2
Ma da ñꞌudi ar tsꞌojöꞌi
Nupya tsi kuhu̱, di ne ga xiꞌahe tema da thogi xta penga ar tsi Hmu Hesu, ne hanja ma ga nthe̱wihu̱.
Di a̱ꞌahe, yo ma gi pa̱ta ri mfenihu̱, yo ma gi tsuhu̱ togo ñöwi Jö empꞌö, wa utꞌahu̱, wa ha̱ꞌahu̱ eñꞌu̱ xta pe̱ñꞌahe nꞌar he̱ꞌmi habu̱ di xiꞌahe, nunar pa xta ñꞌu ar tsi Hmu xi zo̱ho̱.
Yo ma gi ñhe̱hu̱ ne hingi jafu̱masu nuꞌu̱ togo ne da ꞌwekꞌahu̱ mönga nuya mhöyu̱. Ngetho ma da nheki mꞌe̱tꞌo ya jöꞌi ma da do̱xa Jö, ne ma da ñꞌudi ar tsꞌojöꞌi togo xi tꞌe̱ntꞌi da mꞌe̱ har ꞌbe̱xui.
Nöꞌö ar tsojoꞌiꞌö hinda ma da me̱pa Jö, hinda ma da hye̱ togo ne da me̱pi, hinto da hye̱gi da hyoni ne da no̱nga Jö. Hinge ho̱nse̱ꞌö, da yu̱tꞌa hár dönganijö Jö, ne da ꞌñense̱ gehnu̱ Jö empꞌö.
Ha hingi beñhu̱ ndi xiꞌahu̱ núꞌmu̱ ndi ꞌbu̱pꞌu̱.
Gi pöhu̱ teme kꞌaꞌspa ár ꞌbe̱fipya, to̱ꞌmtho da zo̱ ar pa da ñꞌudi xiñho.
Nöꞌö ar tsꞌoki ñꞌöntho mpe̱fi, ho̱nse̱ to̱ꞌmi da thöka togo hingi he̱gi.
Nuꞌmú̱ hö, ma da nheki nunar tsꞌojöꞌiꞌö, togo ar tsi Hmu ma da hyo ho̱nse̱ da hwifi, ne da hwati xta nheki ár nsunda xta zo̱ho̱.
Nunar tsꞌojöꞌinu̱ hömpa ár tsꞌe̱di ar Tsꞌondöhi. Tsa̱ da ꞌyo̱tꞌa ya döta ntꞌudi da ka ya jöꞌi.
10 Nuyá nhemhñöyu̱ ma da ka ya jöꞌi xi mꞌe̱di, ngetho himbi ne bi hñöni ne himbi mödi ar mhö majöni bi nsipabi, ne njapꞌu̱ xi mpo̱hmöꞌu̱.
11 Jange Jö xi pumbyá mfeni da jamfi nuya nhemhñöyu̱.
12 Nuꞌmú̱, ma da tꞌetꞌa har tsibi gatho nuꞌu̱ himbi ne bi jamfi ar mhö majöni, ngetho mi johyathoꞌu̱ mi o̱tꞌa ar tsꞌoki.
Jö xi hwankagihu̱ ga mpo̱hu̱
13 Ha nuje mahyoni hyaxꞌmu̱ ga umfe njamödi Jö tsi kuhu̱, xa möꞌahu̱ ne bi hwañꞌahu̱ ngi mpo̱hu̱, núꞌmu̱ mi ndu̱ ar ximha̱i. Ne núꞌmu̱ nga ñꞌemu̱ihu̱ nöꞌö majöni, ár Hñö Jö bi tꞌaxkꞌahu̱.
14 Jö bi ꞌyo̱tꞌa njapꞌu̱ ne nda tsa̱ ngi ꞌbu̱hwihu̱ hár nsunda ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo, ngetho ga hñöñhu̱ ar hoga mhö da xiꞌahe, gehnu̱ ar ntsꞌohni bi ꞌyo̱tꞌaꞌihu̱ Jö.
15 Jange tsi kuhu̱, tse̱ta ri ñꞌemu̱ihu̱. Yo ma gi hye̱hu̱ nöꞌö xta utꞌahe netho, wa ha ya he̱ꞌmi xta pe̱ñꞌahe.
16 Ne gese̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo ne Jö ma tsi Dadahu̱, togo bi mökagihu̱ ne bi ꞌraju̱ nꞌar humamu̱i hiñhamꞌu̱ da götsꞌi, ne bi hwëgagihu̱ nꞌar hoga ndo̱ꞌmi,
17 dá hñupꞌa ri mu̱ihu̱, ne da ꞌraꞌahu̱ ar tsꞌe̱di te gi möñhu̱ ne te gi ꞌyo̱thu̱.