AR FILEMON
Ar he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Pablo bi me̱mpa ar Filemon
1
Ar nze̱ngwa
Nuga dar Pablo, xi jokagiwa har fa̱di ngetho di pe̱pa ar tsi Hmu Hesukristo. Tsi ku Filemon, ma hoga kuꞌihe ne ma ñꞌohu̱ hár ꞌbe̱fi Jö, nuga ne ar ku Timoteo di pe̱ñꞌahe nunar he̱ꞌminu̱.
Di pe̱mfe ar nze̱ngwa gatho nuya ku mhuntsꞌa ha ri ngu, ne di pe̱mfe nze̱ngwa ar ku Apia, ne ar ku Arkipo ma ñꞌowihu̱ fa̱xkagihu̱ har ꞌbe̱fi.
Jö ma Dadahu̱ ne ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo, da hwëkꞌahu̱ yá ñho, ne da ꞌraꞌahu̱ nꞌar hogamꞌu̱i.
Ár mhöte ne ár ñꞌemu̱i ar Filemon
Númꞌu̱ di a̱pa Jö, hyaxꞌmu̱ di beñꞌaꞌi, ne di umba njamödi ri ñꞌemu̱i gi pe̱tsꞌi.
Ngetho di o̱de döta ri ñꞌemu̱i gi pe̱ꞌspabi ar tsi Hmu Hesukristo. Hinge ho̱nse̱ꞌö, xa gi mö ya ku nꞌehe.
Di a̱pa Jö da nheki yá hoga ꞌbe̱fi ri ñꞌemu̱i, ne da fö gatho nuya ñhoyu̱ gi pe̱ꞌsu̱ ha ri mu̱ihu̱ ngetho xka jamfihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo.
Di pe̱ꞌse nꞌar döta johya ne xi hubga ma mu̱ihe nuna ri mhöte, tsi ku, ngetho xka huꞌmba yá mu̱i maꞌra ya ku nꞌehe.
Ar Pablo a̱pa ar Filemon da jar möte da zöma ar Onesimo
Nuga di pe̱ꞌshmö ar tsꞌe̱di ngu ár ꞌbe̱gogi ar tsi Hmu Hesukristo, ga ꞌbe̱pꞌaꞌi gi ꞌyo̱tꞌa nöꞌö di ꞌñepꞌaꞌi.
Ha di mhöhu̱ nꞌa ngu nꞌa, jange di beni xiñho ga a̱ꞌa ar möte, nuga ar Pablo dar dönzia, ne nupya di o har fa̱di ngetho di mömba ár mhö ar tsi Hmu.
10 Di a̱ꞌa ar möte gi tsöma nöꞌö ma ri ꞌbe̱gohmö ar Onesimo. Xi ñꞌemu̱i ár mhö Jö núꞌmu̱ da zokwa har fa̱di, jange di nu ngu ma tꞌu̱.
11 Ma paꞌu̱ himar hoga ꞌbe̱go, ha nupya hö, di hoñhu̱ ár mfa̱tsꞌi, nguꞌi nguga nꞌehe.
12 Jange nupya di pe̱ñꞌapꞌu̱ manꞌagi. Numañho ngu gi nugagi, ngetho xa di mödi.
13 Nuga ndi nemhö nga tsömi nda me̱pkagiwa har fa̱di, ne nöꞌö ngi pe̱pkahmö, go nda me̱pkaginu̱ nupya di owa har fa̱di, ngetho di mömba ár hoga mhö Jö.
14 Hinte da ne ga pe̱se̱. Mꞌe̱tꞌo da ne ngi pödi, ne hinga jaꞌaꞌi gi fa̱xkagi. Di ne da bo̱nse̱ ri mu̱i nöꞌö gi beni xiñho gi ꞌyo̱tꞌe.
15 Ha di födi nuꞌmu̱ Jö bi japꞌu̱, bi ꞌweka ꞌra ya tsi pa, nepꞌu̱ da tsa̱ gi pengi gi nthe̱wi, ne hingi ꞌbe̱pya;
16 hinge ngu nꞌar ꞌbe̱gotho, nupya ngu nꞌar hmöka ku. Nuga xa di mödi, di beni töte tsitꞌa ri mu̱i gi möke, ngetho nupya hinge ho̱nse̱ ri ꞌbe̱go, ri ku nꞌehe hár ñꞌemu̱i ar tsi Hmu.
17 Jange nuꞌmu̱ majöni gi mökagi ngu nꞌar hoga ñꞌohu̱ hár ꞌbe̱fi Jö, xta zo̱mpꞌu̱ ar Onesimo, numañho ngu gi numañhogi.
18 Nuꞌmu̱ te xi tsꞌokꞌaꞌi wa te tuꞌi, hñutsꞌi go di tuga.
19 Nuga ar Pablo di ja ma ꞌye̱ di huxa ma thuhu, di e̱ntꞌa ma ne ga jutꞌaꞌi, hinga eñhu̱ nuꞌge gi tukagi nꞌehe.
20 ꞌYo̱tka nunar ñho di a̱ꞌi tsi ku, ngetho xka ñꞌemu̱i ar tsi Hmu, ne njapꞌu̱ gi jakagi ga njohya, ngetho di nkuhu̱ har tsi Dada.
21 Di otꞌa nunar he̱ꞌminu̱ ngetho di pödi gi o̱ nöꞌö nsiꞌaꞌi. Di beni hinge ho̱nse̱ nöꞌö di xiꞌaꞌi, ma gi ꞌyo̱tꞌa töte ár nze̱ye̱.
22 Hyogapꞌu̱ habu̱ ga ꞌbu̱i nꞌehe, ngetho di to̱ꞌmi da ma̱xka Jö ma ga tso̱ñꞌahu̱.
Ar Pablo edi ya gamfi ne a̱pa Jö da ma̱tsꞌi
23 Pe̱ñꞌa nze̱ngwa ar ku Epafra nöꞌö mahye̱gi di jothewa, ngetho di mömfe ár mhö ar tsi Hmu Hesukristo.
24 Ze̱ngwaꞌi nꞌehe ar ku Mörko, ar ku Aristarko, ar ku Dema ne ar ku Luka ma ma̱xteyu̱.
25 Ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo da hwëkꞌahu̱ yá ñho. Dá njapꞌu̱.