AR TITO
Ar he̱ꞌmi bi ꞌyotꞌa ar Pablo bi me̱mpa ar Tito
1
Ar nze̱ngwa
Nuga dar Pablo, ár ꞌbe̱gogi Jö ne ár mpo̱tegi ar tsi Hmu Hesukristo. Gehnu̱ xi me̱nkagi ga tsi da ñꞌemu̱i nuꞌu̱ togo xi hwañꞌö da bö nöꞌö majöni, ne da mꞌu̱ nꞌar hogamꞌu̱i.
Ne di to̱ꞌma ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi, ngu xi ñötkagihu̱ Jö núꞌmu̱ hinxki hyokta ar ximha̱i, ha nöꞌö hingar kate.
Nu mi zo̱ ar pa bi ñꞌudi nöꞌö xki ñötkagihu̱ Jö ma Po̱ho̱tehu̱, bi ꞌbe̱nkagi ga mömba nunár mhönu̱.
Nuꞌge Tito, di pe̱ñꞌa nunar he̱ꞌminu̱, ngu di ꞌñenö ma tꞌu̱ꞌi, ngetho go da ꞌraꞌa nunar mhönu̱ di jamfihu̱. Jö ar Dada ne ar tsi Hmu Hesukristo ma Po̱ho̱tehu̱, da hwëkꞌa yá ñho, ne da ko ár mu̱i da ma̱xꞌi gi ꞌbu̱ nꞌar hogamꞌu̱i.
Hanja da mꞌu̱ yá ꞌbe̱go Jö.
Núꞌmu̱ nda tsokꞌaꞌi núnu̱ Nkreta, da japꞌu̱ ngi jwata nunar ꞌbe̱fi mi ꞌbe̱di, ne ngi ꞌñexa ya ndö ha ya nijö ha gatho ya hnini, ngu da xiꞌaꞌi ngi ꞌyo̱tꞌe.
Nuya ku togo gi ꞌñetsꞌi, mahyoni hinte di pe̱ꞌsa te da nkꞌaꞌspabi, di ꞌñe nꞌadar ꞌbe̱hñö, nuyá bötsi di ñꞌemu̱i xiñho, hindar ntsꞌo ne di o̱ta yá dada.
Ngetho mahyoni nunár ꞌbe̱go Jö di ꞌbu̱ nꞌar hogamꞌu̱i, hindar ñꞌetsꞌi, hindar kwe̱, hingar nti, hindi ntuhni, hindar nzibjö.
Di pödi da unga nse̱ki hár ngu, ar hogajöꞌi, di pödi te di pe̱fi, di o̱tꞌa nöꞌö xiñho, di pe̱ꞌsa ar mfeni xintꞌaxi, di pödi da nsuse̱.
Mahyoni di pödi da su nöꞌö ar mhö majöni ngu bi nsipabi. Njapꞌu̱ da ꞌyotꞌwa ar ꞌñu maꞌra di uta nꞌar hoga ntꞌuti, ne da hñuꞌmba yá hmi nuꞌu̱ togo to̱xa nunar mhönu̱.
10 Ngetho pongda nze̱ye̱ togo hingi ne da ꞌyo̱tꞌa nöꞌö nsipabi, hingi pödi te möñꞌu̱ ne njapꞌu̱ ka maꞌra, töte nuꞌu̱ te̱mda yá ntꞌumbi ya xodyo.
11 Nuya jöꞌiyu̱ mahyoni da jotwa yá ne, ngetho tsꞌomba yá mfeni ya jöꞌi ne gatho nuꞌu̱ ꞌbu̱ ha yá nguyu̱. Utwa nöꞌö hingi ho, ne njapꞌu̱ da tsa̱ da gu̱kwa ar bojö.
12 Nꞌár mꞌe̱hni yá jö ya me Nkreta bi ꞌñembase̱ꞌu̱: Nuya me Nkreta, xa ya nemhñö, ñhe̱hwi yá ntsꞌo ya ma̱ngazuꞌwe, te yá tsꞌoꞌyo ne xa thotyá döhñe.
13 Nuna bi mönga nor mꞌe̱hniꞌö, majöni. Jange tsu̱ ya ku ne toꞌmbabi, xipabi da hye̱pꞌu̱ nöꞌö hingi ho, ne da de̱nga ar ñꞌemu̱i majöni.
14 Hinda de̱mba yá ꞌbede xi bense̱ ya xodyo, ne hinda de̱mba yá ꞌbe̱pate ya jöꞌi xi hye̱pꞌu̱ ar ꞌñu majöni.
15 Nuꞌu̱ xintꞌaxi, gatho handi xintꞌaxi, ha nuꞌu̱ xi ntsꞌomba yá mfeni ne hinxi jamfi, gatho handi xi ntsꞌotho, ngetho xi tsꞌokyá mfeni, ne hingi pödi da hyanda ndana xiñho ne ndana hingi ho.
16 Eñꞌu̱ xi bö Jö, ha nu ha yá tsꞌoꞌbe̱fi nheki hinꞌö. Ngetho ya tsꞌomꞌu̱i, ne hingi ne da ꞌyo̱de, jange hinte mañho tsa̱ da ꞌyo̱tꞌe.