2
Hanja da tsa̱ ga a̱fu̱ Jö
Mꞌe̱tꞌo di ꞌbe̱pꞌahu̱ gi matꞌwabihu̱ Jö gatho ya jöꞌi, ne gi te̱twabihu̱ da ma̱tsꞌi, hingi tsa̱ya̱hu̱ gi umfu̱ njamödi.
ꞌYa̱fu̱ Jö da ma̱xa nuya ndö ne gatho ya tsꞌu̱tꞌwi, njapꞌu̱ ga ꞌbu̱hu̱ nꞌar mꞌu̱i ter entho, ne ga ꞌyohu̱ xiñho di numañhogihu̱ ya jöꞌi.
Ngetho gehnu̱ xiñho, ne numañho Jö ma Po̱ho̱tehu̱,
togo ne da mpo̱ gatho ya jöꞌi, ne da bö nöꞌö majöni.
Nꞌadar Jö ꞌbu̱i, ne nꞌatho togo ꞌba̱ made ñönga ya jöꞌi. Gehnu̱ ar tsi Hmu Hesukristo, togo ba ekwa har ximha̱i bi njöꞌi.
Bi unse̱ ár te bi gutꞌa ar tha̱i mi tu gatho ya meximha̱i, ne bi mhönga gathoyu̱ mi zo̱nga ar pa nda mhö.
Jange bi thuxkagiga ngu ár mpo̱te ar tsi Hmu ga mömba ár hoga mhö. Di mönga nöꞌö majöni, hindi kate, ngetho dá jamfi ar tsi Hmu Hesukristo. Bi thuxkagi ngu ár utate nuꞌu̱ hingya xodyo, ga utwabi ar ñꞌemu̱i ne nöꞌö majöni.
Di ne habu̱ gatho di ꞌbu̱ ya ñꞌo̱ho̱, dá gu̱xa yá ꞌye̱ mhetsꞌi, da matꞌa Jö dar ntꞌaxi yá mfeni, hindi po̱ yá kwe̱, ne hindi nemahñö.
Di ne nꞌehe, gatho ya ꞌbe̱hñö da beni xiñho hanja da ñhe, hinda ñꞌetsꞌi, ne di pe̱ꞌsa yá tsa̱. Hinda ꞌyeka yá ñö exa yá nsu, xa di tuta nze̱ye̱ ya hwe̱xkabo̱jö, ya tꞌaxdo, wa ya he ximhödi.
10 Nöꞌö xiñho da me̱fi, dá me̱ ya hoga ꞌbe̱fi ngu nꞌar ꞌbe̱hñö tsupa Jö.
11 Ar ꞌbe̱hñö dá ꞌyo̱xta ár mhö Jö mhönga har nijö, ne da bödi tema nsipabi, ne da ꞌyo̱tꞌe.
12 Hindi etꞌa ma xu̱tha ar ꞌbe̱hñö da uta maꞌra ha ya mhuntsꞌi, ne hinda mꞌu̱i ngu ár ñöxhmu ar ndo̱. Nöꞌö da me̱ꞌö, da ꞌyo̱xtho.
13 Ngetho Jö bi hyoka mꞌe̱tꞌo ar Adan, ne ka bi hyoka ar Eba.
14 Ar Adan hinto bi hya̱tꞌi, ha nunar ꞌbe̱hñö hö, ne mi nkadi bi tsꞌokwa Jö.
15 Jange xa tho ya u̱gi ya ꞌbe̱hñö núꞌmu̱ mꞌu̱ yá bötsi. Mödi nuya ꞌbe̱hñö ma da mpo̱ho̱ nuꞌmu̱ hinda hye̱pꞌu̱ yá ñꞌemu̱i, da me̱ꞌsa ar mhöte, ne da mꞌu̱ nꞌar mꞌu̱i xintꞌaxi di tsupa Jö.