17
Ratahigi Vagasigi Tau Israel
Lolo higao hangavulu domwa gairue noi Ehas ratahigi tau Juda, Hosea i netui Ela mo vuragi na ratahigi tau Israel lolo vanue renge Samaria, me u ratahigi gorora higao gaisiwo. Nge u galegale asi lo nagoi Huqe, ngeie hateve u esi lawuagi mwere na ratahigi ta Israel ngere tomue. Salmanesa ratahigi tau Asaria u hamai vena qalo mei Hosea, nge i Hosea mo siregi nie sibona mo vano lo limei ratahigi ngehinge, me vataha higao ratahigi tau Israel mo tuli nona vatu homu mo vano lawe ratahigi tau Asaria. 4-6 I ratahigi tau Israel mo hora na tangaloi mo vano lobei ratahigi So tau Ijib hurive na buluie, me i ratahigi Hosea na mese tuli nona vatu homu mwerehi u tuli tomue. I ratahigi tau Asaria tavohe mo ilo na gineu ngaha mo hamai mo qaragi na vanue Israel, me ram tehi vohivohi Samaria me ram tugoroe higao gaitolu. Lolo higao gaisiwogi noi Hosea, a ratahigi tau Asaria u qaragi na vanue renge Samaria. Siu ratahigi tau Asaria mo wiribibi ratahigi Hosea me mo taue lo garovauveu. Me i ratahigi tau Asaria mo hora vohogi nire tau Israel vano Asaria. U teure ram toga lolo vanue Hala, me lolo vanue Gosan lobei Wai meuri Habo, me lolo vanue renge ngerehi tau Mede.
Ngere Tau Israel Rau Mwelue Dena Tanora huri Na Nora Galegale Asi
Huqe mo vai na gineu doluegi mwere ngaha huri ngere tau Israel rau galegale asi lo nagoi nora Huqe Mauri. U lei vohogi nire den limei ratahigi Vero lo vanue Ijib. Rau ladomavagi nire huqe wagineu, me ram huri na doridori nora taureure i Huqe u gondo vohogi lo nagora. Ngere tau Israel ram huri na huhuiana hi nora ratahigi rau huhuire ginie. Ngere tau Israel ram besegoro na bugure deni nora Huqe Mauri, a gineu ngerehi rahi vovohoi tea lo nagona. Mo tavugi lolo togagi venue mo vano mo dadari lolo vanue renge ngere sibora rau tabe na ute gogona lolo nora togagi vanue doluegi. 10 Ram tabe na vatu sao noi Tagaro vurogi ngerehi me beru sao noi Asera vataha na ului vusi me lo vavai gai lalawua. 11 Lo ute gogona doluegi ram hure na bulu buhoru, ram huri na huhuiana nora taureure tomue ngehi Huqe u livu vohogi denire beno. Ram vai na gineu esi ngere hi mo vai na Huqe mo lolo gagasi ginire. 12 Ram huduhudu lawe na huqe vurogi ngerehi, nge i Huqe u veve vena, “Nen mese vai na gineu ngaha.” 13 I Huqe mo veve siagagi lawera tau Israel me Juda duruhi re nona tangaloi ligoligogi vena, “Nen siregi na nomiu doridori esi. Nen hango bimbi na nongu leohora mena nongu leo tamwata, vin huri na huhuiana nau betea lawe retubumiu ve rain hango bimbire, me nau sere lue lawe gimiu duruhi na nongu tangaloi leo ligoligogi.” 14 Nge ngere tau Israel me Juda rai rorontagi tea me a qature rau siaga mwerei tamara, ngere rai ladohogo tea lo nora Huqe Mauri. 15 Ram rahagi na nona leo tamwata mena nona waratau siaga nge u vei mei retamara mena leo raga hui u bete lawera. Ram huri na huqe vurogi me ngere sibora vage ram voragi na gineu vurogi. Ngere ram lai na doridori tangaloi dalire hate huri i Huqe u veve lawera vena, “Nen mese vai mwere ngere ram vai,” nge ngere ram vai na gineu a Huqe u gato gorora ve rain mese vaie. 16 Ngere ram siregi na leohora noi nora Huqe Mauri me ram vai na nora nunui huqe vurogi gairue mwere na natui bulugi, me berui Asera. Ram huduhudu lawe na visiu me gineu doluegi lolo mahava me ram huduhudu lawei Tagaro vurogi. 17 Ram hure reneture mwera mena vavine voragi na hure bonboni lolo avi. Ngere ram hango mataduru, uviuvi me ram sogagi nire sibora me ram vai gineu esi lo nagoi Huqe, mo vaie mo mero lawagi. 18 Siu i Huqe mo merogi nire tau Israel me mo lai vohogi nire doluegi den nagona. Hogosie babagi lui Juda ram toga, 19 me Juda vage he hango bimbi na leohora tea noi nora Huqe Mauri. Ram huri na doridori wagineu nora tau Israel ram bei huhuire ginie. 20 Siu i Huqe mo rahagi nire sinobu doluegi tau Israel; nge mo arahire me mo siregi nire ram vano lo limara nora tavalui vuro vava mo gondo vohogi nire den nagona. 21 Tavohe mo heve vohogi na Israel dena babagi lui ratahigi Devet, ngere ram tau Jerobom i netui Nebat mo ratahigi nora. Me Jerobom mo vaire Israel ram soi rahe huri na Huqe tea nge mo vaire ram galegale asi u liu. 22 Ngere tau Israel ram dige lo turegi asiana noi Jerobom me rahi tudori tea denire, 23 mo dadari i Huqe mo livusire dena nagona, mwere u veve tau duruhi na nona tangaloi tabanagi ngere tangaloi ligoligogi. Siu ngere Asaria ram lai na sinobu tau Israel dena tanora sibora. Me ram toga tahi Asaria mo dadari bagataha.