2
Jange hye̱hu̱ nꞌagitho gatho ya tsꞌoki, ya nhemhñö, nöꞌö gi yotꞌa ri hmihu̱, ya hyo̱kte, ne ya ꞌyonga ꞌbede.
Xa gi hyoñhu̱ ngu nꞌar tsi tꞌu̱lo bötsi ar ꞌba di ꞌñe mhetsꞌi hinte xi nthöntsꞌi. Njapꞌu̱ gi tehu̱ xiñho ne gi pe̱ꞌsu̱ ar mpo̱ho̱.
ꞌYo̱thu̱ njapꞌu̱ ngetho xka pöthwu̱ ár nhwëki ar tsi Hmu.
Ar tsi Hmu Hesukristo ngu nꞌar do pe̱ꞌsa ar te
Kwathu̱ gi hyoñhu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, togo ngu nꞌar do pe̱ꞌsa ar te. Mödi nunar donu̱ bi zanda nuꞌu̱ togo mi ho̱ ar ngu, ha Jö go bi hyandi ngu nꞌar do xi thahni ne nza̱tho.
Gi njahu̱pꞌu̱ nꞌehe, di hñöxꞌahu̱ ar do hö ar te, nꞌa ngu nꞌa gi jafu̱ da heꞌsa ár nijö Jö. Ne di hñöxꞌahu̱ ar möjö pe̱ꞌsa nꞌar mꞌu̱i xintꞌaxi, gi e̱ntꞌa ri tehu̱ ngu nꞌar mꞌo̱ñho̱ numañho Jö, gi hömfu̱ ár tsꞌe̱di ar tsi Hmu Hesukristo.
Jange enga har Tꞌofo:
Pöhu̱ di exnu̱ Nsion ar mu̱dido du̱ꞌma ar jödo xi thahni nza̱tho.
Nuꞌu̱ togo da ñꞌemu̱ibi, hinda ma da ꞌbe̱ ár tsa̱.
Jange nuꞌahu̱ xka ñꞌemu̱ihu̱, gi hanthu̱ nza̱thoꞌö. Ha nuꞌu̱ togo hinxi ñꞌemu̱i, ngu enga har Tꞌofo:
Nunar do bi zanda ya ho̱ngu,
nupya ar mu̱dido du̱ꞌmba ár jödo ar ngu.
Ne enö nꞌehe:
Gehnu̱ ar do da japi da feꞌsa yá wa ne da hwangi.
Ngetho nthe̱wi ar mfetsꞌe hár mhö Jö, gehyu̱ ya me̱ꞌsku. Njapꞌu̱ xki thutsꞌi nda njapꞌu̱ꞌu̱.
Ár hnini Jö
Ha nuꞌahu̱ yá bötsiꞌihu̱ Jö xi hwañꞌahu̱, yá möjöꞌihu̱ ar ndö mhetsꞌi. Go geꞌahu̱ ár hnini Jö ꞌbu̱ xintꞌaxi, ne ár me̱tiꞌihu̱ꞌö. Gese̱ꞌö bi hwañꞌahu̱ gi xifu̱ maꞌra tengu ár tsꞌe̱di ne ár nsunda nöꞌö togo bi zoꞌahu̱ ngi po̱ñhu̱ har ꞌbe̱xui, ne gi ꞌbu̱hu̱pya har hoga hyatsꞌi xa nza̱tho.
10 Mahamꞌu̱ hinge ngar hniniꞌihu̱ Jö, ha nupya hö, yá hniniꞌihu̱ꞌö. Mahamꞌu̱ hinge ngi pe̱ꞌsfu̱ ár nhwëkiꞌö, ha nupya hö, xka hñömfu̱ ár nhwëki.
ꞌBu̱hu̱ ngu yá ꞌbe̱goꞌihu̱ Jö
11 Tsi kuhu̱, di zoꞌahu̱ ngu ya nzo̱ho̱ ne ngu ya neꞌñu. Di xiꞌahu̱ gi hye̱hu̱ nuya te gatho ne ri ndoꞌyohu̱, gehyu̱ nto̱xkwi nöꞌö ne ri mu̱ihu̱.
