ÁR ÑOHO AR TIMOTEO
Ár ñoho ar he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Pablo bi me̱mpa ar Timoteo
1
Ar nze̱ngwa
Nuga dar Pablo, ár mpo̱tegi ar tsi Hmu Hesukristo ngu bi benga Jö, ne bi ꞌbe̱pkagi ga mönga ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi, xi ñötꞌwabi gatho nuꞌu̱ togo da ñꞌemu̱i ar tsi Hmu Hesukristo.
Di otꞌa nunar he̱ꞌminu̱, Timoteo, ngu ma hmöka tꞌu̱ꞌi. Jö ma Dadahu̱ ne ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo da hwëkꞌaꞌi yá ñho, ne da ko ár mu̱i da ma̱xꞌi gi ꞌbu̱ nꞌar hogamꞌu̱i.
Ar Pablo xipabi ar Timoteo da da̱majöni togo ar tsi Hmu Hesukristo
Jö di umba njamödi togo di pe̱pabi hinte tsu̱ka ma mfeni, ngu bi me̱pabi ma pale mamꞌe̱tꞌo nꞌehe, ne parxui di beñꞌaꞌi núꞌmu̱ di a̱pa Jö.
Di beni hanja ga nzoni núꞌmu̱ nda ñhe̱hu̱, di nemhö ga pengi ga hantꞌaꞌi, ne ga njohya manꞌagi.
Bi e ha ma mfeni nöꞌö ar hoga ñꞌemu̱i gi pe̱tsꞌi hingi ñꞌentho, di hñöxa ngu mi pe̱ꞌsa mꞌe̱tꞌo ri möle Loida. Mꞌe̱fa bi gohwi ri nönö Eunise, ne di pödi bi thokꞌaꞌi nꞌehe.
Jange di ꞌbe̱pꞌaꞌi xa gi umba ri mu̱i gi japi da xu nunar ntꞌuni xi hwëkꞌa ár Hñö Jö núꞌmu̱ da husꞌa ma ꞌye̱.
Ngetho Jö xi ꞌrakagihu̱ ar tsꞌe̱di ga tse̱thu̱, da nja ma mhötehu̱, ga su ma mfenihu̱, hinge ga ntsuhu̱.
Jange yo ma gi ntsa̱ gi mö xka ñꞌemu̱i ar tsi Hmu, ne hingi nko̱ni di ntsixkwi, nuga di jotꞌa har fa̱di ngetho di mömba ár mhö Jö. Da̱twa majöni nꞌehe, mödi da ntꞌu̱tsaꞌi ne gi tho nze̱ye̱ ya thogi, ne Jö da ꞌraꞌa ar tsꞌe̱di gi tho gathoyu̱.
Gehnu̱ bi po̱kagihu̱, ne bi zonkagihu̱ ga ꞌbu̱hu̱ nꞌar mꞌu̱i xintꞌaxi. Bi japꞌu̱ hinge xa di pe̱hu̱ ya ñho. Njapꞌu̱ xki beñꞌö nda hwëgagihu̱ nuya ñhoyu̱ nuꞌmu̱ nga ñꞌemu̱ihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo. Mahamꞌu̱ xki benga njapꞌu̱ nda ꞌyo̱tꞌe núꞌmu̱ himi thokta ar ximha̱i.
10 Ha xi nheki nuya payu̱ xi zo̱kwa ma tsi Po̱ho̱tehu̱ Hesukristo, togo bi hñöka ar ndöte, ne bi gu̱ka har hyatsꞌi ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi, mi mönga ar hoga mhö.
11 Ne nuga bi thuxkagi ngu ar mpo̱te ga mönga nunar hoga mhönu̱, ne ga utwabi nuꞌu̱ hingya xodyo.
12 Jange di thoka gatho nuya thogipya. Hindi ntsa̱ ga da̱pa majöni ár mhö Jö, ngetho di pöka togo xta ñꞌemu̱ibi. Ne di pödi xiñho pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱di da supka ma te xta e̱ntꞌwa hár ꞌye̱, ga to̱ꞌmi da zo̱ ar pa da thöxamajöni.
13 Te̱nga nuya hoga mhö xka ꞌyo̱xkagi xta mö, ne gi te̱nga ar ñꞌemu̱i ne ar mhöte di pe̱ꞌsu̱, ngetho di ꞌbu̱hwihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.
14 Ngetho xi tꞌaꞌa ár tsꞌe̱di ár Hñö Jö ꞌbu̱ ha ri mu̱i, su nunar hoga mhö xi tꞌe̱ntꞌa ha ri ꞌye̱.
15 Ngu xka pödi, gatho nuya ku me Asia bi hye̱gase̱wa, ꞌrayu̱ ar Figelo ne ar Ermogene.
16 Har tsi Hmu da hwëkwa ár njöpi ar ku Onesiforo ne gatho yá mëni, ngetho himbi ntsa̱ ba e bi kꞌöska har fa̱di, ne ba penga nze̱ye̱ ya pa bi hubga ma mu̱i.
17 Ngu mi zo̱kwa Nroma, dama bi hyongagi ne bi dingagi.
18 Dá me̱ꞌspa ar nhwëki ar tsi Hmu núꞌmu̱ xta hñöꞌspa majöni ar tsi Dada. Gi pöke xiñho hangu bi ma̱xkagihu̱ núꞌmu̱ ndi ꞌbu̱hu̱pꞌu̱ Efeso.