ÁR NDU̱I AR PEDRO
Ár ndu̱i ar he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Pedro
1
Ar nze̱ngwa
Nuga dar Pedro, ár mpo̱tegi ar tsi Hmu Hesukristo. Di otꞌahu̱ nunar he̱ꞌminu̱, nuꞌahu̱ xka mfonthu̱ ha maꞌra ya ha̱i núnu̱ Mponto, Ngalasia, Nkapadosia, Nꞌasia ne har ha̱i Mbitinia.
Jö ar Dada xki hwañꞌahu̱ ya mahamꞌu̱ ngu xki beñꞌö, ne bi hñuxꞌahu̱ nda tꞌaxkꞌa ri mꞌu̱ihu̱ ár Hñö Jö. Njapꞌu̱ da tsa̱ gi ꞌyo̱thu̱ Jö, ne nda xu̱kꞌahu̱ hár ji ar tsi Hmu Hesukristo. Dá hñusꞌa ar nhwëki ne ar hogamꞌu̱i tꞌaꞌahu̱.
Nꞌar döta ndo̱ꞌmi
Nsunda Jö ár Dada ar tsi Hmu Hesukristo, togo bi hwëgagihu̱ da mꞌu̱hu̱ manꞌagi. Ne xa di ꞌwithu̱ di to̱ꞌmhu̱ nöꞌö xi ꞌñepꞌu̱, ngetho bi mengi bi nte manꞌagi ar tsi Hmu Hesukristo.
Ne ma ga höñhu̱nu̱ mhetsꞌi nꞌar ñho hiñhamꞌu̱ da nhwati, hinto da tsa̱ da ja̱xtꞌi, ne hinda tho ár nza̱tho. Gehnu̱ xi tꞌe̱gagihu̱nu̱.
Ár tsꞌe̱di Jö fa̱xa ma ñꞌemu̱ihu̱ ga höñhu̱ nunar mpo̱ho̱ xi tꞌe̱gagihu̱, ne da tꞌaju̱ ha ya ngöxapa.
Ne go gehyu̱ jaꞌahu̱ gi njohyahu̱, mödi ꞌra ya tsi pa gi thohu̱ ya ntꞌu̱tsa, nuꞌmu̱ njapꞌu̱ handa xiñho ar tsi Dada.
Ne njapꞌu̱ da tsꞌa̱tꞌa ri ñꞌemu̱ihu̱, töta ár ñho ar kꞌaxtꞌabo̱jö tꞌe̱ntꞌa har tsibi, ne da ꞌwe gatho nöꞌö hingi ho, mödi ma da thotho. Ha nuna ri jamfihu̱nu̱ ma da tꞌeꞌspa ár nsu, ne da nhumañho xta epꞌu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.
Hinxka hyanthu̱ ha gi möhu̱, ne gi ñꞌemu̱ihu̱ mödi hingi hanthu̱pya. Nunar jamfinu̱ jaꞌahu̱ gi pe̱ꞌsu̱ nꞌar johya xa nza̱tho, hingi tsa̱ ga möñhu̱ tenguꞌö.
Ne gi tsu̱hu̱ ar mpo̱ho̱, gehnu̱ gi ñꞌemu̱ihu̱ gi tsu̱hu̱.
10 Nuyá mꞌe̱hni Jö bi ñꞌa̱ni ne bi hñetꞌu̱ tema ndi bo̱nga nunar mpo̱ho̱ xki ñhötꞌahu̱, ne bi möñꞌu̱ nunar nhwëkinu̱ xki tꞌe̱kꞌahu̱.
11 Mi hetꞌu̱ xiñho togo ne hamꞌu̱ ma nda tho nöꞌö xki xipa ár Hñö ar tsi Hmu Hesukristo mi pe̱sꞌu̱. Gehnu̱ mi xipꞌu̱ tema u̱gi ma nda thoꞌö, ne ya döta njöpi nda e mꞌe̱fa.
12 Xki tꞌutwabiꞌu̱ nehe hinge nda zu̱ nuya ñhoyu̱, go ma nda zu̱ju̱. Nöꞌö mi möñꞌu̱ mahamꞌu̱, xi xiꞌahu̱pya nuꞌu̱ togo hömpa ár tsꞌe̱di ár Hñö Jö, gehnu̱ xpa e mhetsꞌi. Gathoyu̱ nemhö da bö xiñho ya e̱nxe̱.
