Baruwa ya hiri ya P'aulo kwa
ATH'ESALONIKE
Uthongodhyeri
Baruwa ii yandhikwa ni muhumwi mumwenga wa Jesu aifwaye P'aulo. P'aulo were ni mut'u wa T'ariso na wakala akiritesa sana kanisa, ela siku mwenga akidzambolerwa ni Jesu na akimukuluhira.
P'aulo anaandza baruwaye kwa kumushukuru Mulungu kwa kukala ao Ath'esalonike manaenderera kuhendzana na kumukuluhira Jesu t'ot'ot'o (1:3).
Lengo ra baruwa ii
At'u a kanisa ra Th'esalonike were manapata thabu sana. Vikara P'aulo kahi za baruwa ii anaangiza moyo kwa kuambira kukala majezo garyahu mapatago ni ngira mwenga yaho ya kujezwa kwa kuluhiro rao, na si kwamba Mulungu anaadhibu (1:4-5).
Bai kuko Th'esalonike, kwereko mut'u mumwenga ariyekala anaamba wapata baruwa kula kwa P'aulo iambayo kukala Bwana Jesu wauya kare haha dhuniani (2:2). P'aulo arihosikira vizho akiambira makale matso masikengwe ni mut'u yoyosi. Kidza akiambira kukala Bwana k'andauya muhaka yuyahu Mubandi wa Sheria aonekane (2:3).
P'aulo pia anaambira Ath'esalonike masikale akaha, hat'uhe mahende kazi kwa bidhii. Kidza anaambira kukala madzichunge na andugu mario k'amandagasikira gago adzigogandhika mumo baruwani.
Maut'u garigo mumu
Uvoro 1:1-2
P'aulo anaangiza moyo Ath'esalonike 1:3-12
Maut'u gandigohendeka kabila kuuya kwa Bwana Jesu 2:1-12
Fungani nguwo ziume 2:13-17
P'aulo anaambira Ath'esalonike mamuvoyere 3:1-5
Ukaha k'aufwaha 3:6-15
Maut'u ga mwisho-mwisho 3:16-18
1
Uvoro
1:1 1 Ath'es 1:1Mimi P'aulo ninandhika baruwa ii hamwenga na Silivano,* 1:1 Silivano na Silasi ni ye mut'u mumwenga. na T'imoth'i. Baruwa ii, ninamwandhikira ninwi at'u a kanisa ra Th'esalonike, murio mu a Mulungu Babiyehu na Bwana Jesu Masihi.
Bai nema na dheri kula kwa Mulungu Baba na Bwana Jesu Masihi, navikale kwenu.
P'aulo anaangiza moyo Ath'esalonike
1:3 2:13; 1 Ath'es 1:2-3Ndugu zangu, at'u siswi k'afuna budhi kumushukuru Mulungu wakathi wosi kwa ut'u wenu. Na vizho ndo viv̱iryazho, mana kuluhiro renu, na kuhendzana kwenu vinakaza kwangezeka. 1:4 1 Ath'es 2:19-20; 3:3, 7Kwa vizho ninwi ndinwi murio funadzionyera wakathi fusumuriraho na gago makanisa mangine ga Mulungu. Funadzionyera viryahu murizho munaenderera kumukuluhira Mulungu, hatha idzaho munakirira mateso na maut'u manji makomu-makomu. 1:5 Afil 1:28Maut'u gaga gananyesa kukala Mulungu anahukumu kwa ngira ya hachi. Na kwa ut'u uwo bai ninwi munafwaha kwangira kahi za uthawali wa Mulungu uriwo ndo umuhendyao munateswa. 1:6 Arum 12:19; Ugun 18:6Mulungu ni wa hachi, kwa vizho aryahu mario manamutesa ninwi, ao nao andaariha mateso. 1:7 Math' 25:31; 1 Ath'es 5:1-2Ninwi murio vivi munateswa, Mulungu andamuhula uwo muzigo uwo, na siswi naswi andafuhendera vizho. Gaga gandahendeka wakathi Bwana Jesu andihombola kula mulunguni. Naye andakudza na malaikae a nguvu hamwenga na moho. 1:8 Isa 66:15; Arum 2:8; 1 P'et 4:17Bai haho akidza andaangiza akili aryahu at'u masiomumanya Mulungu na mario k'amaukubali uryahu Uv̱oro Udzo wa Bwana wehu Jesu. Mandahukumiwa kwa kunongwa kare na kare. Mandathengwa kure na Bwana na kure na zo nguvuze za nguma. 10 Maut'u gaga gandahendeka wakathi Bwana wehu Jesu andihokudzahokera nguma kula kwa at'ue aeri, na osi mariomukuluhira mandafwahirwa. Nanwi bai mundakala kahi za kundi riri mana mwaukuluhira uwo ushahidhi furiwomwambiriza dzuluze.
11  1:11 1 Ath'es 1:2-3; 5:24Kwa ut'u uwo, kila wakathi funamuvoyera ili Mulungu amuthale kukala mudzaishi gago maisha arigomulagiza muishi. Pia funamuvoyera Mulungu amup'e nguvu ili mwadime kuthimiza kila kazi mbidzo mumalayo kuhenda kwa ut'u wa kuko kukuluhira kwenu. 12 Hunamuvoyera gago, ili mudime kumup'a nguma ye Bwana wehu Jesu Masihi, na ninwi nanwi mugerwe nguma kahi za iye. Vizho zhosi navikale kukirira na nema ya Mulungu wehu na Bwana Jesu Masihi. 1:12 Maoro mangine ganaamba, ‘Vizho zhosi navikale kukirira na nema ya Mulungu wehu, Bwana Jesu Masihi.’

1:1 1:1 1 Ath'es 1:1

*1:1 1:1 Silivano na Silasi ni ye mut'u mumwenga.

1:3 1:3 2:13; 1 Ath'es 1:2-3

1:4 1:4 1 Ath'es 2:19-20; 3:3, 7

1:5 1:5 Afil 1:28

1:6 1:6 Arum 12:19; Ugun 18:6

1:7 1:7 Math' 25:31; 1 Ath'es 5:1-2

1:8 1:8 Isa 66:15; Arum 2:8; 1 P'et 4:17

1:11 1:11 1 Ath'es 1:2-3; 5:24

1:12 1:12 Maoro mangine ganaamba, ‘Vizho zhosi navikale kukirira na nema ya Mulungu wehu, Bwana Jesu Masihi.’