Baruwa ya hahu ya
JOHANA
Uthongodhyeri
Baruwa ii pia yaorwa ni Johana nayo ni futi, dza iryahu ya hiri. Kahi za baruwa ii Johana anadziha ‘Muthumia’ (shoma 2 Johana), na iye aorerwaye anaifwa Gayo. Mut'u yuyu ni musena wa yuyu muori wa baruwa ii. Maut'u ga Gayo k'agamanyikana, isihokala hunambirwa kukala wakala ni Mumasihia ariyemuthuwa Jesu t'ot'ot'o.
Lengo ra baruwa ii
Baruwa ii yaorwa ili kuakumbukiza Amasihia maavize aryahu mendao safari za kure kwendaambiriza angine dzulu za Bwana Jesu. Mufano wa mut'u ariyeaviza at'u dza ao ni yuyu Gayo.
Maut'u garigo mumu
Uvoro 1-4
Johana anamulika Gayo 5-8
Kudzimanyirira na Diotirefe 9-11
Maut'u ga mwisho-mwisho 12-15
1
Uvoro
1:1 2 Joh 1Baruwa ii ila kwangu mimi muzee. Nami ninakwandhikira uwe Gayo, uriye u muhendzwi nikuhendzaye kahi za ujeri.
Bai musena, ninakuvoyera ufanikiwe kahi za maut'ugo gosi na mwiriwo ukale na afya mbidzo dza vizho urizho una afya mbidzo ya kiroho. 1:3 2 Joh 4Nasikira raha sana nirihopata habari na ao ndugu mariokudza kuku, kukala u mwaminifu kahi za kuthuwa ujeri wa Mulungu na unaenderera nawo t'ot'ot'o. K'akuna kit'u kidimacho kunihenda nikasikira raha zhomu, here kusikira kukala anangu manaishi kwa kuthuwa wo ujeri wa Mulungu.
Johana anamulika Gayo
1:5-8 Aebu 13:2Musena, uwe udzakala mwaminifu kahi za gago gosini urigoahendera o ndugu, haswa aryahu uriokala k'uamanya. 1:6 Tit 3:13At'u aa marihombola kuko, makudzanena mbere za ro kanisa dzulu za zho uhendzazho at'u sana. Bai tafadhali makidza kaheri avize here ahendzazho ye Mulungu, ili maenderere na charo chao t'ot'ot'o. Mana ao manasafiri kwa ut'u wa kuhubiri dzulu za Masihi, na k'amendzi kumuvoya musadha mut'u ariye k'amumanya Mulungu. Kwa vizho at'u dza vizho aa, funav̱irya fuavize, ili naswi fushirikiane nao kahi za kuhubiri ujeri wa Mulungu.
Dzimanyirireni na Diotirefe
Mut'u mimi naora baruwa kwa riro kanisa kuko, ela Diotirefe akinizarau. Diotirefe anahendza akale iye nde kilongozi. 10 Vikara wakathi nindihokala nidzire, nindaving'aza zhosi vizho ahendazho iye. Gago gosini endago akinena dzulu zehu nindagang'aza. H'aya zho mbai, iye be k'aakaribisha bule o ndugu, na hakimbola mut'u akikala anamala kuaviza, anamukahaza na amuinge mo kanisani.
11  1:11 1 Joh 2:29Bai musena, vii k'aviigwa, iga garyahu garigo ni madzo. Mut'u ahendaye vidzo ni wa Mulungu, ela mut'u ahendaye mai, k'adzamumanya Mulungu bule.
12 Demetirio analikwa ni kila mut'u, h'aya zho mbai, hatha uwo ujeri wa Mulungu kidza unamulika. Mimi nami pia namulika kuku, na here umanyazho ushahidhi wangu ni wa jeri.
13  1:13-14 2 Joh 12Mut'u mimi nina manji ga kukwambira, ela ts'endzi nihumire baruwa bule. 14 Ndakutsemberera si kapindi, fudze fusumurire thinwi thimi.
15 Udzalamuswa ni asena kuku. H'aya nami nilamusira kila musena kuko. Bai kala na dheri.

1:1 1:1 2 Joh 1

1:3 1:3 2 Joh 4

1:5 1:5-8 Aebu 13:2

1:6 1:6 Tit 3:13

1:11 1:11 1 Joh 2:29

1:13 1:13-14 2 Joh 12