5
Tsꞌohna nuꞌu̱ pe̱ꞌsa ya ñho ne toꞌma ya hyoya
ꞌYo̱hu̱pya, nuꞌahu̱ gi pe̱ꞌsu̱ nze̱ye̱ ri ñhohu̱, nzoñhu̱ ne xa gi mahu̱, ngetho xa ma gi thohu̱ ar hyoya ne ar thuhu.
Nuya ri ñhohu̱ xi ꞌyatho, ne xi zida ya zuꞌwe nuya ri hehu̱.
Nuya ri kꞌaxtꞌi ne ri tꞌaxbojöhu̱ xi zida ar ha̱i, gehyu̱ ma da da̱majöni gi njahu̱pꞌu̱. Nuya ri ñhohu̱ xka kwathu̱ nuya ngöxapayu̱, po̱ntho xka munsu̱ ya tsibi, ma gi ntsötꞌase̱hu̱.
Nuya ꞌbe̱fi xi ꞌyo̱tꞌa ri ꞌbe̱gohu̱, ka̱xa Jö gi kahu̱ ne hingi juthwu̱. Ne yá mhafi xi ꞌyo̱ ar tsi Hmu togo xa pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱di.
Xka ꞌbu̱hu̱wa har ximha̱i ngu xka nehu̱, ne xka ꞌyo̱thu̱ ngu xi ne ri mfenihu̱. Ne xa xka noju̱, po̱ntho ngu nꞌar me̱ti xi tꞌe̱ntꞌi da tho.
Xka hñuꞌsu̱ ne xka hyohu̱ nunar tsi hogajöꞌi ñhe̱tho.
Pe̱ꞌsu̱ ar tsꞌe̱ti ne gi ꞌya̱fu̱ Jö
Jange tsi kuhu̱, pe̱ꞌsu̱ ar tsꞌe̱ti, to̱ꞌmhu̱ ar pa da ꞌñepꞌu̱ ar tsi Hmu. Jangu ar wöhi to̱ꞌmi da da̱ ar ꞌbe̱tꞌo ꞌye, wa nuna ta̱ mꞌe̱fa, ne da ndu̱i da mpotꞌi, ne ja da nxofo.
Hö, pe̱ꞌsu̱ ar tsꞌe̱ti ne tse̱ta ri mu̱ihu̱, ngetho ar tsi Hmu ꞌba̱pꞌu̱tho da ehe.
Tsi kuhu̱, yo xa gi nga̱xtehu̱ te gatho gi ho̱xu̱ ri kuhu̱. Nuꞌmu̱ hinꞌö, ma da tꞌe̱kꞌahu̱ ri mfe̱ihu̱, ngetho nöꞌö togo ma da hñöxa majöni, ꞌba̱ ar ꞌñu da ehe.
10 Tsi kuhu̱, pe̱ꞌsu̱ ngu nꞌar ntꞌuti gi te̱mfu̱ yá tsꞌe̱ti yá mꞌe̱hni ar tsi Hmu bi mömpꞌu̱ ár mhö. Te̱ñhu̱ hanja bi thoꞌu̱ ya dumu̱i.
11 Nuju̱ di nuhu̱ nza̱tho nuꞌu̱ tho ya thogi. Xka ꞌyo̱hu̱ tengu mi pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱ti ar Hob, ne xka pöhu̱ tema ngötsꞌi bi umba ar tsi Hmu, ngetho xa döta ár nhwëki ne ár hogamu̱i.
12 Ho̱nse̱ nöꞌö xa di te̱tꞌahu̱ tsi kuhu̱, hinte gi ꞌñethu̱ made, ngu ar mhetsꞌi wa ar ximha̱i. Nöꞌö gi eñhu̱ hö, di njapꞌu̱, ha nöꞌö gi eñhu̱ hinꞌö, hinꞌö. Yo ma da thusꞌa ri mfe̱ihu̱.
13 Nuꞌmu̱ ja te tupꞌa ri mu̱ihu̱, ꞌya̱fu̱ Jö. Ha nuꞌmu̱ gi johyahu̱, tuthwu̱ Jö.
14 Ha nuꞌmu̱ gi hñeñhu̱, zoñhu̱ ya ndö har nijö da ꞌya̱pa Jö gi thixu̱, ne da gosꞌahu̱ ar nziki da e po̱ta ar tsi Hmu.
15 Nuꞌmu̱ da tꞌa̱pa Jö ne di ñꞌemu̱i, go gehnu̱ japi da dixa ar da̱thi, ne ar tsi Hmu da gu̱tsꞌi. Ha nuꞌmu̱ xi ꞌyo̱tꞌa nꞌar tsꞌoki, da mpumbabi.
16 Nda̱hu̱ ri tsꞌokihu̱ nꞌa ngu nꞌa, mhathwu̱ Jö nꞌa ngu nꞌa, ne da tsa̱ gi thixu̱. Nu ár hoga ntꞌa̱di nꞌar hogajöꞌi, xa te gatho tsa̱ da ꞌyo̱tꞌe.
17 Ar Elia mar ñꞌo̱ho̱ mi tho ya tsꞌomfeni nguju̱ nꞌehe. Ne bi zitꞌa ár mu̱i bi ꞌya̱pa Jö hinge nda ꞌwöi, ne himbi ꞌwö xo̱ge ar ximha̱i hñu nje̱ye̱ ne ꞌrato nzönö.
18 Bi mengi bi ꞌya̱pa Jö, ne bi ꞌwöi manꞌagi, ha nunar ha̱i bi mengi bi unga ár sofo.
19 Tsi kuhu̱, nuꞌmu̱ gi koꞌsu̱ nꞌar ku xki ꞌbe̱ ar ꞌñu majöni,
20 pöhu̱ nöꞌö togo da japa nꞌar tsꞌokte da zopꞌu̱ ár tsꞌoꞌñu, ma da japi da kꞌontꞌa ár pa ndi ma har ꞌbe̱xui, ne xi mpunga nze̱ye̱ ya tsꞌoki.