Baruwa ya hiri ya
JOHANA
Uthongodhyeri
Baruwa ii yandhikwa ni Johana. Kahi za baruwa ii anadziha Muthumia na anamwandhikira Mwanamuche muhendzwi.
Lengo ra baruwa ii
Kahi za baruwa ii Johana anasisitiza dzulu za mahendzo kahi za maisha ga mut'u ariyemukuluhira Jesu. Johana ananena lwazu kukala mahendzo na ujeri ni vit'u ambazho suthi zhende hamwenga. Kit'u kingine kinenwacho kahi za baruwa ii ni kwamba Masihi wakudza here mwanadamu kamili. Kidza Johana anaambira at'u kahi za baruwa ii kwamba makale matso masikengwe ni alimu a ulongo.
Maut'u garigo mumu
Uvoro 1:1-3
Mahendzo na ujeri 4-11
Maut'u ga mwisho-mwisho 12-13
1
1:1 3 Joh 1Baruwa ii ila kwangu mimi muzee. Na ninakwandhikira uwe mwanamuche muhendzwi hamwenga na anao. At'u ninwi ninamuhendza jeri-jeri, nami si kwamba ninamuhendza h'akiyangu, hatha. Ninwi munahendzwa ni kila mut'u ariye anaumanya ujeri wa Mulungu. Sababu itumayo hatha funamuhendza namuna iyo, ni kwamba siswi na ninwi, funa ujeri wa Mulungu kahi za mioyo yehu na ujeri uu undakala hamwenga naswi hatha kare na kare. Bai Mulungu Baba na mwanawe Jesu Masihi ni mamuhase zhomu, mamuonere mbazi na mamuhendye mukale na dheri, kwa kukala funaumanya wo ujeri wa Mulungu na funahendzana.
Mahendzo na ujeri
1:4 3 Joh 3Mut'u mimi nina raha kwa kuaona anao angine mario manaishi kwa kuuthuwa wo ujeri here arizhofulagiza Baba. 1:5-6 Joh 13:34; 1 Joh 4:11Vikara m'ama ninakuvoya kukala fuhendzane. Amuri ii ya kuhendzana ndo furiyokala nayo hangu ho chaho, kwa vizho si kwamba nakwandhikira amuri mbisha. 1:6 Joh 14:15; 1 Joh 2:5; 5:3Bai ngira ya kumuhendzera Mulungu ni kuryahu kuhenda here arizhofulagiza. Mana dza here murizhosikira hangu chaho, iye wafulagiza fuhendzane.
1:7 1 Joh 2:18Kwani at'u anji alongo madzamwagika urumwengu muzima. Nao manakenga at'u na kuamba Jesu Masihi were si mwanadamu. Bai mut'u yoyosi ariye namuna iyo ni mulongo na ni mupingi wa Masihi. Kwa vizho dzimanyirireni p'ore iyo kazi yenu muriyohenda ikakala ya kihuhu. Dzimanyirireni ili mudze mugerwe zawadi yenu thele kwa thele. 1:9 1 Joh 2:23Mut'u andiyevuka muhaka wa mafundisho ga Masihi na kugwira mangine, bai mut'u iye k'ana Mulungu bule. Ela mut'u aendereraye kugagwira garyahu mafundisho ga Masihi, bai ana ye Baba hamwenga na iye Mwanawe. 10  1:10 Arum 16:17Mut'u akidza kwenu na mafundisho mangine mbali na gaga ga Masihi, musimukaribishe madzumbani mwenu hedu hatha kumulamusa. 11 Mana mut'u andiyemulamusa mut'u dza iye, andakala adzadzangiza kahi za uwo uthiriri wa kwakwe.
Maut'u ga mwisho-mwisho
12  1:12 3 Joh 13-14Nina maut'u manji nimalago kukwambira, ela ts'endzi kuhumira baruwa bule. Nahendza nidze nimutsemberere ili fusumurire matso kwa matso, na yo raha yehu ikamilike.
13 Bai udzalamuswa ni ana a yuyahu nduguyo wa kiche, ariyetsagulwa ni Mulungu dza uwe.

1:1 1:1 3 Joh 1

1:4 1:4 3 Joh 3

1:5 1:5-6 Joh 13:34; 1 Joh 4:11

1:6 1:6 Joh 14:15; 1 Joh 2:5; 5:3

1:7 1:7 1 Joh 2:18

1:9 1:9 1 Joh 2:23

1:10 1:10 Arum 16:17

1:12 1:12 3 Joh 13-14