วิวรณ์
ตี้​ได้​เปิด​เผย​หื้อ​ยอห์น
คริสตจักร​ยุค​แรก​ยอมฮับ​ว่า​พระธรรม​วิวรณ์​เป๋น​ก๋าน​บันทึก​นิมิต​ตี้​เขียน​โดย​ยอห์น​ผู้​เป๋น​อัครทูต​ของ​พระเยซู เขา​คง​เขียน​พระธรรม​เล่ม​นี้​ขึ้น​หละหว่าง​ปี๋ ค.ศ. 95-96 ใน​สมัย​ของ​จักรพรรดิ​โดมิเตียน
ยอห์น​หัน​นิมิต ก็​เลย​เขียน​บันทึก​จดหมาย​เถิง​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​โดน​ค่ำ​เข​ใน​แคว้น​เอเชีย เซิ่ง​ใน​สมัย​นี้​อยู่​ใน​ประเทศ​ตุรกี บันทึก​นี้​ก็​นำ​มา​ใจ๊​สำหรับ​ผู้เจื้อ​กู้​คน​ตี้​ก่ำลัง​ตุ๊ก​ทรมาน​ใคว่​โลก ยอห์น​เขียน​นิมิต​นี้​ไว้​ต๋อน​ตี้​เขา​เป๋น​นักโต้ษ​บน​เกาะ​ปัทมอส​ย้อน​ความ​เจื้อ​ของ​เขา​ใน​พระเยซู​คริสต์
จาก​นิมิต​นี้​ตี้​หื้อ​ยอห์น​หัน เขา​สอน​ว่า​พระเยซู​จะ​ปิ๊ก​มา​เป๋น​เตื้อ​ตี้​สอง​เปื้อ​ปกครอง​คน​กู้​จ้าด​ใคว่​โลก เถิง​แม้ว่า​ผู้เจื้อ​จะ​โดน​ค่ำ​จาก​ผู้ปกครอง​โลก​นี้ แต่​หมู่​เขา​ก็​ตั้ง​ต๋า​กอย​ด้วย​ความ​หวัง​เถิง​เวลา​ตี้​พระเยซู​จะ​มา​ปา​ไป​อยู่​กับ​พระองค์
1
ยอห์น​อู้​เกี่ยวกับ​หนังสือ​เล่ม​นี้
นี่​คือ​สิ่ง​ตี้​พระเจ้า​มอบ​หื้อ​พระเยซู​คริสต์​เปิดเผย​กับ​หมู่​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์ เปื้อ​หื้อ​ฮู้​เถิง​สิ่ง​ต่างๆ ตี้​จะ​เกิด​ขึ้น​แหม​บ่เมิน​นี้ พระเยซู​คริสต์​ได้​ส่ง​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ไป​บอก​เรื่อง​ต่างๆ นี้​กับ​ยอห์น​ผู้​ฮับใจ๊​ของ​พระองค์ ยอห์น​ได้​เป๋น​พยาน​เถิง​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​เขา​หัน คือ​ถ้อยกำ​ของ​พระเจ้า​ตึง​กำพยาน​ตี้​พระเยซู​คริสต์​ได้​เปิดเผย​หื้อ​ฮู้ พระเจ้า​จะ​ปั๋นปอน​คน​ตี้​ได้​อ่าน​กำ​ตวายตั๊ก​นี้​หื้อ​คน​ตังหลาย​ฟัง ตึง​จะ​ปั๋น​ปอน​คน​ตี้​ได้​ฟัง​แล้ว​เยียะ​ต๋าม​ตวย ย้อน​ว่า​เวลา​ตี้​เหตุก๋ารณ์​หมู่​นี้​จะ​เกิด​ขึ้น​ก็​ใก้​เข้า​มา​แล้ว
ยอห์น​ส่ง​ข่าว​ไป​เถิง​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด
จาก​ยอห์น
เถิง​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด​ตี้​อยู่​ใน​แคว้น​เอเชีย
