2
Paulova'ea oho huvihavava'ea pyri
1-2 Aerẽ catorze ji kwara mbo'ari jitekovo. A'ero ji hoa'javi Jerusalém me. A'ereki Tupana'ga e'i ji ve: “Ehoa'ja ti kiro Jerusalém me,” ei ga. Garembi'ea rupi ji hoi pevo a'ero Barnabé'ga pavẽi ikwehe. Tito'ga ji aroho ji rupi no. Huvihava'g̃a pyri ji hoi nhinhimombe'gwovo. Huvihava'g̃a, ei Jesus'gareheve'g̃a g̃a pe. G̃a pe tehe ji imombe'ukatui nhiremimbo'ea a'ero. “Ambo'embo'e ji nhandere'yja'g̃arũive'g̃a judeus'g̃arũive'g̃a jipi,” a'e ji g̃a pe. “Pyryva'ea rehe ji g̃a mbo'ei Jesus Cristo'ga mombe'gwovo ikwehe. Ag̃wamo na jitehe no. Nahanahã ji ei g̃a pe jipi,” a'e ji imombe'gwovo huvihava'g̃a pe. Igwete ji imombe'upakatui g̃a pe nhiremimbo'ea te'iyme ti g̃a ji ve oreremimbo'eaatyviva'ea rehe nde g̃a mbo'ei javo. Nde'i tuhẽ reki g̃a a'ea ji ve a'ero. 3-6 Emo ore nhomonhi'ig̃ame ojipe'g̃a oko orepyteri pe henduva orenhi'ig̃a. “Ore ko peirũa. Orojiko ore Jesus Cristo'ga rehe pe javijitehe,” ei g̃a o'mbero. Uhu reki g̃a ore pyri tihepia ti g̃andeaporog̃ita javo. “Maranuhũ g̃a ndekoi?” ei g̃a. “Marã g̃a piro'yramo Moisésva'ea remimbo'eagwera hugwi ojikoty'aro g̃waramo Jesus Cristo'ga pavẽi?” ei g̃a ojohupe. Nurã g̃a ei ore ve: “Po nhande niandepiro'yi te Moisésva'ea remimbo'eagwera hugwi. Tihendu katu pa po nhande a'ea hamo,” ei g̃a ore ve. “Ehepia te Tito'ga,” ei g̃a, “Paulo'garupive'ga. Ga ko Gréciapeve'ga. Nhandere'yja'ga rũi ko ga judeu'ga rũi,” ei g̃a ore ve. “Pekytiuka ti garakwanha pira a'ero ga mongovo nhande ja. Nahã po ti pe Moisésva'ea nhi'ig̃a po'rui nehẽ,” ei g̃a ore ve novĩa. G̃a nomombe'ui a'itituhẽva'ea. Nurã ore ndorokoi'i'i g̃anhi'ig̃a rupi g̃a erame ore ve. “Po ti nhande rekoi g̃anhi'ig̃a rupi, a'ero po ti ojipe'g̃a heroviari g̃a'mbea nehẽ,” oro'e ore orojohupe. Ndoropotari ore pemoandyandyjuhua. Nurã ore ndorokoi g̃anhi'ig̃a rupi tapekwaha katu ti a'itituhẽva'ea Jesus Cristo'ga mombe'upyryva.
Igwete huvihava'g̃a – huvihava'g̃a, e po g̃a g̃a pe. A'ea pe ji nda'ei. A'ereki nanongara pe rũi Tupana'ga ei. Nhandereaporog̃ita pe ga ei. Igwete huvihava'g̃a nde'i ji ve: “Embo'e ti g̃a ojipea rehe.” A'ea g̃a nde'i. “Ekytiuka ti Tito'ga,” a'ea g̃a nde'i ji ve no. A'ereki g̃a e'i: “Tupana'ga moirũhara'g̃a memei ko g̃a Paulo'ga Pedro'ga no. G̃a pe memei Tupana'ga e'i: ‘Tombo'e ti g̃a pyryva'ea rehe Jesus'ga mombe'gwovo’,” ei g̃a. “Pedro'ga pe Tupana'ga ei: ‘Judeus'g̃a ti embo'e Jesus'ga rehe.’ Paulo'ga pe a'e te ga e'i: ‘Judeus'g̃arũive'g̃a ti embo'e Jesus'ga rehe,’ ei Tupana'ga,” ei g̃a. “Tupana'ga omongo Pedro'ga omoirũharamo tombo'e ti ga judeus'g̃a javo. Tupana'ga jitehe omongo Paulo'ga omoirũharamo gaha ti tombo'e judeus'g̃arũive'g̃a javo,” ei g̃a ji mombe'gwovo.
