^
Jems
Jems e heir tar niuah
A uatolau e uoto uatampopokoho tagigeig
O tang mani, doho tiome
God e uoto heir tar mamang inetelikir uia
Inggeig i longoro kari uakeluk
Guata uelmatout tasir tamata uakap
A nitagorong man, kara niguat
Inggeig i kaueke tar mene ri meneig
A ninamana uaia e la tur tang God
O tamatang tagorong man ra longoro tang God
Inggeig ahik pahi mene uasa tar tang giameh
Inggeig i tele tar niuangouleit i uoum.
O uelhireng uatagin tasir tang mani
Inggeig i uanguangoul hamas, kari huata bolongur tar niduh
Lotu keip tar nitagorong man