2
Tamme sakwa ka Te Naa unnena besa nakabetsea, tamme sakwa gi ka Te Naa besa po oowemota manepana. O'nosoo umu Te Naa tutummatzidu mu toha kakasa-ga'yoo ka te nanamooatupu Te Naa unnena tuukwe'e. Susumudu umu-matu gi oo naka'oedyukuna soo suda mu tumatuguna umu-matoosoo kodyupu. 3-4 Meno'o soo Te Pabe'e meeoo te tuukwe'e soo Te Naa te magwetzoikwu. Umu Te Pabe'e nakatzimodu oo nakase, ka oo unnena te tuukwe. Tamme oo sopedakwatoo umu kaaheno te tuukwe soo Te Naa nanasusu'mu mu poohamakakwu, oosoo tooe hownne-ma tooe mu sootuha'e, ka Tu Besa Pooha-toohakwi. Ewa nanasookwuga'e pooha tumagwetzoigena. Tamme sakwa ka Te Pabe'e tamme netammana tubetse nakabetsea. Mee te netammana, “Mu sakwa e naka'oedyuku nu mu magwetzoikwu.” Tamme ka gi oo besa unnepu nakabetseana, soo suda te tumatuguna togesapa tamme-matoosoo kodyukwu.
Soo Te Naa ka Te Pabe'e meeoo tubetse netamma, “Saa'a u no'oko mu numu moohedooa.” Soo Te Naa gi meeoo ka mu toha kakasa-gakoo, pumme tummatzidu, netammadu. Sumu'yoo numu meeoo tubopu-ga'yoo ka Te Naa meeoo netammana,
“Tooe numme numu gi maawa'ne'yoopana u ne sootuhise ne mabetsea. Gi haa'noto numme mu toha kakasa-gakoo menakwutu-ma nasootuha'e pana meno'o u tubetse besakoo ne sootuha'e.”
Te Naa meeoo ne netamma,
“No'oko hemma nuga matabuena besa nemadabuedooa.”
Soo Te Naa meeoo,
“Tamme saa'a no'oko hemma besa nemadabuekoo, pana meno'o gisoo oe manepetu.”
Ekow na'unnedu togesapa ka Te Pabe'e-witu. Gi haa'noto soo Te Pabe'e ka umu Te Naa tummatzidu menakwutu-ma nasootuha'e. Soo Te Pabe'e tamme-koobatoo nabatsa soo Te Naa ka meeoo unnena Te Naa te magwetzoise, te sootuhikwu. Meno'o yise soo Te Naa ka Te Pabe'e unu sootuha'e, soo Te Naa no'oko hemma tu matabuepu-kooba numu oo moohe tuunguna.
10 Soo Te Naa no'oko hemma tu sootumadabuena matabue. Soo Te Naa besa ka Te Pabe'e magwetzoi, oosoo tamme-koobatoo nabatsa yise ka tu ya'ekwikoo namayoda. Ooonekoo soo Te Pabe'e ewow numu moohekena mu nasootuhi-kwitoo. 11 Soo Te Pabe'e nawa'nesoo te mayugwemena, ka Te Naa doodooamu te mayugwena. Oosoo Te Tubetse Pabe'e manepetu. Soo Te Pabe'e gi nasookwina, “E wanga'amu, E punne'emu,” mee te natubanga. 12 Soo Te Pabe'e meeoo ka Te Naa netamma,
“Nu naduyadu pooha hoobea nekwuhukwu ka nanesootuhipe-kwi'yoona, ‘Te Naa besa'yoo,’ mee ka e wanga'amu noko e punne'emu tuukwena.”
13 Soo Te Pabe'e mee'e te netamma,
“Nu punno'o mu-kwa'nesoo ka Te Naa-wi nasootzagwiyina.”
Soo Te Pabe'e tuwazoo ka Te Naa tamme-witu mee netamma,
“Nu yow e nanumu-baa E Naa-toohakwi mu e nanumu-ga'yoo.”
14 Soo Te Pabe'e yow tamme-baa petuse namanumudoose, yise tamme-koobatoo nabatsa. Soo Te Pabe'e kadoo'oo ka sutakoo mayugweke ka tamme goedu tunetammapu oo tubetse tamatzooekupu. 15 O'nosoo soo suta'yoo ooosapa te nemooagana te nesuana, “Mu tubetse tuikwu,” mee te netammana. Pana meno'o soo Te Pabe'e ka sutakoo pooha kadoo nemayugwekepu. 16 Soo Te Pabe'e ka tu nanumu tummatzikwuse ka yaa teepu-kooba petuse gi ka Tu Naa tummatziwabe toha kakasa-ga'yoo-kooba tueya'ekwuse. 17-18 Soo Te Pabe'e besa'yoo ka tamme-wa'nesoo manekese, soo Suta'yoo suda oo too'e mane tuungu. Soo Te Pabe'e oo nakasopedakwatoo ka sutakoo tamme oo yugwe. Soo Te Pabe'e te sootuhina te nanesootuhikute ka Te Naa te tuma'emukwana soomu'wa tuunguna.