Tsꞌónkagihu̱ ga ꞌbu̱hu̱ nꞌar mꞌu̱i xintꞌaxi
13 Jange umba ri mu̱ihu̱ gi pöhu̱ tema gi pe̱hu̱. Da xo ri da̱hu̱, ne gi to̱ꞌmthohu̱ ar nhwëki ma da hö ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo xta ehe.
14 Nupya gar bötsiꞌihu̱ Jö gi o̱hu̱ gatho nöꞌö nsiꞌahu̱. Jange yo gi nehu̱ nuya tsꞌoki ngi o̱thu̱ mahamꞌu̱ núꞌmu̱ hinge ngi pöhu̱ ngi ꞌyo̱thu̱ ar ñho.
15 Jangu nöꞌö togo bi zoñꞌahu̱ xintꞌaxi ár mꞌu̱i, gi njahu̱pꞌu̱ nꞌehe, dár ntꞌaxi gatho nöꞌö gi ꞌyo̱thu̱.
16 Ngetho njanu̱ xi mönga Jö har Tꞌofo: Dár ntꞌaxi ri mꞌu̱ihu̱ nguga xintꞌaxigi.
17 Ha nuꞌmu̱ gi ndöñhu̱ ngu ri Dadahu̱ togo o̱tꞌa ar hoga tsꞌu̱tꞌwi, umba ngu xi ꞌyo̱tꞌa nꞌa ngu nꞌa, ne hingi hwantho; jange ntsuñhu̱ hanja gi ꞌyohu̱ gatho ya pa gi nehu̱ ar ꞌñu di ma mhetsꞌi.
18 Ngetho bi nju̱kꞌahu̱ har mꞌu̱i hinte mar ñho bi zokꞌa ri dadahu̱. Ha nunar njutꞌi bi tꞌuni bi tsꞌiñꞌahu̱, hinge ngu nöꞌö thege, ngu ar kꞌaxtꞌi wa ar tꞌaxbo̱jö.
19 Gese̱ ár ji ar tsi Hmu Hesukristo bi nöꞌmi, ngu nꞌar tsi de̱ti tꞌunga ngu ar mꞌo̱ñho̱, xa ꞌbu̱i xiñho ne hingar tsꞌonte.
20 Jö xki benga nda ꞌyo̱tꞌa njapꞌu̱ núꞌmu̱ hinxki hyokta ar ximha̱i, ne ka xi nheki nuya payu̱ hompꞌa ri ñhohu̱.
21 Ne nuna ar u̱gi bi tho ar tsi Hmu Hesukristo, bi jaꞌahu̱ gi ñꞌemu̱ihu̱ Jö, togo bi koꞌspa ár te ne xi umba nꞌar döta nsunda. Njapꞌu̱ gi ñꞌemu̱ihu̱ Jö, ne gi to̱ꞌmbabihu̱ ár mfa̱tsꞌi.
22 Xi tꞌaxka ri mu̱ihu̱ gi o̱thu̱ nöꞌö majöni, ne ár Hñö Jö fa̱xꞌahu̱ gi pe̱ꞌsu̱ ar hoga mhöte hindi oxta mañö. Jange mhöhu̱ nꞌa ngu nꞌa. Nunar mhötenu̱ di ꞌñe ha nꞌar hogamu̱i xintꞌaxi.
23 Ngetho xka penju̱ xka mꞌu̱hu̱ manꞌagi. Hinge xka ꞌñehu̱pya ha nꞌa di the ár te. Xka po̱ñhu̱ ha nꞌa hingi the ár te, núꞌmu̱ ga pöthwu̱ ár mhö Jö hö ar te ne hiñhamꞌu̱ da thege.
24 Ngetho hár Tꞌofo Jö enö njawa:
Gatho ya jöꞌi ñhe̱hwi ya do̱ni,
ne ár nsu ngu ár ndo̱ni.
Xta ꞌyotꞌa ar do̱ni da da̱ ár ndo̱ni.
25 Ha nunár mhö Jö hiñhamꞌu̱ da thege.
Gehnu̱ ar hoga mhö xi nsiꞌahu̱.