ขอ​หื้อ​ต้าน​ตังหลาย​ได้ฮับ​พระคุณ​กับ​สันติสุข​จาก​พระเจ้า​ผู้​เป๋น​อยู่​ตลอด​ใน​อดีต บ่าเดี่ยวนี้ กับ​ตี้​จะ​มา​ใน​ปายหน้า กับ​จาก​วิญญาณ​ตึง​เจ็ด​ตี้​เฝ้า​อยู่​ต่อหน้า​บัลลังก์​ของ​พระองค์ กับ​จาก​พระเยซู​คริสต์​ผู้​เป๋น​พยาน​ตี้​ซื่อสัตย์ เป๋น​คน​เก๊าหัวที​ตี้​เป๋น​ขึ้น​จาก​ความ​ต๋าย​กับ​เป๋น​ผู้​มี​อำนาจ​เหนือ​กษัตริย์​ตังหลาย​ใน​โลก​นี้
พระเยซู​คริสต์​ฮัก​เฮา กับ​ได้​จ้วย​หื้อ​เฮา​มี​อิสระ​จาก​บาป​ของ​เฮา​ผ่าน​ตาง​เลือด​ของ​พระองค์​เอง พระองค์​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​ครอบครัว​ปุโรหิต​ตี้​ฮับใจ๊​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​พระองค์ ขอ​เกียรติ​กับ​ฤทธิ์​อำนาจ​จง​มี​แก่​พระเยซู​คริสต์​ตลอด​ไป อาเมน
ผ่อ​เต๊อะ พระเยซู​ก่ำลัง​จะ​มา​ใน​หมู่​เมฆ
กู้​คน​จะ​หัน​พระองค์ แม้แต่​คน​ตี้​แตง​พระองค์
กู้​เผ่าพันธุ์​ใน​โลก​จะ​โศกเศร้า​ย้อน​พระองค์
จะ​เป๋น​ต๋าม​นั้น​อย่าง​แน่นอน อาเมน
พระเจ้า​ผู้​เป๋น​อยู่​ตลอด​ใน​อดีต บ่าเดี่ยว​นี้ กับ ตี้​จะ​มา​ใน​ปายหน้า เป๋น​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูงสุด​อู้​ว่า “เฮา​เป๋น​จุด​ตั้งเก๊า​กับ​จุด​สุดป๋าย​ 1:8 ถ้า​แป๋​ตรง​กับ​ภาษา​กรีก​จะ​เป๋น​กำ​ว่า อัลฟา กับ โอเมกา อัลฟา ใน​ภาษา​กรีก​เป๋น​อักษร​ตั๋ว​เก๊า โอเมกา เป๋น​อักษร​ตั๋ว​สุดต๊าย​ ผู้​เป๋น​อยู่​ตลอด​ใน​อดีต บ่า​เดี่ยว​นี้ กับ​ตี้​จะ​มา​ใน​ปาย​หน้า เป๋น​ผู้​มี​ฤทธิ์​อำนาจ​สูง​สุด”
ยอห์น​หัน​พระคริสต์
ข้าพเจ้า​คือ​ยอห์น ปี้น้อง​ของ​หมู่​ต้าน ตี้​เป๋น​เปื้อน​ฮ่วม​ใน​ความ​ตุ๊ก​ยาก ฮ่วม​อยู่​ใน​แผ่นดิน​ของ​พระเยซู ตึง​ฮ่วม​ใน​ความ​อดทน​กับ​หมู่​ต้าน​ย้อน​ติดต๋าม​พระองค์ ตี้​เฮา​เป๋น​นักโต้ษ​อยู่​บน​เกาะ​ปัทมอส​นี้ ก็​ย้อน​ว่า​ได้​บอก​ถ้อย​กำ​ของ​พระเจ้า กับ​เป๋น​พยาน​ของ​พระเยซู 10 ใน​วัน​ของ​องค์​พระ​ผู้​เป๋น​เจ้า​นั้น พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ได้​ดลใจ๋​ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า​ได้ยิน​เสียง​ดัง​เหมือน​เสียง​แก​มา​จาก​ตังหลัง 11 เสียง​นั้น​อู้​ว่า “หื้อ​เขียน​กู้​สิ่ง​กู้​อย่าง​ตี้​ต้าน​หัน​ลง​ไว้​ใน​หนังสือ แล้ว​ส่ง​ไป​หื้อ​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด คือ​คริสตจักร​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​เอเฟซัส เมือง​สเมอร์นา เมือง​เปอร์กามัม เมือง​ธิยาทิรา เมือง​ซาร์ดิส เมือง​ฟิลาเดลเฟีย กับ​เมือง​เลาดีเซีย”
