Yang Arbang-pilŏ́ng Apáh Baih
Parnai Cato
Uráq Apáh Baih ndô Yon taran sám 90 cumo vít Yê-su carnian. Ndóng ngki, Yon át tớq coq tôt tớq con Bat-mô. Bôn mui ingái angô, Yang Arbang-pilŏ́ng tớq apáh dyôn án hôm a-ưi arnáq sileh. Yang Arbang-pilŏ́ng yua án taran dŏq máh arnáq ngki tớq tám uráq, dyơ cơiq nga tupul top tin ndon át tớq cruong Asie. Uráq ndô catớih tông máh top tin cóq chiuq tanhir alứng cóq tin, co máh arnáq ndon chón ính tớq la dieiq arức lư.
Bôn máh callong catốq tớq tám uráq Apáh Baih ndô te máh arnáq ính tớq chô-mát. Ma bôn a-ưi nốh tớq tám uráq ndô ính apáh dyôn he chom. Máh ticuoi te pang inớh tingôi tớq pang hoi-ndô, nha-án dŏc uráq ndô ma lớiq chom arlớih. Ma bôn mui nốh he chom arlớih la Yê-su Crit táp cơt sút nhéq. Co Yê-su chíl rap nhéq picon án, alứng án chíl rap díh yang Satán hơ.
Yang Arbang-pilŏ́ng apáh dyôn Yon hôm vel Yaru-salem Tamme, la ntúq amaiq ŏ alứng ang-ưr lư te Yang Arbang-pilŏ́ng. Yon hôm Cưu Acái Yang Arbang-pilŏ́ng pốh pứng uráq ndon bôn nốh nhéq tưh ticuoi ndon têq tumống níc-níc. Yang Arbang-pilŏ́ng ính dyôn cống ada máh ticuoi ndon tin khớm lư, alứng dyôn nha-án bôn mot tớq Cruong Tamme alứng Cúc Cuteq Tamme. Ntúq ngki tarlaq te chức ang-ưr Yang Arbang-pilŏ́ng táp.
1
Cư Yon taran uráq ndô dŏq tông te máh nốh ndon Yê-su Crit apáh dyôn cư hôm. Máh nốh ngki Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq dyôn Yê-su chom, dŏq án tông lieh dyôn máh ticuoi ndon táq arnáq Yang Arbang-pilŏ́ng chom tưi te máh nốh tumán ính tớq. Yê-su yua tarneng án tớq nga cư alứng tông dyôn cư chom. Tớq tám uráq ndô cư taran te cứp nốh ndon cư khoiq hôm dyơ. Cư taran te parnai Yang Arbang-pilŏ́ng alứng te parnai Yê-su Crit khoiq tông dyôn cư chom. Bún lư ticuoi mmo dŏc, cammáng, alứng peh ial máh parnai Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq tông acớiq, arớq cư khoiq taran tớq pứng uráq ndô. Lư simớt, máh arnáq ndô tumán ính tớq dyơ.
Parnai Cahanh Dyôn Tupul Top Tin Tớq Cruong Asie
Cư cơiq uráq ndô dyôn tupul top tin ndon át tớq cruong Asie. Cư seq Yang Arbang-pilŏ́ng, alứng tupul arvai ndon át chứng mát kichơng Yang Arbang-pilŏ́ng ticu dyôn choi mat inha, alứng dyôn inha át bánh suanh ien ŏ níc. Yang Arbang-pilŏ́ng la án ndon bôn hoi-ndô, bôn te tôm lư, alứng chón ính tớq. Alứng Yê-su Crit la án ndon cato piaiq lư; án bôn tumống lieh te cuchet nsuoi nhéq tưh ticuoi; alứng án cơt sút nhéq tưh puo tớq cúc cuteq ndô.
Án amoih lư he, alứng nhơ te aham án ngốh án taláh he te cơt sol ngê saq. Dyơ án táq dyôn he cơt mui cruong, alứng án dyôn he cơt arớq ticuoi teng rit sang Yang Arbang-pilŏ́ng A-ám án. Nưm án táp sút níc-níc! Cóq he ayô án tingôi sút pang lang dơi! Amen.
