5
Xanhimboavujikwe ti nhandepojykaharete'ga rura pota
Marã po ti ji ikwatijari pe me Jesus Cristo'ga rura'jahavag̃wama rehe? A'ereki a'ea rehe pe pekwahavipe aerẽ po ti ga ruri yvya koty nhande koty nehẽ javo. A'ereki pe tuhẽ pekwaha hete nahã: Ahe ndokwahavi iporomive'ga rurag̃wama aheronga pype ypytunimo ga mboha'uve'yma. A'ereki iporomive'ga nomombe'ui ahe ve. Na jitehe ahe ndokwahavi Jesus Cristo'ga rura'jahava maname po ti ga ruri nehẽ javo. A'ereki Jesus Cristo'ga nomombe'ui a'ea ahe ve. A'ea pe pekwaha hete.
Tegwete ipuru'avehẽa ka'nhyhava oja'yra rahya hugwi. Ndy! e te hahyrame hẽarembeypya. Na jitehe ti tegwete Jesus'gareheve'g̃arũive'g̃a ka'nhyhava hahya hugwi nehẽ. Tiruahũ ranuhũ po ti g̃a pe nehẽ. Nurã ti g̃a etehei garura'java renonde nehẽ: “Tu katu nhandepy'a. Nimotiruahũhavi nhande ve,” e po ti g̃a novĩa ga mboha'uve'yma nehẽ. Emo kotihĩ po ti tiruahũ g̃a pe nehẽ. A'ea ko g̃ahoag̃wama hahyhava ruvihai pe.
Oreirũramo pe ki a'e te g̃a ja rũi – kiroki g̃a ndojikogi Jesus Cristo'ga rehe okote'varuhuavo. G̃a jikoge'yma g̃waramo nhande ei g̃a pe ypytunahivareheve'g̃a'jave'g̃a. Pejikoga g̃waramo Jesus Cristo'ga rehe ji ei pe me: Pe ko g̃a ja rũi. Pe pekwaha Jesus Cristo'ga rura pota aerẽ ti ga ruri nehẽ javo. Nurã ti garura'java napemo'mag̃uhũi nehẽ. Iporomive'ga rura ahe mo'mag̃uhũ. A'ereki ahe nomboha'uvi ga. Garura ja rũi po ti Jesus Cristo'ga rura pe me nehẽ.
Pehe nhaporemo pejiko Jesus Cristo'ga rehe pejikokatuavo. Nurã nhande ei nhandejive: Nhande xako kojahuarupive'g̃a'java'ero. Nhande ko g̃a ja rũi – kiroki g̃a ndojikogi Jesus'ga rehe okote'varuhuavo. Ypytunahivareheve'g̃a'jave'g̃a xa'e nhande g̃a pe. Nhande g̃a ja rũi. Nurã ti xajirokwa nhanenhimbovyvya Jesus Cristo'ga rura ra'aromo. G̃a ja rũi ti xako – kiroki g̃a ombopogwe aherekote'varuhua garura ra'arõe'yma. Ypytunahivareheve'g̃a'jave'g̃a ndojirokwari pyryva'ea rehe heagwyryve'g̃a ja Jesus Cristo'ga rura ra'arõe'yma. G̃a ombopogweuhu aherekote'varuhua.
Nhande ki a'e te arimorupive'g̃a'java'ero xako. Xanhimbovyvy ti a'ero. Soldados'g̃a omongi itaheteva'ea metal apopyra onhia'nguavo tegwete nhandepoti'a kutuhava javo. Xako ti g̃a ja nhanenhia'nguavo. Xanhia'ngu ti ite'varuhua hugwi. Xajiko hete ti Jesus Cristo'ga rehe a'ero ga arõheteavo ojipe'g̃a arõheteavo no. A'ereki nhandejikoga rupi nhande nhia'ngui. Nhaneremiarõa rupi nhande nhia'ngui. Soldados'g̃a ono akanitara onhia'nguavo tonupãyme ti g̃a nhaneakag̃a javo. Xako ti g̃a ja nhanenhia'nguavo. Xanhia'ngu ti ite'varuhua hugwi. Tikwaha ti nhandererohoag̃wama yvagi pe Tupana'ga pyri. A'ereki nhanerembikwahava rupi nhande nhia'ngui.
A'ereki nhande mo'emo'ẽrame Tupana'ga nde'i: “Aerẽ ti ji g̃a mombori tata pype hahyva'ea ruvihava pype nehẽ.” A'ea rũi ga ei nhande mo'emo'ẽrame. A'ereki ga e'i: “Aerẽ jijipyri ti ji g̃a nderurukari Jesus Cristo'ga pe g̃apojykaharete'ga pe nehẽ,” ei ga. 10 Nhandepojykaharete'ga Jesus Cristo'ga omano nhande repyga nhanderekote'varuhua momboa tuhu g̃a ji pyri upa avuirama javo. A'ero nhande manorame nhande ruvi ga pyri. Na jitehe nhande ruvi ga pyri nhanemanoe'ymame. 11 A'ero ore ei pe me: Nane'ymi ti penhombohory inog̃atuavo pejopy'a. Pemombe'u katu ti Jesus Cristo'ga pejohupe penhombojikoguka ga rehe jipi. Ag̃wamo vehevi pe jopokogi nahã ga mombe'ukatuavo pejohupe.
