6
Gatho nuꞌu̱ togo mꞌe̱go, mahyoni da numañho yá hmu, ne njapꞌu̱ hinda ñhömañꞌu̱ ár thuhu Jö, ne hinda ñhömañꞌu̱ ar hoga ntꞌuti di ñꞌemu̱ihu̱.
Nuꞌu̱ togo ꞌñe yá hmu ya gamfi, xa da umba yá mu̱i da me̱pabi xiñho, yo ma da hye̱gi da ꞌyo̱te. Ngetho nuꞌu̱ togo hönga nunar hoga ꞌbe̱finu̱, gehyu̱ yá hmöka ku. Utwabi gathoyu̱ ya ku, ne hñuꞌmba yá mu̱i da ꞌyo̱tꞌe.
Ga ꞌbu̱hu̱ ngu ne Jö, ne ga umfu̱ njamödi nöꞌö ꞌraju̱
Nuꞌmu̱ nꞌa togo te gatho utatho, ne hingi uta ngu mönga ár hoga mhö ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo, ne hingi ne da de̱nga ar hoga ntꞌuti otkagihu̱ ar ꞌñu hanja ga ꞌbu̱hu̱ ngu ne Jö,
nöꞌö ar jöꞌiꞌö ar ñꞌetsꞌi ne hinte pödi, xi ꞌbe̱ ár mfeni, honi togo da ntsa̱hñökiwi. Ka di bo̱hnu̱ hyo̱kwa yá ñho maꞌra, ya tuhni, ya ntsꞌani, ne hinto ne da ntsixkwi.
Bi ehnu̱ nꞌehe ya ntsa̱hñöki, hinte mañho nju̱ki nöꞌö mönga nuya jöꞌiyu̱. Xi tsꞌoka yá mfeni ne xi tꞌökwa nöꞌö majöni. Ho̱nse̱ honga ar ñꞌemu̱i, ne njapꞌu̱ da gu̱ka ar bojö. Hye̱ nuya jöꞌiyu̱.
Majöni, döta ár njutꞌi nunar hogamꞌu̱inu̱, nuꞌmu̱ ga ñhogamu̱ihu̱ nöꞌö di pe̱ꞌsu̱.
Ngetho hinte xta höhu̱wa har ximha̱i, ne hinte ga höxu̱.
Nuꞌmu̱ di pe̱ꞌsu̱ te ga tsihu̱ ne te ga hehu̱, gar ñhogamu̱ihu̱.
Ngetho gatho nuꞌu̱ togo ne da me̱ꞌsa nze̱ye̱ ya mꞌe̱tsꞌi, töta yá tsꞌomfeni ne yá tsꞌohyo̱ke. Hinte mañho ju̱ki, ne njapabi da nhwati ne da mꞌe̱di.
10 Nuꞌu̱ togo xa mö ar bojö, ka bi po̱pꞌu̱ gatho ya tsꞌoki. ꞌRa ya ku xi de̱nga ar bojö, xi hye̱pꞌu̱ yá ñꞌemu̱i ne xi tho nze̱ye̱ ya dumu̱i.
Umba ri mu̱i gi ñöngar ñꞌemu̱i
11 Ha nuꞌge Timoteo, ár ꞌbe̱goꞌi Jö, ꞌwege hye̱ gatho nuya tsꞌokiyu̱. Ne umba ri mu̱i gi ꞌbu̱i xiñho, gi ꞌyo ngu ne Jö, gi pe̱ꞌsa ar ñꞌemu̱i, ar mhöte, ar tsꞌe̱ti, ne ntsꞌa̱ꞌmtho.
12 Tho ar xa̱nthe, xa gi umba ri mu̱i gi ñönga ar ñꞌemu̱i. ꞌYo̱tꞌa ar tsꞌe̱di gi te̱nga xiñho ar te hinda thege xi ꞌraꞌa Jö núꞌmu̱ mi zoñꞌaꞌi, ne ga da̱majöni ha yá nthandi nze̱ye̱ ya jöꞌi.
13 Di ꞌbe̱pꞌaꞌi hár nthandi Jö nöꞌö to umba yá te gatho nöꞌö te ꞌbu̱i, ne hár nthandi ar tsi Hmu Hesukristo togo bi da̱twa majöni ar Pilato ár hoga ꞌbe̱fi,
14 gi ꞌyo̱tꞌa nöꞌö di ꞌbe̱pꞌaꞌi, gi ꞌbu̱ nꞌar mꞌu̱i hinxi ja̱xtꞌi ne hinto da kꞌasꞌaꞌi, to̱ꞌma ar pa da penga ar tsi Hmu Hesukristo.
15 Ngetho nu xta zo̱ ar pa, da ñꞌu Jö nunar mpenginu̱, gehnu̱ togo nꞌase̱ ꞌbu̱i, döta ár nsunda ne pe̱ꞌsa gatho ar tsꞌe̱di, ár Ndö ya ndö ne ár Hmu ya hmu.
16 Nuna höse̱ ár te hiñhamꞌu̱ da thege, ne ꞌbu̱ ha nꞌar hyatsꞌi hinto tsa̱ da zo̱ni. Hinto xi hyandi, ne hingi tsa̱ da thandi. Gehnu̱ di ꞌñepabi ar nsunda ne ar tsꞌe̱di hiñhamꞌu̱ da götsꞌi. Dá njapꞌu̱.
17 ꞌBe̱pa nuꞌu̱ pe̱ꞌsa yá mꞌe̱tsꞌiwa har ximha̱i, yo ma da ñꞌetsꞌi. Hinda hñuxyá da̱ har hya̱te bojö. Dá hñuxyá da̱ Jö togo hö ar te, ne xi ꞌrakagihu̱ töte nöꞌö di kꞌathu̱, ne njapꞌu̱ ga ꞌbu̱hu̱ ter entho.
18 Xipabi da ꞌyo̱tꞌa nöꞌö xiñho, ne da me̱ ya hoga ꞌbe̱fi, gehyu̱ yá mꞌe̱tsꞌi. Di pödi da ꞌyo̱tꞌa nꞌar ñho, ha nuꞌmu̱ te da uni, di po̱nga ha yá mu̱i.
19 Njapꞌu̱ to̱ꞌma nꞌar hoga mꞌe̱tsꞌi, gehnu̱ umbabi nꞌar ndo̱ꞌmi nuya pa di ꞌñepꞌu̱, ne ze̱twa yá mu̱i honga ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.
Ár ngötsꞌi nöꞌö bi mꞌe̱mpa ar Timoteo
20 Nupya tsi Timu, su ar ꞌbe̱fi bi tꞌe̱ntꞌa ha ri ꞌye̱. Yo gi japamasu nuya tsꞌoꞌbede hinter me̱ꞌu̱. Hingi ꞌyo̱ꞌspa yá mhö xi hñuxase̱ nuꞌu̱ enö xa pe̱ꞌsa nꞌar hoga mfödi empꞌö.
21 Nuꞌu̱ togo xi de̱nga nuya mfödiyu̱, xi hye̱pꞌu̱ yá ñꞌemu̱i.
Jö da hwëkꞌaꞌi ár mfa̱tsꞌi. Dá njapꞌu̱.