Ntíh! Inha me! Yê-su tớq pandi tulúc! Urớh cứp náq ticuoi bôn hôm án, díh nha-án ndon khoiq chớt án hơ bôn hôm. Alứng cứp top ticuoi ndon át tớq cúc cuteq ndô ính nhiem cucloiq cucling, co nha-án khoiq táq luaih ada án. Lư simớt iki! Amen.
Yang Arbang-pilŏ́ng Sút Pưt Lư tông idô: “Cư la plô soi.* 1:8 Tớq cáng Créc la idô: “Cư la al-pha alứng ô-mê-ca.” ‘Al-pha’ la chưq tôm; ma ‘ô-mê-ca’ la chưq talloiq. Cư la án ndon bôn hoi-ndô, bôn te tôm lư, alứng chón ính tớq.”
Yang Arbang-pilŏ́ng Apáh Baih Tớq Con Bat-mô
Cư Yon la em ai inha tớq top tin. Cư chiuq dieiq arức munơi alứng inha la co tian he bôn mui mít alứng Yê-su. Cư tanhir níc, alứng ráp callong bún te Yê-su muchứng inha tưi. Hoi-ndô cư át tôt tớq con Bat-mô la co tian cư cato parnai ŏ te Yang Arbang-pilŏ́ng alứng te ngê piaiq na Yê-su. 10 Tớq Ingái Angô dŏq sang tám Yang Arbang-pilŏ́ng, Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng cơt sút tớq mít cannính cư. Alứng bôn mui sieng tông yứng lư te lamloi cư, cơt arớq ngai plŏ́ng tangcoi. 11 Sieng ngki yua cư idô: “Cóq mái taran tớq chớiq panial nhéq cứp nốh ndon mái hôm; dyơ mái cơiq dyôn tupul top tin tớq máh vel idô: Ê-phê-sô, Sami-na, Per-camum, Thie-turơ, Sardi, Phi-ladel-phie, alứng Lau-dusie.”
12 Dyơ cư tilêq me nga lamloi ính hôm án ndon tông cư. Cư hôm tupul lám aruong den ngai táq tớq dyeng, 13 alứng arớq munáq ticuoi át pandi tupul lám aruong den ngki. Án sứp au thor alứng kitớn khán dyeng tớq apơm. 14 Sóc án clŏq arớq sóc cưu, lớiq la arớq parial phaphúi; mát án pallô arớq uih chéh. 15 Dyưng án tôr-lôr arớq apán mbơiq cua ngai tốq. Alứng sieng án hô arớq dơq pưt calchớq. 16 Tớq ati atớm, án kéu tupul callong pantôr. Bôn dau héng bar pa ndon ngốh te ngcang án. Alứng mang án ang arớq mát pandang claq tứng-mát. 17 Tớq cư hôm án, cư mpop tumán dyưng án arớq cư cuchet. Ma ati án pa atớm capơiq tớq cháq cư, alứng án tông cư idô: “Êq adáh amớh! Cư la tôm alứng talloiq. 18 Cư la án ndon tumống níc. Cư khoiq cuchet, ma hoi-ndô cư tumống sút pang lang dơi. Cư cadyiq tarnéc te callong cuchet alứng te ntúq bôn arvai ticuoi khoiq cuchet át. 19 Iki, cóq mái taran máh nốh ndon mái khoiq hôm dyơ, ndon mái hôm hoi-ngki, alứng ndon ính tớq tatun. 20 Hoi-ndô cư tông arlớih te tupul callong pantôr ndon mái khoiq hôm cư cadyiq tớq ati atớm, alứng te tupul aruong den dyeng. Tupul callong pantôr la acám te tupul náq tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng ndon tớq choi tupul top tin. Alứng tupul aruong den dyeng la acám te tupul top tin ngki.”

*1:8 1:8 Tớq cáng Créc la idô: “Cư la al-pha alứng ô-mê-ca.” ‘Al-pha’ la chưq tôm; ma ‘ô-mê-ca’ la chưq talloiq.