AR EBREO
Ar he̱ꞌmi bi mꞌe̱mpa ya ebreo
1
Ár Tꞌu̱ Jö bi xikagihu̱ tema ne ár Dada ga pöhu̱
Jö nze̱ye̱ ya pengi ba pe̱hna yá mꞌe̱hni mamꞌe̱tꞌo, hagatho bi japabi mi zo ma palehu̱.
Ne nuya ngöxapayu̱ xi me̱nse̱ ár Tꞌu̱ da zokagihu̱. Gehnu̱ xi zokwabi gatho ár me̱ti, ne bi ꞌye̱ntꞌwa hár ꞌye̱ bi hyoka gatho ar mhetsꞌi ne ar ximha̱i.
Gehnu̱ togo ñꞌu ár hyatsꞌi ár nsunda ñhe̱hwitho Jö, ne o hár ꞌye̱ da do̱xa xo̱ge, ho̱nse̱ da mönga ár mhö pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱di. Gehnu̱ bi xu̱gagihu̱ ma tsꞌokihu̱ mi unga ár tese̱, ne bi hñuxa hár ñꞌe̱i ar Ndö bi ꞌbu̱ mhetsꞌi.
Ne bi hñuxa ár nsu ár Tꞌu̱ bi döta ya e̱nxe̱. Njapꞌu̱tho ár thuhu bi thuꞌspabi töpa ár nsu yá thuhuꞌu̱.
Ár Tꞌu̱ Jö töpa yá nsu ya e̱nxe̱
Ngetho tema e̱nxe̱ xi ꞌñemba Jö:
Go ma Tꞌu̱ꞌi,
nupya di ñꞌudi go ri Dadagi.
Ne embabi manꞌagi:
Nuga go ár Dadagi,
ha nöꞌö go ma Tꞌu̱.
Manꞌagi enö núꞌmu̱ ba pe̱hna ár ꞌbe̱tꞌo Tꞌu̱ har ximha̱i:
Gatho yá e̱nxe̱ Jö dá ndöñꞌö.
Ha núꞌmu̱ no̱nga ya e̱nxe̱ enö:
Nuyá e̱nxe̱ japi da ñhö,
ne nuyá ꞌbe̱go japi da mfagi.
Ne núꞌmu̱ no̱nga ár Tꞌu̱ enö:
Nuna ri ndö, tsi Jö, hiñhamꞌu̱ da götsꞌi,
ha nuna ri tsꞌu̱tꞌwi xa nꞌar hoga tsꞌu̱tꞌwi.
Xka mö nöꞌö xiñho, ne xka u̱tsa nöꞌö hingi ho.
Jange bi hñusꞌa ri nsu togo ri Jö.
Bi goxꞌa ar nziki johya, gi töta gatho ri ñꞌohu̱.
10 Xi ꞌñenö nꞌe:
Nuꞌge, tsi Hmu, ga hyoka ar ximha̱i hár ndu̱i,
ne ar mhetsꞌi go xi hyoka ri ꞌye̱.
11 Gathoꞌu̱ ma da götsꞌi, ha nuꞌge gi ꞌbu̱i hiñhamꞌu̱ da göxa ri te.
Ne gathoꞌu̱ ma da thege ngu nꞌar dutu.
12 Ngu nꞌar he ma da mꞌa̱tsꞌi ne da ꞌboni.
Ha nuꞌge go getꞌaꞌi,
ne nuya ri je̱ye̱ hinda ma da thege.
13 Ngetho tema e̱nxe̱ xi ꞌñemba njawa:
Hñu ha ma ñꞌe̱i ga huxkwi,
to̱ꞌmi ga tsiñꞌa nuya ri ñꞌu̱ni ga tse̱pꞌa ha ri wa.
14 Gatho ya e̱nxe̱ yá ꞌbe̱go Jö, bi pe̱hni da ma̱xa nuꞌu̱ togo ma da hñönga ar mpo̱ho̱.