Sam Kranzpnu-rpwxmz-nrade-esz'mz (96)
Naglqlzku Yawe, King Kc Tqtubq
Takitrde Nzrglqlzngr
Nigu lr nrlc amrlx
Nangr-ngrbzku mz Yawe nabz kxmrna!
Na-angrlvzku nide
Mz nzyapwxtipx-krgu kx arlapxle nigu.
Napipxbzku mz leplz amrlx
Da kxmatq x da kxmyapxbz kcng tqaletileng.
Takitrde nzrglqlzngr Yawe kc tqmyalz-esz'ngr,
Murde nzmrlue-krde namyaszlzle kxnzmncng mzlilxlr amrlx.
Lr mrkzbleng nzangio-txpwzlr mqngr da kxnzlz,
A' Yawe txpwz kx rwzngr bongavz x nrlc atwrnrngr.
Mz nzmncpx-krm Yawe Mangr-nzangiongr,
Xngibzku zmrlue, zyzlr, zmatq x zluli rdeng.
Lr Nrlc Naglqlzlr Yawe
7-8 Napibzku mz lr mrkzbleng kx naglqlz-kzlr nide
Mz zmatq, zluli, x zmrlue lcng.
Murde takitrde nzale-krgu da lcng,
Mz nzrtwz-krmgu da bade mz makoa nyzde.
Na-angioku Yawe murde tr-esz'ngr.
Na-amrlueku nide x narnrctrpzku bade.
10 Eu, napipxbzku mz neidung amrlx kx Yawe nide King r nrlc, x atu-amqngile nrlc mz trnzycngrlr-krdeu.
X sa na-aclvele lr nrlc amrlx mz nzrsakrlrngr.
Nzaclve-krde Tubq
11 Nimu bongavz x drtc' naelalvzamu nide!
X nim prla x dalrmqng amrlx drtwrmu naelalzm!
12 Nimu nardzng x dalrmqng amrlx na-abrtz-kzamu!
Nimu nounc ngr peto amrlx na-angrlvz-kzamu Yawe.
13 Murde sa tqvzm mz nzaclve-krde lr nrlc.
X nzayzlu-krbzle da mz leplz amrlx sa namrlz x tubq.