Nəkwəkwə imərhakə kape kughen: nɨrpenien vi

2 Jon