5
Ma tsi kuhu̱, hinga mahyoni ga otꞌahu̱ ar ꞌñu hamꞌu̱ da tho gathoyu̱.
Ngetho gi pöhu̱ xiñho, núꞌmu̱ xta epꞌu̱ ar tsi Hmu, ma da njangu nꞌar bë tso̱ ꞌbu̱ nxui, hinto to̱ꞌmi.
Nu xta ꞌñenga ya jöꞌi: Ra entho di ꞌbu̱hu̱ ne di pe̱ꞌsu̱ nꞌar hogamꞌu̱i, nꞌa nda da̱ntho ma da ꞌñepabiꞌu̱ ar nhwati, jangu yá u̱gi di ꞌñepabi nꞌar ꞌbe̱hñö ma da mꞌu̱ ár bötsi, ne hinto ma da kꞌontꞌi.
Ha nuꞌahu̱ ma tsi kuhu̱, hingi ꞌbu̱hu̱ har ꞌbe̱xui, jange nunar paꞌö hinda ma da zu̱ꞌahu̱ ngu nꞌar bë.
Gathoꞌihu̱ yá bötsiꞌihu̱ ar hyatsꞌi ne ar pa. Hingyá bötsiꞌihu̱ ar xui wa ar ꞌbe̱xui.
Jange hinga öhu̱ ngu nu maꞌra. Ma ga ndöꞌmhu̱ ne ga pöhu̱ xiñho nöꞌö di o̱thu̱.
Nuꞌu̱ togo öhö, ö ꞌbu̱ nxui, ha nuꞌu̱ togo nti, ꞌbu̱ nxui nti nꞌehe.
Hindi njahu̱pꞌu̱, di ꞌbu̱hu̱ mpa, ne di pöhu̱ nöꞌö di pe̱hu̱. Ga pe̱ꞌsu̱ ar jamfri ne ar mhöte ngu ma hehu̱. Ne ga to̱ꞌmhu̱ ma mpo̱ho̱hu̱, gehnu̱ di koꞌma ma ñöhu̱, ngu ár ntꞌoñö nꞌar ndogu.
Ngetho Jö hinxi zonkagihu̱ da zu̱ju̱ ár kwe̱. Xi hwankagihu̱ ga mpo̱hu̱ di ñꞌemu̱ihu̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo,
10 gehnu̱ bi ꞌye̱ntꞌa ár te bi po̱kagihu̱. Jange ma ga ꞌbu̱hwihu̱ nu xta ꞌñepꞌu̱, mödi ga tethu̱ wa xta tuhu̱.
11 Jange hñuꞌma ri mu̱ihu̱ nꞌa ngu nꞌa, ne mfa̱xu̱ da te ri jamfihu̱, ngu xka nzöihu̱ gi o̱thu̱.
Ar Pablo huꞌmba yá mu̱i ya gamfi
12 Ma tsi kuhu̱, di a̱ꞌahu̱ ar möte gi pe̱ꞌsfu̱ ar nsu nuꞌu̱ mpe̱pꞌu̱ hár ꞌbe̱fi Jö, nuꞌu̱ tsixꞌahu̱ ne zoꞌahu̱.
13 Möhu̱ ne numañhohu̱, ngetho o̱tꞌu̱ nꞌar hoga ꞌbe̱fi pe̱pa Jö. Ne ꞌbu̱hu̱ nꞌar hogamꞌu̱i nꞌa ngu nꞌa.
14 Di a̱ꞌahe nꞌehe tsi kuhu̱, gi tsú̱hu̱ nuꞌu̱ ya döhñe, gi humfu̱ yá mu̱i nuꞌu̱ hingi tse̱ yá pa, fa̱xu̱ nuꞌu̱ hingi tse̱di, pe̱ꞌspabihu̱ ar tsꞌe̱ti gatho.
15 Hyanthu̱ xiñho, yo ma gi koꞌsthu̱ ar tsꞌoki tꞌo̱tꞌahu̱. Mahyoni gi pe̱hu̱ nöꞌö xiñho nꞌa ngu nꞌa, ne gi japabihu̱ njapꞌu̱ gatho nu maꞌra.
16 Xa gi johyahu̱ hyaxꞌmu̱.
17 Yo gi tsa̱ya̱hu̱ gi ꞌya̱fu̱ Jö.
18 Umfu̱ njamödi Jö gatho nöꞌö gi thohu̱, ngetho njapꞌu̱ ne gi ꞌyo̱thu̱ gatho nuꞌu̱ xka jamfihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.
19 Hye̱hu̱ ár Hñö Jö da mpe̱ ha ri mu̱ihu̱.
20 Yo gi u̱tsahu̱ nöꞌö mönga yá mꞌe̱hni Jö.
21 ꞌYo̱xu̱ xiñho gatho, tsömhu̱ nöꞌö xiñho.
22 Hye̱hu̱pꞌu̱ gatho nöꞌö hingi ho.
23 Ne gese̱ Jö togo unga ar hogamꞌu̱i da tꞌaxkꞌahu̱ xo̱ge, ne gatho ri mfenihu̱, ri hñöhu̱, ri pahu̱ ne ri ndoꞌyohu̱ di ꞌbu̱ xiñho, ne hinte da kꞌasꞌahu̱ xta epꞌu̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo.
24 Nöꞌö togo xi zoꞌahu̱ hingi pa̱ta ár mfeni, jange nöꞌö xi möñꞌö da ꞌyo̱tꞌe.
Ar Pablo har ngötsꞌi ñꞌedi ne a̱pa Jö da ma̱xꞌu̱
25 Ma tsi kuhu̱, ꞌya̱fu̱ Jö da ma̱xje.
26 Ze̱ngwagihepꞌu̱ gatho ya ku, di pe̱mfe nꞌar ñhu̱fi mhöte.
27 Di a̱ꞌahu̱ hár thuhu ar tsi Hmu gi néhu̱ mahye̱giwi gatho nu maꞌra ya ku nunar he̱ꞌminu̱.
28 Gi nthe̱xkwihu̱ ár nhwëki ar tsi Hmu Hesukristo. Dá njapꞌu̱.