2 Ratahigi
12
Lolo higao gaibitu hi noi Jehu, Joas mo voragi na ratahigi, siu ngeie u leogoro na Jerusalem higao ngavulu gaivesi. Retahine henana i Sibia; ngeie tau lo vanue renge hi Bereseba. Joas u vei na gineu rau garea lolo matai HUQE lolo higao ngerehi doluegi Jehoiada u haharae. A ute gogona ngerehi ramo tataro taie, hateve rau lei vohogi nire; a sinobu ngerehi ramo hure bonboni me ramo bule na gineu buhoru taie mosigei. Joas mo hora lawera tangaloi toretore noi HUQE vena, “ Nen vile bumbugi na mane rau bete mwereve a bete bete lawe na tantano gogona noi Huqe, a mane rau vile huri valu velui tangaloi, a mane mo vumai dena tangaloi huri nora waratau me a mane mo vumai lo domiana garea su lawe na tantano gogona. Nen siregi na tangaloi toretore doluegi ran lai mane dena tangaloi ngerehi ramo leogoro mane, me nen siregi nie na vai huri na havagi hi mo hamqea vena u esi lolo tantano gogona.” Nge lo higao ngavulu gairue domwagi gaitolu noi Joas tavohe mo ratahigi a tangaloi toretore ngerehi hateve rau vei vurugegi na gineu ngerehi rau esi lo tantano gogona. Maraga ratahigi Joas mo ware na tangaloi toretore hi Jehoiada mena tangaloi toretore ngerehi lalavasigi vage me mo huire vena, “Huri havai gimiu nehe vai huri na gineu ngerehi tea rau esi lolo tantano gogona? Nei mese lai mane taligu dena tangaloi ngerehi ramo leo goro mane.” Tangaloi toretore ngerehi ramo daragi vena ngere rain he vile te mane dena sinobu me vage ngere rain he vai huri na tantano gogona lai tea gahera. A tangaloi toretore hi Jehoiada u lei na gesi me mo ahi durue lolona me a roqoigogogi lune. Mo taue lo mwararai vonda gogona, lo matue tavohe gategale mo soro na tantano gogona noi Huqe. 10 Me tavohe ramo leo hurive a mane u vumai lawoa lolo gesi, a tangaloi revereve lo valei ratahigi me a tangaloi tomtomuegi nora ngere ramo toretore romo vano, romo valu na mane hi rau teu ta lolo tantano gogona noi HUQE me romo taure ta lolo bagi. 11 Tavohe romo hamqe na tovogi, romo bete na mane hi lawe na tangaloi hi rau teue vena vin leo goro na tambana lo tantano gogona hi. Romo volire ngerehi rau tambana lo tantano gogona noi Huqe tangaloi rau bulubulu vale mena tangaloi rau vutuvutu vale, 12 A tangaloi tai vatu ngerehi. Ramo lai buli me ramo vagaminugi vatu huri vaihuri na tantano gogona noi HUQE, me ramo vai na bugui gineu lalavasigi vage huri na tantano gogona hi ramo vai hurie. 13 A mane u vumai lolo tantano gogona hateve rau voli gieu ngerehi rau veire lo vatu renige, a gineu ramo vai na wigi laiti lune, tantanoi wai huri ramo gaburegi, a tavue sige gineu lavasigi lo vatu meraga sige vatu renige huri na tantano gogona noi HUQE; 14 Ramo lai na mane hi huri ramo volire tangaloi tambana, me huri ramo voli na langoi vale tantano gogona noi HUQE. 15 Me hateve ramo leoleo lure hi ramo bete na mane vena rain volire tangaloi tabanagi, ba huri ngere ramo dori u garea vurugegi. 16 A mane betebete huri ramo sine Huqe me betebete huri doridori esi ngerehi hateve ramo soro lolo tantano gogona noi HUQE; ngerehi a nora tangaloi toretore. 17 Lolo taro hi, Hasael mo ratahigi Aram mo hage aulu me mo qalo meire Kat siu u qaragi nie. Me mo tudori vano mo wehire Jerusalem. 18 Nge i Joas ratahigi tau Juda u lei doluegi na gineu ngerehi rau tabutebu retamara Jehosabat, Jehoram me i Ahasia, ratahigi tu Juda, me a betebete hi ngeie sibona u betera me a vatu meraga doluegi rau haqera lolo tantanoi mane lo tantano gogona noi HUQE me lolo vale lawoa noi ratahigi, me mo horara lawe Hasael ratahigi tau Aram, siu ngeie mo rovo dena Jerusalem. 19 Huri na gineu ngere lavasigi rau veiana lolo taro noi Joas, me a gineu doluegi hi u vei, hateve rau uliana lolo bugu huri valu hurire ratahigi tau Juda? 20 Nona tangaloi ramo qalo me ramo ue vagamatea rorongogi nie tahinge Bet Malo, lo turegi mo hivo lo Sila. 21 A tangaloi tabanagi ngerehi rau wehie. i Josabat netui Simeat me i Jehosabat netui Soma. Ngeie u mate rau tulegi nie mei retamana lolo vanue renge noi Devet. Me i Amasia netune mo lai na tanona mwere na ratahigi.