12 ꞌBu̱hu̱ nꞌar hogamꞌu̱i madeda nuꞌu̱ togo hinxi jamfi, mödi ꞌyompꞌa ri ꞌbedehu̱ eñꞌu̱ xi ntsꞌotho nöꞌö gi o̱thu̱. Ne xta epꞌu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, ma da nsundabi Jö xta xo yá da̱, da böꞌu̱ mar ñho nöꞌö ngi o̱thu̱.
13 Ngetho gi jamfihu̱ ar tsi Hmu, ꞌyo̱thu̱ gatho nuꞌu̱ togo pe̱ꞌsa nꞌar nsu. ꞌYo̱thu̱ ar ndö xi tꞌexa mañö,
14 ne gatho yá ma̱xte, ngetho xi mꞌe̱hni da umbya mfe̱i ya tsꞌokte, ne da ꞌñeꞌspa yá nsu nuꞌu̱ o̱tꞌa xiñho.
15 Ne Jö gi ꞌyo̱thu̱ xiñho, ne njapꞌu̱ gi kothwu̱ yá ne nuꞌu̱ ya jöꞌi hingi numañho nöꞌö di pe̱hu̱.
16 ꞌBu̱hu̱ wande hinto suꞌahu̱, ho̱nse̱ hingi jahu̱ gi ne gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö hingi ho. ꞌYohu̱ ngu yá ꞌbe̱goꞌihu̱ ar tsi Dada.
17 ꞌÑeꞌsfu̱ ár nsu gatho. Möhu̱ ya tsi ku. Tsufu̱ Jö. ꞌÑeꞌsfu̱ ár nsu ar ndö nꞌehe.
18 ꞌBe̱gohu̱, pe̱ꞌsu̱ nꞌar hogamu̱i gi ꞌyo̱thu̱ ri hmuhu̱. Hinge ho̱nse̱ nuꞌu̱ togo ya hogajöꞌi, ꞌyo̱thu̱ nuꞌu̱ xi ñhembi gi tse̱thu̱ nꞌehe.
19 Jö handa xiñho nuꞌu̱ tho ya mfe̱i hindi ꞌñepabi, nuya thogi tse̱ti, o̱tꞌe da gohwi xiñho Jö.
20 Tema ñho gi ju̱ju̱ nuꞌmu̱ gi tse̱thu̱ ar mfe̱i ngetho xka ntsꞌoju̱. Ha nuꞌmu̱ gi thohu̱ ar mfe̱i ngetho gi o̱thu̱ nöꞌö xiñho, njapꞌu̱ hö, hantꞌahu̱ xiñho Jö.
21 Xi tsꞌoñꞌahu̱ gi tse̱thu̱; ngetho ar tsi Hmu Hesukristo go bi thoꞌö ya thogi ma nga thohu̱hmö, ne njapꞌu̱ bi utkagihu̱ ár mꞌu̱i ga te̱ñhu̱.
22 Nöꞌö hinte ma tsꞌoki bi ꞌyo̱tꞌe, ne hinte mar nhemhñö bi bo̱nga hár ne.
23 Númꞌu̱ mi tsꞌani, himi koꞌsa ar ntsꞌani. Númꞌu̱ mi tho ya u̱gi, hinge mi xipabi nda njapabipꞌu̱ nꞌehe. Mi tsokwa gatho hár ꞌye̱ nöꞌö togo o̱tꞌa ar hoga tsꞌu̱tꞌwi.
24 Gese̱ bi hñöska ma tsꞌokihu̱ hár ndoꞌyo núꞌmu̱ mi tsꞌu̱ta har pontꞌi, ne njapꞌu̱ nuꞌu̱ di ꞌbu̱hu̱, hinte tsa̱ te da jaju̱ ar tsꞌoki. Nupya ga ꞌbu̱hu̱ ga o̱thu̱ nöꞌö xiñho. Bi tho ar u̱giꞌö, ne njapꞌu̱ gi pe̱ꞌsu̱ ar nzaki.
25 Ngetho ngi ñhe̱hwihu̱ ꞌra ya tsi de̱ti xki mfontꞌi, ha nupya xka penju̱ xka tsu̱hu̱ ar ma̱ꞌyo suꞌa ri tehu̱.