Aerẽ Tiago'ga, Pedro'ga, João'ga no – g̃ahã po huvihava'g̃a – aerẽ g̃a ei ji ve: “Tupana'ga pyry tuhẽ nde ve nde mongovo omoirũharamo,” ei g̃a. “Ore javijitehe nde a, Barnabé'ga no,” ei g̃a. “Xanhomoirũ ti a'ero,” ei g̃a ore ve. “Peho po ti pe Jesus'ga mombe'gwovo judeus'g̃arũive'g̃a pyri nehẽ,” ei g̃a. “Ore po ti oroho ga mombe'gwovo judeus'g̃a pyri nehẽ,” ei g̃a ore ve. “Kwa. Xanhomoirũ ti,” oro'e ore g̃a pe. Nurã ore jopopyhygi a'ero. 10 Igwete g̃a ei ore ve: “Tapemoka'nhymi ti imondovo mbatera Jesus'gareheve'g̃a pe – kiroki g̃a ndogwerekoi avo oregwyri pe,” ei g̃a. “A'ea pe jate ko ore ei pe me,” ei g̃a ore ve. Ji namoka'nhymi tuhẽ jijirokwa g̃a ndehe imondomondovo mbatera g̃a pe jipi.
Pedrova'ea ndokokatui Antioquia pe
11 Aerẽ Pedro'ga ruri ore pyri cidade de Antioquia pe ikwehe. Igwete ji ga movahĩ g̃andovaki. A'ereki ga ndokokatui ojihe'are'yma judeus'g̃arũive'g̃a ndehe. 12 Urypyrame Pedro'ga i'ui judeus'g̃arũive'g̃a pyri jipi ojihe'a g̃a ndehe – kiroki g̃a Jesus'gareheve'g̃a. Emo Tiago'ga hugwi mbohapyrete'g̃a nduri. Pedro'ga opojihu reki Tiago'gahugwive'g̃a. A'ereki judeusramo g̃a ojikwaku. Judeus'g̃a e'i jipi: “Judeus'g̃arũive'g̃a ndojikwakuvi. Ndi'ui nhande g̃a pyri a'ero,” e'i judeus'g̃a jipi. “Po pyry tuhẽ te nhande i'ui g̃a pyri hamo,” ei Pedro'ga oyvyteri pe novĩa. Emo Tiago'ga hugwi mbohapyrete'g̃a nduri. Igwete Pedro'ga g̃a pojihuvi. Nurã ga ndo'ua'javi judeus'g̃arũive'g̃a pyri ojihe'are'yma g̃a ndehe. 13 Na jitehe jara'g̃a no nhaneirũ'g̃a. Judeusramo g̃a hoi Pedro'ga rupi ojihe'are'yma judeus'g̃arũive'g̃a ndehe. G̃a jihe'are'ymame Barnabé'ga vehevi g̃a mbopogwei. A'ero ga ndo'ua'uvi g̃a pyri no.
14 Nahã Pedro'g̃a ndokoa'javi a'itituhẽva'ea rupi Jesus Cristo'ga mombe'ua rupi. Igwete a'ea repiagame ji Pedro'ga movahĩ g̃andovaki. “Nde ko judeu ji javijitehe. Emo judeus'g̃a atyvi reki nhande rekoi ag̃wamo nhaneramonhava'ea atyvi,” a'e ji. “Nhaneramonhava'ea ojikwaku pa jipi. Nhande ki a'e te nhandejikoga g̃waramo Jesus Cristo'ga rehe nhande jikwakupigi a'ero ikwehe,” a'e ji ga pe. “Judeus'g̃arũive'g̃a javijitehe reki nhande rekoi ag̃wamo. Maraname nde euhui kiro judeus'g̃arũive'g̃a pe a'ero? A'ereki nde ere'e g̃a pe: ‘Pejikwaku ti, a'ero po ti ore jihe'ari pe ndehe nehẽ.’ Po ahe nombojikwakuvukari g̃a hamo,” a'e ji Pedro'ga pe ikwehe.
