Yon
Taran Chớiq Alang Bar
Parnai Cato
Yon taran chớiq alang bar ndô sám 90 cumo vít Yê-su carnian. Yon la munáq te top rian te Yê-su. Ndóng án taran chớiq alang ndô, án khoiq ieuq lư dyơ. Án cơiq alang máh top tin, ma án taran catốq top ngki la arớq án taran dyôn munáq ticuoi a-i ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq rêh, alứng máh acái án. Uráq ndô kéh lư, ma án ính catớih máh ticuoi tin, munáq cóq amoih munáq, alứng cóq tituaiq dyôn arlớih te ticuoi ndon tông tarphíq co ính pupít máh ngê Yê-su Crit.
1
Cư Yon la ticuoi ieuq ndon taran chớiq alang ndô cơiq alang ticuoi a-i ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq rêh alứng máh acái acon án.* 1:1 Ticuoi a-i ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq rêh alứng máh acái acon án la acám te top tin Yê-su. Inha la arớq acái ndon cư amoih lư. Ma tới nưm munáq cư sớng amoih inha, ma díh nhéq tưh ticuoi ndon khoiq chom ngê piaiq te Yê-su Crit hơ amoih inha. Ngê piaiq ngki át tớq mít cannính he hoi-ndô, díh át alứng he níc-níc. Co he bôn ngê piaiq, iki he amoih inha.
Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, alứng Yê-su Crit Acái Yang Arbang-pilŏ́ng, choi mat he dyôn bôn bánh suanh ien ŏ níc, alứng sruiq táq ada he. He lư bôn máh nốh ngki, khán he táq pôq tớq callong piaiq alứng bôn mít cannính amoih.
Callong Piaiq Alứng Callong Amoih
Cư sáng bui lư bôn tumúh máh acái án ndon veng simớt lư callong piaiq ndon Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he, khoiq patáp he. Mun ơi! Hoi-ndô cư seq tông inha idô: He cóq munáq amoih munáq. Parnai ndô cư patáp inha la tới parnai tamme. Ma he khoiq bôn parnai patáp ndô te ingái he mbơiq tin Yê-su Crit. Callong amoih la idô: Cứp arnáq he táq, he cóq táq veng máh parnai Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq patáp. Parnai patáp ndô inha khoiq sáng te ingái inha mbơiq mot tin, la cóq inha bôn mít cannính amoih níc.
Ma bôn a-ưi ticuoi pôq tudô pôq tuki dŏq tarphíq. Nha-án tông te Yê-su Crit tới Acái Yang Cơt Ticuoi, ma nha-án tông iki la dŏq pilốh alứng cơt picon ada Crit. Iki, cóq inha me a-ŏ mít cannính inha bôm, dŏq máh arnáq inha catóng táq lớiq pít mat, ma urớh Yang Arbang-pilŏ́ng lư dyôn inha bôn cống ŏ te máh arnáq inha táq.
Ticuoi mmo cato talớt te parnai Crit, ticuoi ngki lớiq lư veng ngê Crit. Alứng Yang Arbang-pilŏ́ng lớiq át alứng án. Ticuoi mmo ma lư veng ngê Crit, ngki Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám he alứng Acái án, lư át alứng ticuoi ngki. 10 Khán bôn ticuoi mmo tớq nga inha ma án lớiq cato ngê ndô, ngki inha êq mơi án mot tớq dúng inha, alứng êq pasôl ŏ ada án. 11 Ticuoi mmo ráp pasôl ŏ ticuoi ngki, la arớq án sŏ́ng alứng arnáq saq ticuoi ngki táq tưi.
Parnai Alang Talloiq Tháng
12 Cư yôl bôn a-ưi parnai ính tông inha, ma cư lớiq ính taran tớq chớiq. Cư ính lư pôq alang inha, alứng táq-ntêr munơi alứng inha, dŏq he sáng bui hơr lư.
13 Máh acái acon a-em mái tớq vel ndô cơiq parnai alang inha tưi. 1:13 Tư Yon taran ‘Máh acái acon a-em mái’ la án taran clôp te ‘máh ticuoi tin.’

*1:1 1:1 Ticuoi a-i ndon Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq rêh alứng máh acái acon án la acám te top tin Yê-su.

1:13 1:13 Tư Yon taran ‘Máh acái acon a-em mái’ la án taran clôp te ‘máh ticuoi tin.’