PAULOVA'EA OMOMBE'U GALÁCIAPEVA'EA PE
Carta de Paulo aos Gálatas
1
Paulova'ea okwatijaruka Galáciapeva'ea pe
Jihi ko Pauloramo. Jesus Cristo'ga ji mongo omoirũharamo ikwehe. Tupana'ga pavẽi nhanderuvete'ga pavẽi ga ji mongo ikwehe. Yvyakotyve'g̃a rũi ji mongo gamoirũharamo. Jesus Cristo'ga nanhimongoukari yvyakotyve'g̃a pe. Jesus Cristo'ga tuhẽ ji mongo omoirũharamo Tupana'ga pavẽi. Gaha ombogwera Jesus Cristo'ga gamanoa hugwi ikwehe Tupana'ga. Kiro ji ikwatijarukari nhinhi'ig̃a mondovouka pe me – pero ki pe peju pejigwyri pe Galácia pe. Pejiko pe Jesus Cristo'ga rehe pejatykavo ga mboheteavo jipi. Pe me nhipavẽive'g̃a omondo pota onhi'ig̃a no Jesus'gareheve'g̃a.
Kiro ji ei a'ero: Tupana'ga ti tomombyry pe me nhanderuvete'ga Jesus Cristo'ga pavẽi nhandepojykaharete'ga pavẽi. Tonog̃atu ti g̃a pepy'a, a'e ji.
Cristo'ga onhikwava'ẽ omanomo heikwehe tamombo g̃andekote'varuhua javo. “Tamano ti ji g̃a mbopiro'yavo gweaporog̃itate'varuhua hugwi,” ei Cristo'ga. A'ereki ag̃wamove'g̃a gweaporog̃ita te'varuhu hete jipi. Jesus Cristo'ga oko nhanderuvete'ga remimbotarimova'ea rehe Tupana'ga remimbotarimova'ea rehe omanomo nhande repyga a'ero heikwehe. Timbohete Tupana'ga jipi a'ero. Na tuhẽ.
Cristo'ga mombe'upyryva
Ji mo'ma hete g̃a pe mombe'urame ji ve ikwehe. A'ereki kotihĩ pe pepohi ga hugwi – kiroki ga pe mo'ẽ ojive Cristo'ga remimombyryva rupi. Pepohiruhu reki pe Tupana'ga hugwi kiro ojipe'g̃a nemimombe'ua rupi pejikovo. A'ereki g̃a e'i pe me: “Pyryva'ea ore oromombe'u,” e'i tehe g̃a pe me. Ndogwerekoi reki irũa Cristo'ga mombe'upyryva. Omomyi tehe g̃a pepy'a herojijyipota pyryva'ea Cristo'ga mombe'ua. A'ero g̃a jatyviva'ea omombe'u pe me. Tupana'ga po ti ombohahyuka g̃a pe hamo. Ore vehevi po ti jatyviva'ea imombe'ui pe me, po ti Tupana'ga tombohahyuka ore ve hamo. Po ti yvagahugwive'ga vehevi imombe'ui jatyviva'ea pe me, po ti Tupana'ga tombohahyuka ga pe hamo. A'e ji a'ea pe me ikwehe. Kiro ji ea'javi no: Pehendu katu pe ji imombe'ukaturame Cristo'ga mombe'upyryva ikwehe. A'eaatyviva'ea g̃a imombe'urame pe me po ti Tupana'ga tombohahyuka g̃a pe hamo.
10 Ji nda'ei: Yvyakotyve'g̃a tanhimbohete. A'ea ji nda'ei. Tupana'ga tanhimbohete. A'ea ji ei. Ji nda'ei no: Tonhimohẽ g̃a ji rehe. Nda'ei ji a'ea. Po ji ipotari ve g̃anhimohema jijihe, a'ero po ji ndakoi Cristo'ga remimbotarimova'ea rehe hamo.
Paulova'ea ko Jesus Cristo'ga moirũharamo
11 Nhiirũ, kiro ti ji ikwahavukari pe me. Amombe'umbe'u ji pyryva'ea jipi. Emo yvyakotyve'g̃a ndeaporog̃ita rũi nhiremimombe'ua. 12 Yvyakotyve'g̃a nanhimbo'ei a'ea rehe. Jesus Cristo'ga reki okwahavuka ji ve.
13 Omombe'u pa g̃a pe me jirekoagwera raikwehe. Ajikwaku hete ji jire'yja'g̃a javijitehe judeus'g̃a javijitehe ikwehe. Ambohahy hete ji Tupana'ga remimo'ẽhara'g̃a pe Jesus Cristo'gareheve'g̃a pe. “Tamoka'nhymba ti g̃a,” a'e ji g̃a pe novĩa. 14 Judeuramo ji akwaku hete jire'yja'g̃a hohe jirupive'g̃a hohe. G̃a hohe ji rekohetei oreramonhava'ea remimbo'eagwera rupi katu ikwehe.
15 Tupana'ga pyry hete reki ji ve. Ji are'ymame ga ei ji mombe'gwovo: “Aerẽ po ti ji Paulo'ga mongoi jira'yra'ga moirũharamo nehẽ,” ei Tupana'ga. 16 “Akwahavuka hete ti ji Jesus'ga ga pe tomombe'u ti ga ga nehẽ javo. Judeus'g̃arũive'g̃a pe po ti ga Jesus'ga mombe'ui nehẽ,” ei Tupana'ga ji mombe'gwovo. Okwahavuka ga Jesus'ga a'ero ji ve ji mbojikoguka ga rehe ikwehe. A'ea rupi ji ndahoi ojipe'g̃a pyri tanhimbo'e ti g̃a javo. 17 Ji ndahoi ve cidade de Jerusalém me jara'g̃a pyri Jesus'ga moirũhara'g̃a pyri. Ji renonde g̃a Jesus'ga moirũ. Emo ji ndahoi g̃a pyri nhinhi'ig̃a g̃a pe. Arábiapeve'g̃a gwyri pe ji hojipei reki jitekovo ikwehe. Aerẽ ji jivyri cidade de Damasco pe ikwehe.
18 Três kwara mbo'arirẽ ji hoi Jerusalém me tahepia ti Pedro'ga javo. Mbohapyrete ji kiri quinze ji kiri ga pyri ikwehe. 19 Ndahepiagi ji jara'g̃a Jesus'ga moirũhara'g̃a. Tiago'ga jate ji ahepia Jesus'ga irũ'ga nhandepojykaharete'ga irũ'ga.
20 A'itituhẽva'ea ji amombe'u pe me ikwatijaruka. Tupana'ga ji repia ikwahava nhi'mbee'yma.
21 Aerẽ ji hoi judeus'g̃a gwyra hugwi Judéia hugwi ikwehe. Hajiheve'g̃a gwyri pe ji hoi Síria pe Cilícia pe no. 22 A'ea rupi Judéiapeve'g̃a ndajirepiagi ve Jesus'gareheve'g̃a. 23 Ji mombe'ua reki g̃a g̃wendu. Ojipe'g̃a po e'i g̃a pe: “Kiroki ga ombohahy nhande ve ikwehe – kiro ga jirojijyi reki,” e po g̃a ji mombe'gwovo. “Ymya ga nhande moka'nhypotari okovo. Omombi pota ga nhandejikoga Jesus'ga rehe novĩa. Emo ag̃wamo ga Jesus'ga mombe'ukatui reki pejiko ti ga rehe javo,” e po g̃a. 24 Henduvame g̃a Tupana'ga mbohetei jijirojijyja rehe a'ero.