ÁR ÑOHO AR TESALONISENSE
Ár ñoho ar he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Pablo bi me̱mpa ya me Ntesalonika
1
Ar nze̱ngwa
Nuga dar Pablo, ar ku Silbano ne ar ku Timoteo di pe̱ñꞌahe nunar he̱ꞌminu̱ nuꞌahu̱ gar gamfihu̱ me Ntesalonika, gi ꞌbu̱hwihu̱ Jö ma Dadahu̱ ne ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo.
Jö ma Dadahu̱ ne ar tsi Hmu Hesukristo da ꞌraꞌahu̱ nꞌar hogamꞌu̱i ne da hwëkꞌahu̱ yá ñho.
Jö ma da umba yá njutꞌi ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki núꞌmu̱ xta e ar tsi Hmu Hesukristo
Ma tsi kuhu̱, mahyoni ga umfe njamödi Jö ngu di ꞌñepi ga o̱the, ngetho xi te ri jamfihu̱. Gathoꞌihu̱ tsitꞌa ri mu̱ihu̱ gi mhöhu̱ nꞌa ngu nꞌa, ne nunar mhötenu̱ hyaxꞌmu̱ ꞌyo di te.
Nuje di esꞌahe ri nsuhu̱, di xife maꞌra yá nijö Jö, gi pe̱ꞌsu̱ ar tsꞌe̱ti ne ar jamfi, mödi gi thohu̱ nze̱ye̱ ya thogi ne ya ntꞌu̱tsa.
Ha núꞌmu̱ gi thohu̱ gatho nuya thogiyu̱, ka nhekipꞌu̱ ar hoga tsꞌu̱tꞌwi o̱tꞌa Jö. Ne tsa̱ da tꞌeñꞌahu̱ majöni di ꞌñepꞌahu̱ gi ꞌbu̱hu̱ hár tsꞌu̱tꞌwi, jange gi thohu̱ njapꞌu̱.
Xiñho nuꞌmu̱ Jö da koꞌspa yá ñöni nuꞌu̱ togo xi u̱tsaꞌihu̱.
Ne nuꞌahu̱ xka thohu̱ ar ntꞌu̱tsa, da ꞌraꞌahu̱ ar tsa̱ya̱ mahye̱gi nguje, nu xta penga mhetsꞌi ar tsi Hmu Hesu, di ñꞌowi ya e̱nxe̱ di höpa ár tsꞌe̱di.
Nu xta ekwa di e ha nꞌar döta faspi da umbyá njutꞌi nuꞌu̱ himbi ne bi bö Jö, ne himbi ꞌyo̱twa ár hoga mhö ar tsi Hmu Hesukristo.
Nuꞌu̱ ma da tho ya mfe̱i hiñhamꞌu̱ da götsꞌi. Ma da tꞌe̱ni hinda ma da ꞌmu̱hwi ar tsi Dada, hinda ma da hyandwa ár nsunda ne ár tsꞌe̱di.
10 Nunar pa xta epꞌu̱, gatho nuꞌu̱ xi jamfi ma da nsundabi ne da ꞌñeꞌspa ár nsu. Nuꞌahu̱ ma gi ꞌyohu̱nu̱ nꞌehe, ngetho xka jamfihu̱ nöꞌö xta da̱he majöni.
11 Jange hyaxꞌmu̱ di a̱fe Jö da ma̱xꞌahu̱ gi ꞌbu̱hu̱ xiñho, ngu ndi ꞌñepꞌahu̱ xi zoñꞌahu̱. Ne da jwata gatho ar ñho xi hñuxꞌö gi pe̱hu̱, ne da ꞌraꞌahu̱ ár tsꞌe̱di gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö gi jamfihu̱.
12 Ne njapꞌu̱ da nheki ár nsunda ar tsi Hmu Hesukristo ha ri mꞌu̱ihu̱, ne da tꞌesꞌa ri nsuhu̱ xka nthe̱xkwihu̱ ár nhwëki Jö ne ar tsi Hmu Hesukristo.