12 เมื่อ​ข้าพเจ้า​เหลียว​ไป​ผ่อ​ตัง​เสียง​ตี้​อู้​มา​นั้น ก็​หัน​ขา​ตั้ง​โกมไฟ​คำ​เจ็ด​อัน 13 ต้ามก๋าง​ขา​ตั้ง​โกมไฟ​หมู่​นั้น ข้าพเจ้า​หัน​คน​นึ่ง​เซิ่ง​ผ่อ​เหมือน​กับ​บุตรมนุษย์ นุ่ง​เสื้อ​คุม​ยาว​จ๋น​เถิง​ตี๋น​กับ​มี​สาย​สะปาย​คำ​ตี้​อก 14 ผม​บน​หัว​ของ​พระองค์​ขาว​เหมือน​ขน​แกะ​กับ​ขาว​เหมือน​หิมะ ต๋า​ของ​พระองค์​เหมือน​เปล๋วไฟ 15 ตี๋น​ของ​พระองค์​เหมือน​ตองแดง ตี้​ถูก​หลอม​ใน​เต๋าไฟ​จ๋น​เกลี้ยง​เป๋น​มัน​เหลื้อม​มาบๆ เสียง​ของ​พระองค์​เหมือน​เสียง​น้ำ​ไหล​ดัง​สนั่น​ปั่น​ปื๊น 16 ใน​มือ​ขวา​ของ​พระองค์​ก๋ำ​ดาว​อยู่​เจ็ด​ดวง มี​ดาบ​สอง​คม​ออก​มา​จาก​ปาก​พระองค์ กับ​หน้า​ของ​พระองค์​เหมือน​กับ​ตะวัน​ตี้​ก่ำลัง​ส่อง​แสง​แจ้ง​ขนาด
17 เมื่อ​ข้าพเจ้า​หัน​พระองค์ ก็​โก้น​ลง​ฮิม​ตี๋น​ของ​พระองค์​เหมือน​กับ​คน​ต๋าย พระองค์​วาง​มือ​ขวา​บน​ตั๋ว​ข้าพเจ้า​แล้ว​อู้​ว่า “บ่ต้อง​กั๋ว เฮา​เป๋น​เก๊า​กับ​เป๋น​ป๋าย 18 เฮา​เป๋น​ผู้​ตี้​มี​จีวิต​อยู่ เฮา​เกย​ต๋าย แต่​บ่าเดี่ยวนี้​เฮา​มี​จีวิต​อยู่​ตลอด​ไป เฮา​เป๋น​ผู้​มี​อำนาจ​เหนือ​ความ​ต๋าย​กับ​แดน​คน​ต๋าย 1:18 ถ้า​แป๋​ตรง​กับ​ภาษา​กรีก​เป๋น​กำ​ว่า ขะแจ๋​แห่ง​ความ​ต๋าย 19 หื้อ​เขียน​สิ่ง​ตี้​ต้าน​ได้​หัน หื้อ​เขียน​เถิง​เหตุก๋ารณ์​ตี้​ก่ำลัง​เป๋น​อยู่​บ่าเดี่ยว​นี้​กับ​เหตุก๋ารณ์​ตี้​จะ​เกิด​ขึ้น​ตวย 20 นี่​เป๋น​ความ​หมาย​อัน​เลิ็กลับ​ของ​ดาว​ตึง​เจ็ด​ดวง​ตี้​ต้าน​หัน​ใน​มือ​ขวา​ของ​เฮา กับ​ขา​ตั้ง​โกมไฟ​คำ​ตึง​เจ็ด​อัน ดาว​ตึง​เจ็ด​ดวง​นั้น​หมายเถิง​หมู่​ทูตสวรรค์​ของ​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด​แห่ง ขา​ตั้ง​โกมไฟ​ตึง​เจ็ด​อัน​นั้น​ก็​หมายเถิง​คริสตจักร​ตึง​เจ็ด​ตี้​นั้น​ละ

1:8 1:8 ถ้า​แป๋​ตรง​กับ​ภาษา​กรีก​จะ​เป๋น​กำ​ว่า อัลฟา กับ โอเมกา อัลฟา ใน​ภาษา​กรีก​เป๋น​อักษร​ตั๋ว​เก๊า โอเมกา เป๋น​อักษร​ตั๋ว​สุดต๊าย​

1:18 1:18 ถ้า​แป๋​ตรง​กับ​ภาษา​กรีก​เป๋น​กำ​ว่า ขะแจ๋​แห่ง​ความ​ต๋าย