Sam Kranzpnu-tq (30)
Yawe Alrti-zvzle Nzyrnibungr Mz Nzelalz-krm Drtwr
Nabz ne Devet.
Yawe, glqpxx nim mz nzarlapx-krm ninge mz mq enqmi rngeng.
Murde tr-rlr-ngrpwzmeu badr nzaovxio-krdr ninge murde ma tzbilvzlr ninge.
Yrnibo bam mz nzokatr-krm ninge,
X amrlz-mowq nrkrdrtqnge.
Mzli kc tqycpe pipz nzbz-krnge,
Arlapxq ninge x nrkrdrtqnge trnavzopeu mz gq.
Yawe, tr-esz'ngrn, x nigr leplz nemqng na-angrlvzkr nim,
Mz nzawi-krbzkr bam da kx aletiqng.
Zngya ngr drtwrm trboiu,
A' nzaodu-krm nigr tqyc tqyc.
Kxmule-esz' yrnibutikr nrlckxbq,
A' nzyrni-krgr sa nalrtipxle nzabrtz-krgr mz nzmc-krgr zyzlr mz nourla kxtopwz.
Yawe, mzli kc tqmnc-zpwx-ngrne, rpi-zvzx kx,
“Trpengr doa x da kx namwxlrtix.”
Murde xngibo nzamrlz-krm ninge, mz nzapu-krm rtabu kx xplr kx tu-ngalelvzle ninge.
A' mzli kc tqprtz-ngrm da kxtrka bange, opxm kx esablqtime ninge, sc tqmwxlr-zlwzpex.
Delc Yawe, tqkqle-ngrne nim.
X rlxtibo nzyzluti-krme ninge.
Rpibo bam kx, “Bzkq rlrpx-ngrn nzvzo-krnge mz gq,
Murde trpnzngr da kx mrlz kx naprpxm mz nzbz-krnge.
X rblxpe nzyapwxtipx-krbo mz leplz mz nzangidati-krm,
Nzmu namibilzpemc mz drtc'.
10 Yawe, xlrm natqnge mz nzyckr drtwrm ninge.
Kxetu rnge, okatrp ninge.”
11 Alrtibzme nzyrnibu-krnge mz nzelalz-krm drtwrnge,
Mz nztekqtr-krbzme nzvzkr drtwrnge mz nzabrtz-krnge.
12 X rblxm bange nzmnc-lrpi-krnge.
A' navz zvz nzangrlvz-krnge nim. Awi kxetu, Yawe!