Nahã Tupana'ga nhande mombyry
15 Judeusramo nhande ari kako. Nhande ko g̃a rũi – kiroki g̃a ndokwahavi Moisésva'ea remimbo'eagwera judeus'g̃arũive'g̃a. 16 Nhande tikwaha pa aheremimbo'eagwera novĩa. Emo a'ea rupi rũi nhande xanhimombyry. Nhande jikogame jate Jesus Cristo'ga rehe Tupana'ga ei nhande ve: “Pepyry pe kiro.” Tupana'ga nde'i a'ea nhande Moisésva'ea remimbo'eagwera hendukaturo g̃waramo. A'ea nhande tikwaha. Nurã nhande jikogi Jesus Cristo'ga rehe ikwehe Tupana'ga tianemombyry nhandejikoga g̃waramo ga rehe javo. Tupana'ga nianemombyryvi nhande hendukaturame Moisésva'ea nhi'ig̃agwera. A'ereki a'ea rendukatua rehe rũi Tupana'ga e'i yvyakotyve'g̃a pe: “Pepyry pe kiro.”
17 Xajiko nhande Cristo'ga rehe Tupana'ga ti tianemombyry javo. Nhandejikogame ga rehe nhande ndiajikoga'javi Moisésva'ea nhi'ig̃agwera rehe a'ero. Nurã po ojipe'g̃a e'i tehe nhande ve: “Pe hendukatue'ymame Moisésva'ea remimbo'eagwera pe peko te'varuhu judeus'g̃arũive'g̃a javijitehe,” e po g̃a nhande ve. “Cristo'ga reki pe mbote'varuhu. A'ereki pejikogame ga rehe pe napehendukatua'javi ahenhi'ig̃agwera pejikote'varuhuavo,” e tehe po g̃a nhande ve. Na rũi reki, xa'e nhande g̃a pe. Cristo'ga nombote'varuhui tuhẽ ahe! xa'e nhande g̃a pe. 18 Ymya ji jikopigi Moisésva'ea remimbo'eagwera rehe ikwehe. Po ji jikoga'javi hehe kiro, a'ero po ji imboukwahavi jirekote'varuhua. A'ereki Moisésva'ea nhi'ig̃agwera tuhẽ e'i ji ve: “Nde ereko te'varuhu.” 19 Ji ahenhi'ig̃a renduvame Tupana'ga nanhimombyryvi. A'ero ji pohiri ahenhi'ig̃agwera hugwi tako ti Tupana'ga remimbotarimova'ea rehe javo. A'ereki ji repyga Cristo'ga omano yva rehe jirekote'varuhua rehe raikwehe. Jijikoty'a ga pavẽi ji piro'yro ahenhi'ig̃a hugwi a'ero – kiroki e'i ji ve: “Ereko te'varuhu nde.”
20 Nhiremimbotarimova'ea rehe ji ndakoa'javi kiro. Cristo'ga reki ji pojyka a ji rerekovo. Garemimbotarimova'ea rehe ji rekoi kiro jijikoga ga rehe Tupana'ga ra'yra'ga rehe. Gaha ji arõ hete. Ga onhikwava'ẽ omanomo jirepykaramo raikwehe. 21 Ji namovahĩ Tupana'ga remimombyryva jijive. A'ereki Tupana'ga nde'i nhande ve: “Pepyry pe Moisésva'ea remimbo'eagwera hendukatuavo g̃waramo.” A'ea Tupana'ga nde'i. Po ga nhande mombyryvi hendukatua rehe hamo, a'ero po Cristo'ga manotehei tamombyry g̃a javo hamo.