น​ส่อง​หน้า​เขา​ตังหลาย
44 แล้ว​พระองค์​อู้​กับ​หมู่​เขา​ว่า “เมื่อ​เฮา​ยัง​อยู่​ตวย​หมู่​ต้าน ก็​บอก​หื้อ​ฮู้​ว่า​กู้​กำ​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​บท​บัญญัติ​ของ​โมเสส กำ​ตี้​หมู่​ผู้​เป๋น​ปาก​เป๋น​เสียง​แตน​พระเจ้า​ตังหลาย​ได้​เขียน กับ​กำ​ตี้​เขียน​ไว้​ใน​พระธรรม​สดุดี ตี้​อู้​เถิง​เฮา​นั้น​จะ​ต้อง​เป๋น​แต๊​ต๋าม​นั้น” 45 แล้ว​พระเยซู​ก็​เยียะ​หื้อ​หมู่​เขา​เข้าใจ๋​ข้อ​ต่างๆ หมู่​นี้​ใน​พระคัมภีร์​ได้ 46 พระองค์​บอก​หมู่​เขา​ว่า “มี​เขียน​ไว้​ว่า จ๋ำเป๋น​ตี้​พระคริสต์​จะ​ต้อง​ทน​ตุ๊ก​ทรมาน​จ๋น​ต๋าย แล้ว​ใน​วัน​ตี้​สาม​จะ​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย 47 แล้ว​หื้อ​บอก​คน​กู้​จ้าด​ใน​นาม​ของ​พระองค์ เรื่อง​ก๋าน​กลับใจ๋​จาก​บาป กับ​เรื่อง​ก๋าน​ยกโต้ษ​บาป ตั้งเก๊า​ตี้​กรุง​เยรูซาเล็ม​ก่อน 48 หมู่​ต้าน​จะ​เป๋น​พยาน​ใน​เรื่อง​หมู่​นี้ 49 เฮา​จะ​หื้อ​สิ่ง​ตี้​พระบิดา​สัญญา​ว่า​จะ​หื้อ​หมู่​ต้าน แต่​หมู่​ต้าน​ต้อง​ถ้า​อยู่​ใน​กรุง​เยรูซาเล็ม​ก่อน จ๋น​กว่า​ต้าน​จะ​ได้ฮับ​ฤทธิ์​อำนาจ​จาก​เบื้อง​บน​เหีย​ก่อน”
พระเจ้า​ฮับ​พระเยซู​ขึ้น​สวรรค์
50 พระเยซู​ปา​หมู่​สาวก​ออก​จาก​กรุง​เยรูซาเล็ม​ไป​ตี้​หมู่​บ้าน​เบธานี แล้ว​พระองค์​ยก​มือ​ปั๋น​ปอน​หมู่​เขา 51 เมื่อ​ก่ำลัง​ปั๋น​ปอน​อยู่​นั้น พระเจ้า​ก็​ฮับ​พระองค์​ขึ้น​ไป​สวรรค์ 52 หมู่​สาวก​ก็​นมัสก๋าน​พระองค์ แล้ว​ปา​กั๋น​ปิ๊ก​เข้า​กรุง​เยรูซาเล็ม​ด้วย​ความ​จื้นจมยินดี 53 หมู่​เขา​อยู่​ใน​พระวิหาร​กู้​วัน เปื้อ​สรรเสริญ​พระเจ้า