3
Ar Pablo xipa ya ku da ꞌya̱pa Jö da nu̱nga ár mhö ne da nhumansu
Nupya tsi kuhu̱, di a̱ꞌahu̱ gi ꞌya̱fu̱ Jö da ma̱xkagihe, ngutꞌa habu̱ gatho da nu̱nga ár mhö, ne da nhumansu ngu xka numansuhu̱.
Ne ꞌya̱fu̱ da ñöngagihe, hinte da jaje ya tsꞌojöꞌi ne nuꞌu̱ o̱tꞌa ya tsꞌomꞌu̱i, ngetho hinga gatho xi ñꞌemu̱i Jö.
Mödi di pöhu̱ Jö hinda tsa̱ da pa̱ta ár mfeni, jange da ma̱xkagihu̱ ne da ñöngagihu̱ hinga o̱thu̱ nöꞌö hingi ho.
Di ka̱xmbenihe gi ꞌbu̱hwihu̱ ar tsi Hmu, hingi ma gi hye̱hu̱ gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö xta ꞌbe̱pꞌahe.
Ne ar tsi Hmu da hokꞌa ri mu̱ihu̱, ꞌyo di hñöxkwi ár mhöte Jö, ne di ñhe̱hwi ár tsꞌe̱ti ar tsi Hmu Hesukristo.
Gatho ya ku mahyoni da mpe̱fi
Ma tsi kuhu̱, di ꞌbe̱pꞌahe hár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo, gi ꞌwehu̱ gi hye̱hu̱ gatho nuya ku ꞌyo döhñe, ne hingi ne da ꞌmu̱ ngu xta utꞌahe.
Nuꞌahu̱ gi pöhu̱ hanja da tsa̱ gi te̱ngagihe, ngetho gi pöse̱hu̱ núꞌmu̱ ndi ꞌbu̱hepꞌu̱, hinge ndi ꞌbu̱the ndöhñetho.
Hinto bi ꞌwingathogihe. Parxui ndi mpe̱he, hinte nda kꞌatꞌi te nga tsihe, ne njapꞌu̱ hinge nga o̱tꞌahe ar xuhña.
Nuje ndi ꞌñepkagihe ngi ꞌraje te nga tsihe, ha nöꞌö ndi nehe, nga utꞌahe hanja ngi te̱ngagihe.
10 Ngetho da ꞌbe̱pꞌahe nꞌehe núꞌmu̱ ndi ꞌbu̱hepꞌu̱, nuꞌu̱ togo hingi mpe̱fi, yo di ñuni nꞌehe.
11 Di xiꞌahe njapꞌu̱ ngetho xta o̱he ꞌra gi ꞌbu̱hu̱ ndöhñetho, hinte gi pe̱hu̱, ho̱nse̱ gi ñꞌöxtehu̱.
12 Nuya ku ꞌbu̱ njapꞌu̱, di zohe ne di ꞌbe̱pabihe hár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo, da umbyá mu̱i da mpe̱fi, ne njapꞌu̱ da döꞌu̱ te da zi.
13 Tsi kuhu̱, yo ma da za̱ꞌahu̱ gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö xiñho.
14 Nöꞌö togo hingi ne da ꞌyo̱ta nöꞌö mönga nunar he̱ꞌminu̱, möñhu̱ togoꞌö, ne yo gi ntsixkwihu̱, ne njapꞌu̱ da ntsa̱.
15 Ho̱nse̱ yo gi emfu̱ ri ñꞌu̱nihu̱, zohu̱ ngu nꞌar ku.
Ar Pablo har ngötsꞌi a̱pa Jö da ma̱xa ya ku
16 Nupya nöꞌö ar tsi Dada togo unga ar hogaꞌmu̱i, hagatho da ꞌraꞌahu̱ nunar hogaꞌmu̱inu̱. Ar tsi Dada gi ꞌbu̱hwihu̱.
17 Nunar nze̱ngwa xta ja ma ꞌye̱ xta otꞌase̱. Njapꞌu̱ nheki gatho ma he̱ꞌmi, go geke togo di pe̱hni, ri kuhu̱ Pablo.
18 Dá hyexꞌathoꞌihu̱ ár nhwëki ar tsi Hmu Hesukristo gi gathoꞌihu̱. Dá njapꞌu̱.