PAULOVA'EA OMOMBE'UA'JA TESSALÔNICAPEVA'EA PE
Segunda Carta de Paulo aos Tessalonicenses
1
Três ore rekoi ikwatijaharamo pe me: Jihi Pauloramo Silas'ga pavẽi Timóteo'ga pavẽi. Kiro ore ikwatijarukari imondovouka pe me cidade de Tessalônica – perope peko Tupana'gareheva'ero nhanderuvete'gareheva'ero pejikovo Jesus Cristo'gareheva'ero nhandepojykaharete'gareheva'ero.
Kiro ore ei: Nhanderuvete'ga Tupana'ga ti tomombyry pe me Jesus Cristo'ga pavẽi nhandepojykaharete'ga pavẽi. Tonog̃atu ti g̃a pepy'a, oro'e ore pyryva'ea pota pe me.
Tupana'ga reaporog̃itakatua Jesus Cristo'ga rura'javame
Pe me oreirũa pe ore ei: Toro'e tuhẽ Tupana'ga pe ndepyry hete nde javo ga pe. A'ereki ga pe mombyrymbyry. A'ero ore roryroryvamo ga rehe. Pyry ore ei na Tupana'ga pe pe mombe'gwovo jipi. A'ereki igwaigwavete pe pejiko hete ga rehe. Pe nhaporemo penhoaromba hete tuhẽ no. Nurã ore tuhẽ pe mbohetei pe mombe'gwombe'gwovo ojipe'g̃a pyteri pe – perope g̃a ojatyka jipi Jesus'gareheva'ero tihendu katu Tupana'ga nhi'ig̃a javo. Oro'e ore g̃a pe: Tessalônicapeve'g̃a ojiko hete Jesus Cristo'ga rehe. Ojipe'g̃a jigwarairame g̃a ndehe g̃a ndopohiri jitehe reki Tupana'ga hugwi. Hahyva'ea pe nhaporemo g̃a nhimomiranambavi ojikoheteavo Jesus'ga rehe, oro'e ore g̃a pe pe mombe'gwombe'gwovo.
Pe jikopige'ymame a'ea hepiukari Tupana'ga rekokatua. A'ereki g̃a jigwarairame pe ndehe Tupana'ga pe mombyry pe mboavujikwea tuhu ti g̃a upa ji pyri avuirama nehẽ javo. A'ereki pe penhimomirana hahyva'ea pe pejikoga g̃waramo ga rehe. Pyry po ti Tupana'ga pe ga pe ndepygi g̃a ndehe nehẽ g̃a jigwarairo g̃waramo pe ndehe.
Tupana'ga po ti imombigi hahyva'ea pe me ore ve nehẽ no inog̃atuavo nhandepy'a Jesus Cristo'ga jipiukarame ua yvaga hugwi ojipyrive'g̃a pavẽi ipopoakaheteve'g̃a pavẽi nehẽ yvagipeve'g̃a. Tata rendya pyteri pe ti ga ruri imondovo hahyva'ea g̃a pe nehẽ – kiroki g̃a ndojikogi Tupana'ga rehe hendukatue'yma pyryva'ea nhandepojykaharete'ga mombe'ua Jesus Cristo'ga mombe'ua. A'ero ti Jesus Cristo'ga g̃a mondoi hahyva'ea ruvihava pype nehẽ topyta ti g̃a ipype avuirama javo. Nahã g̃amondoag̃wama nhandepojykaharete'ga hugwi ipopoakaheteve'ga hugwi garendy'java hugwi. 10 Nahã po ti g̃a pe nehẽ ga rura'javame yvya koty nehẽ.
Nhiremimo'ẽhara'g̃a ti tanhimbohete tuhẽ javo ti ga uhu nehẽ. Uhu ti ga tonhimomby'a pa ti g̃a ji rehe jipopoakahetea rehe javo. Pehe ti penhimomby'a ga mboheteavo g̃a pavẽi no ndorohepiagangavi nanongara'ga javo ga rura'javame nehẽ. A'ereki pe perovia oreremimombe'uagwera.
11 A'ero ore ei Tupana'ga pe pe mombe'gwombe'gwovo jipi:
—Eremo'emo'ẽ nde Tessalônicapeve'g̃a ikwehe'i toko ti g̃a Cristo'gareheva'ero javo. Nurã ti emombyrymbyry g̃a mongovo enhimimbotarimova'ea rupi. G̃a oko katu pota jipi nde nhi'ĩpo'rupota ojikoga g̃waramo nde rehe. Emongo katu ti g̃a a'ero epopoakara pyvõ g̃a pokoga.
12 A'ea ore ei Tupana'ga pe jipi. A'ero po ti pekotyve'g̃a ei nehẽ: “Jesus Cristo'ga herojijyjijyi g̃andeaporog̃ita g̃a mombyryva. A'ero g̃a ndekokatui. Jesus Cristo'ga pyry hete g̃apojykaharete'ga!” A'ea ti pekotyve'g̃a ei pe mombe'gwovo nehẽ. A'ereki ore oronhi'ĩ Tupana'ga pe emombyry ti Tessalônicapeve'g̃a javo. A'ero po ti pyry hete pe me nehẽ pejikoty'aro g̃waramo Jesus Cristo'ga pavẽi. A'ea Tupana'ga opota hete no Jesus Cristo'ga pavẽi nhandepojykaharete'ga pavẽi. A'ereki g̃a omombyry pota pe me.