Mbapavamo Paulova'ea omog̃ita Tessalônicapeva'ea
12 Kiro ore ehetei pe me oreirũa pe: Pemondo ti pejeaporog̃ita imohina pendepiakatuhara'g̃a ndehe. A'ereki nhandepojykaharete'ga omo'emo'ẽ g̃a toko ti g̃a pembo'eharamo pendepiakatuharamo. A'ero g̃a nduvi pe pyri oporavykyheteavo pe mbo'ekatuavo Tupana'ga nhi'ig̃a rehe. 13 Pemondo tuhẽ ti pejeaporog̃ita imohina g̃a ndehe g̃a arõheteavo g̃a poravykyro g̃waramo pepyteri pe. Tapejogwayvari ti.
14 Kiro ore ehetei pe me oreirũa pe pepyteripeve'g̃a ndehe: Pe'ji ti nimbotepotarive'g̃a pe: “Pejirokwa ti pejiporavykykatuavo.” A'ea ti pe'ji hete g̃a pe. Pembohory ti okyhyjive'g̃a inog̃atuavo g̃apy'a – kiroki g̃a oko tehe g̃apy'a. Kiroki g̃a ndojikohetei Jesus'ga rehe – pembojikoheteuka ti g̃a. Tapenhimbaekwahivi ti ojipe'g̃a ndehe pejikokatupava g̃a pe. 15 Ojipe'g̃a ndekote'varuhurame pe me tapejipygi tuhẽ ti g̃a ndehe pejikote'varuhue'yma g̃a pe. Pe me nhaporemo ore ei. Nane'ymi ti peko katu pejohupe pejikovo. Peko katu pa ti hajiheve'g̃a pe no.
16 Nane'ymi ti pejoryjory pejikovo. 17 Nane'ymi ti tapenhi'imbigi Tupana'ga pe jipi. 18 Hahyrame pe me ti pe'ji Tupana'ga pe: “Nane'ymi ndepyry hete ore ve.” Hahye'ymame pe me ti pe'ji ga pe: “Nane'ymi ndepyry hete ore ve.” Nava'ea Tupana'ga opota pejoryva ojihe penhi'inhi'ig̃a ojive. A'ereki pe pejikoty'a Cristo Jesus'ga pavẽi.
19 Tapemombigi ti Tupana'ga ra'uva penhimbo'erame. Pehendu katu ti inhi'ig̃a.
20 Po ojipe'g̃a imombe'upotarame nahã Tupana'ga ei javo, a'ero tape'etevaruhui ore norohendupotari jave'yma g̃a pe. 21 Pekwaha na'ẽ ti a'itituhẽva'ea. Po Tupana'ga nhi'ig̃a rũi g̃a imombe'ui, taperoviari ti g̃a. Po Tupana'ga nhi'ig̃a tuhẽ g̃a imombe'ui, a'ero ti perovia g̃a. Pekwaha pa ti jipi ikwahava Tupana'ga remimbuhura. Pyryva'ea ti pembopogwe a'ero.
22 Emo tapejihe'ari ti ite'varuhua rehe nhaporemo imbopogwee'yma.
23 Tupana'ga onog̃atu yvyakotyve'g̃a py'a. Ga tuhẽ ti tapemombyry hete tokote'varuhuyme tuhẽ g̃a javo. Tohepia katu ti ga pendeaporog̃ita tojapyakate'varuhuyme ti g̃a javo. Tapendepia katu ti ga tojikopigyme ti g̃a ji rehe javo. Tapendepia katu ti ga tokote'varuhuyme ti g̃a javo. Po nahã ga pe nderekoi, a'ero pe pyryvamo tuhẽ. A'ero pendeaporog̃ita pyryvamo no. A'ero nhandepojykaharete'ga Jesus Cristo'ga rura'javame yvya koty po ti Tupana'ga ei pe me nehẽ: “Ndojari tuhẽ ite'varuhua pe ndehe,” e po ti ga nehẽ. A'ea pa ore ei. A'ereki ore oropota Tupana'ga pyryva pe me.
24 Tupana'ga e'i pe me ikwehe'i: “Peko ti Jesus'gareheva'ea pejikoga ji rehe pejikokatuavo. A'ero po ti ji pe mombyryvi nehẽ.” Nopiriani ga o'eagwera. A'ero ti ga pe mombyryvi pe ndepiakatuavo nehẽ.
25 Kiro ore ei pe me oreirũa pe: Penhi'inhi'ĩ ti Tupana'ga pe ore repyga epoko ti Paulo'g̃a imombyryva g̃a pe javo.
Paulova'ea omondouka onhi'ig̃a Tessalônicapeva'ea pe
26 Pe'anhuvamba ti pevove'g̃a nhaneirũ'g̃a ore repyga. 27 Ji a'e hete pe me kiro: Pemonhi'ĩ ti nhirembikwatijara g̃a pe nhaporemo tohendu pa ti g̃a javo. A'ereki a'ea nhandepojykaharete'ga opota, a'e hete ji pe me.
28 Nhandepojykaharete'ga Jesus Cristo'ga ti tomombyry pe me.