Mu Hebrew Numu-matoo Nabodu
1
1-3 Ka tubetse besa'hoo Te Naa Besaa Tooa, Te Pabe'e Jesus-witu nu mu tuukwekwu. Soo Te Pabe'e ka Te Naa-wa'ne'yoosoo. Oosoo tubetse besa'yoo. O'nosoo ka teepu kadookoosoo soo Te Naa ka tu Besaa Tooa'a mee netamma, “Ka teepu matabuese saa'a no'oko hemma uusoo nemadabue oo-koobatoo, ka Ta Besa Pooha taka tunetammakuna.” O'nosoo umu Te Naa yadooawabe ka te nanamooatupu tuukweyakwe ka Te Naa besa unnepu-witu. Pana meno'o yise tamme etzaga oo nakasopedakwadoo ka Te Pabe'e ka Te Naa-witu te netammakupu. Soo Te Pabe'e ka Te Naa tunetammapu mamakwuse ka tamme suda manekwi nabatsase, meno'o yise Te Naa-baa manepetugapu. Soo Te Naa puusoo meeoo unakwe, “Soo Mu Pabe'e umu nuka tummatzidu mu toha kakasa-gakoo ooonakwasoo unu besa'yoo.” Soo Te Naa ewa ka Te Pabe'e poohamaka ka umu toha kakasa-gakoo, pumme tummatzidu ooonakwasoo.
Ka Te Pabe'e soo Te Naa meeoo netamma,
“Meno'o nu no'oko numu tuukwe, ‘U Nuga Besaa Tooa'a,’ ”
mee tuwazoo unakwe,
“Nu yaahoo u naa. U nu-kwa'ne'yoosoo.”
Soo Te Naa ka mu toha kakasa-gakoo, pumme tummatzidu, gi meeoo netammadu. Soo Te Naa ka Te Pabe'e yaa'a teepu-koobatoo tamme-matoo tayase mee unakwe,
“No'yoona umu nuka tummatzidu mu toha kakasa-gakoo sakwa oo-matoo nanesootuhi.”
Ka umu pumme tummatzidu soo Te Naa meeoo netamma,
“Nu umuoo hukwapa noko goso-wa'nesoo mu matabu'e.”
Ka Tu Tooa soo Te Naa meeoo netamma,
“U nu-wa'ne'yoosoo. U ooosapa no'oko hemma nemadabuekwu. U numu ooonakwasoo nasootuhikwu u ka ooosapa besa soomanena.”
10 Mee tuwazoo soo Te Naa ka Te Pabe'e netamma,
“O'nosoo u ka teepu, ka taba, ka muha, yise mu paatoozooba matabuepu. 11-12 Saa'a umu, mooatupugoe petuga umu yise kadoo manekwu wanapu-wa'ne. Pana u gi mooatupuyina u gi moobegwa-gakwu. 13 U nu-baa'yoona ooosapa nu umu ume wohonedu matzooekukwu.”
Soo Te Naa ka Te Pabe'e suu'mu meeoo netamma,
“Umu toha kakasa-ga'yoo gi ka u-wa'ne'yoo, 14 umu nuga tutummatziwabe.”
Tooe tamme gi mu poonnedupana soo Te Naa tamme mu tummatzi tuungu soo Te Naa ka te magwetzoikwuse.