ÁR NDU̱I AR TIMOTEO
Ar ꞌbe̱tꞌo he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Pablo bi me̱mpa ar Timoteo
1
Ar nze̱ngwa
Nuga dar Pablo, ár mpo̱tegi ar tsi Hmu Hesukristo, ngu xki hñuxkagi Jö ma Po̱ho̱tehu̱ ne ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo, gehnu̱ ma ndo̱ꞌmihu̱.
Di otꞌa nunar he̱ꞌminu̱, Timoteo, ngu ma tꞌu̱ꞌi, ngetho da zoꞌaꞌi ár mhö Jö ne ga ñꞌemu̱i. Jö ma Dadahu̱ ne ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo da hwëkꞌa yá ñho, ne da ko ár mu̱i da ma̱xꞌi gi ꞌbu̱ nꞌar hogamꞌu̱i.
Nsipabi ya gamfi da jamasu ya tsꞌontꞌuti xi ꞌñepꞌu̱
Ngu da a̱ꞌanu̱ Efeso ngi kohnu̱, ne ngi hñökwa nuꞌu̱ togo utwa ya ku maꞌra ya ntꞌuti himbi zogagihu̱ ar tsi Hmu. Da xiꞌa njapꞌu̱ núꞌmu̱ ndi ꞌba̱ ar ꞌñu ngar ma Nmasedonia.
Da a̱ꞌi nꞌehe ngi xipa ya ku hinge nda japamasu nuya ꞌbede hinte o yá ꞌñu, ne hiñꞌotho ár ngötsꞌi. Möñꞌu̱ ho̱nse̱ da ntsa̱mfödi, hinte fa̱ꞌspa ár ꞌbe̱fi Jö habu̱ mpe̱ ar ñꞌemu̱i.
Da a̱ꞌaꞌi ngi xipa ya ku njapꞌu̱, nda mhö nꞌa ngu nꞌa, ndi pe̱ꞌsa nꞌar hogamu̱i, nꞌar mfeni xintꞌaxi, ne nꞌar ñꞌemu̱i hindi ñꞌentho.
Ngetho ꞌra xi hye̱hyu̱, ne nupya hinte mañho möñꞌu̱.
Xa o̱tꞌu̱ pömpa ár tꞌofo ar Moise empꞌö, hingi pöhmö tema di bo̱nga nöꞌö möñꞌu̱.
Di pöhu̱ ár tꞌofo ar Moise xiñho, nuꞌmu̱ da tꞌuta ngu möñꞌö.
Di pöhu̱ nꞌe, ya ꞌbe̱pate hinge mahyonibi ya hogajöꞌi. Go honga nuya tsꞌoka tꞌofo, nuꞌu̱ hingi o̱tꞌa nöꞌö nsipabi, nuya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki ne ya tsꞌojöꞌi, nuya hingi honga Jö ne hingi nsundabi, nuꞌu̱ ho yá dada, yá nönö, ne gatho numaꞌra ya hyote.
10 Bi tꞌuni honi nuꞌu̱ ꞌbe̱ngwi hingyá nthöti, nuꞌu̱ ꞌbe̱ngwi yá mindo̱wi, nuꞌu̱ pë yá mijöꞌiwi, nuꞌu̱ mönga ya nhemhñö, ne nuꞌu̱ etꞌa Jö made kate, ne gatho nuꞌu̱ to̱ꞌsa ar hoga ntꞌuti.
11 Jangu mönga ár hoga mhö Jö xa nsunda, bi zogagi ga mö.
Ár ꞌbe̱fi ar Pablo
12 Di umba njamödi ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo, togo bi ꞌraka ar tsꞌe̱di, ne bi nugagi ngu nꞌar hoga ꞌbe̱go, bi ꞌye̱ntkꞌa ha ma ꞌye̱ ár ꞌbe̱fiꞌö.
13 Mödi mamꞌe̱tꞌo ndi tsanga ar tsi Hmu Hesukristo, ne xa ndi u̱tsa gatho nuꞌu̱ mi te̱ni, ne ndi nkuꞌbe, te gatho ndi japabiꞌu̱. Ha nunar tsi Dada bi hwëgagi, ngetho hinge ndi pöka tema ndi o̱tꞌe, ne hinge ndi ñꞌemu̱i.
14 Ne bi gobgatho ár nhwëki, ne njapꞌu̱ bi tsa̱ da ñꞌemu̱i ar tsi Hmu Hesukristo, ne bi tsa̱ da hönga nunar mhöte uñꞌö.
15 Nunar mhönu̱ majöni ne mahyoni gatho da ñꞌemu̱i: Nunar tsi Hmu Hesukristo ba ekwa har ximha̱i da po̱ gatho ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki, ha nuga ndi töka gatho.
16 Ar tsi Dada bi hwëgagi togo ndi töpa ár ntsꞌo gatho nu maꞌra, ne njapꞌu̱ nda nheki ár tsꞌe̱ti ar tsi Hmu Hesukristo. Gehnu̱ nꞌar ntꞌudi da hyanda nuꞌu̱ nda jamfi, ne nda me̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
17 Jange nunar Ndö hiñhamꞌu̱ da göxa ár tsꞌu̱tꞌwi, dá hñönga ar nsunda ne da tꞌeꞌspa ár nsu. Gehnu̱ hingi tu ne hingi nheki, ho̱nse̱nu̱ ar Jö ne töte ár mfödi. Dá njapꞌu̱.
18 Ma tsi tꞌu̱ꞌi Timoteo, di tsokꞌaꞌi gi umba ri mu̱i gi mpe̱ hár ꞌbe̱fi ar tsi Dada, ngu xki xiꞌa Jö ngi ꞌyo̱tꞌe, ne gi mpe̱ ngu nꞌár hoga ndogu ar tsi Hmu.
19 Su ri ñꞌemu̱i, ne gi pe̱ꞌsa nꞌar mfeni xintꞌaxi, ngetho ꞌra bi hye̱pꞌu̱ ne bi ꞌbe̱ yá jamfi, hingi pödi te da me̱pya.
20 ꞌRayu̱, ar Imeneo ne ar Handro nuꞌu̱ togo xta e̱ntꞌwa hár ꞌye̱ ar Tsꞌondöhi, njapꞌu̱ da ditsꞌi ne hinda mengi da zanga Jö.