Mu Paul-no Timothy Umu Tunaka'oedyukudu Philippi-witu-matoo Tubona
1
Numme Paul-no Timothy ka Te Pabe'e numme netamma-too manemodu tubona mu Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukudu-matoo, ka Philippi mee naneadu-kwi nonobe-gakoo-matoo ka umu nanesootuhi moohedu-matoo tuwazoo. Numme mu nanesootuhikute, o'no umu Te Naa-no Te Pabe'e besa mu sootuhina, mu magwetzoikwu.
3-4 Nu ka mu soomayuna Te Naa-matoo mu nanesootuhikunona besa soonamme. Mu besa'yoo e masoonammekute ka e tummatzina. Mu besa'yoo e tummatzipu ka mu-baa e pudu petugase, mu yise too togesoo e tummatza'e. Soo Te Naa ka tu besa podo mumme oo moohe, nu oo tubetse sopedakwatoo soo Te Naa yise ooosapa besatoo mu moohenokwu, ka Te Pabe'e kodyu petuno-too tooe.
Nu mu sopedakwatoo mu ooosapa ka Te Naa besa podo meadabekwu, nu ka no'oko mu soobedyana tuwow. Soo Te Naa mu sootuhikwu nuka tu sootuhipu-wa'nekoosoo tooe e nakwutuma sapa, tooetoo mana ka Te Pabe'e-witu mu numu e tunesootabue sapa. Soo Te Naa ka mumme unu e soobedyana sopedakwatoo, ka Te Pabe'e mumme soobedya-kwa'nekoosoo.
Nu ka unu mu nanasoobedyakwuna mu nanesootuhikute, mu yise ka toge-kwitu unusoo nakasopedakwadoo. 10 Ooonne'yoo mu sakwa ooosapa kaaheno besa manemona o'no ka Te Pabe'e yaa teepu-koobatoosoo kodyu petuse gi tusoo'mukwudooa. 11 Mu ka Te Pabe'e unnena naka'oedyukuna besa nanesootuhinona soo Te Pabe'e kaaheno Te Naa podo mu moohenokwu. O'no mu numu ka mu poonnena punno'o Te Naa nanesootuhikwu.
12 E nanumu, nu ka Te Pabe'e-koobatoo nakwutuma nu ka besakoo mu numu Te Pabe'e-wi nanesootuhi tunedyooena. 13 No'yoona mu tutukwutumadu ka mu numu moohedu nobe-kooba tuya'edu, yise mu numu yaatu ka Te Pabe'e-witu numu e nanesootuhi tunedyooe-kwi oo sopedakwatoo e nakwutumana. 14 Too'e no'yoona mu tunaka'oedyukudu yaatuoo gi ka Te Pabe'e-ma nanenasoogwa'e besasoo unusoo nanesootuhimena ka yaa Te Pabe'e-koobatoo e nakwutuma. 15-16 Susumudu numu nanesootuhidu ka Te Pabe'e-witu toge kaaheno numu tunedyoo'e umu ka besa sootumatuguna. Umuoo numu nanesootuhibu tunedyoo'e, ka Te Pabe'e noko nuka unu soobedyana gi umu hemmasoo sookwi. Umu oo sopedakwatoo ka pukwi e nakwutumana nu ka mu numu Te Pabe'e-witu tuukwena. Susumudu mu numu ka Te Pabe'e-witu numu e tuukwe nuka nuusoogwedakute. 17 Susumudu nanesootuhibu tunedyooedu mu numu ka Te Pabe'e-witu tuukwe'e umu ka e nuusookwedana. Nu ka nakwutumana mee mu naka ewa'yoo numu ka Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukute umu ka nanesootuhibu tunedyooedu nakana nu mu nuusookwedakukwu mee umu sokwama. 18 Nu gi ha'yoo oo soobedya. Nu ka Te Naa besa'yookute ka Te Pabe'e-witu mu numu nanesootuhi tunedyooe. 19 Nu ka a namagwetzoikwuna sopedakwadoona besa soonamme ka Te Pabe'e Besa Pooha nuka tummatza'e ka nuka mu nanesootuhikuno'o.
20 Gadoo hee pukwi puma e nanenasookwina ka Te Pabe'e-witu ooosapa e wahano'o mu numu yise ka oo e manakwe ka Te Pabe'e nesookwugikwu tooe how e gwetzoa'e tooetoo e nabatsase. 21 Nu ka nummena yaa teepu-kooba gwetzoina ooosapa nummenummekwu ka Te Pabe'e unnena mayohono'o, nu yise ka ya'ese, nu ooosapa oo-no'yookwu ookow te petukuna besa'yoo. 22 Nu ka ooosapa nummena nu mu numu mesoo tuukwe'e ka Te Pabe'e-witu umu yise tunaka'oedyukudu manekwu. Nu gi oo sopedakwatoo hanotu ka nu netutzeakwu. 23 Nu waha-baa tusooyugwe. Nu ka Te Pabe'e-baatoo e meakwuna soogwa'e, oosoo unu besa'yoo; 24 pana nu oo sopedakwatoo oosoo mumme unu tummatza'e.
25 Nu oo tubetse sopedakwatoo ka 'yoo oo manepunne, nu sakwa yaa teepu-koobasoo. Soo Te Naa e magwetzoikwu ka umu nuka batsakwuse nu yise ooosapa nummenummekwu mu tummatzikwuna no'yoona unusoo mu tunaka'oedyukukwuna, besa sokwamana mu ka tunaka'oedyukuna. 26 O'no mu ka Te Pabe'e unusoo besa sooyugwekwu ka saa'a mu-baasoo petugakwusesoo.
27 Ka tooe how tooe hemma manegena, ka Te Naa besa podo ooosapa meadabe o'no mu numu ka Te Pabe'e besakoosoo nesootuhikwu. Nu ka how mu-baa petugase, tooetoo mu-witu sukwe nakana, o'no nu oo sopedakwatoo mu ooosapa ka Te Naa besa podo mea, nanane'oedyukuna, nanatummatzina, o'no mu kukumma'yoosoo Te Pabe'e-matoo mu nanesootuhi mea-kwitoo nesawekukwu.
28 Umu ka oo kadoo'oo oo namayugwekwudu soo Te Naa yise mu magwetzoi. 29 Soo Te Pabe'e mu tutzeapuna mu nasootuha'e mu ka Te Pabe'e-wi tunaka'oedyukuna oo-koobatoo ka suda mumme tu matugu. 30 Meno'o mu mooasoo nanasuda namatugu nu-kwa'nesoo, nu puu togesoo nanasuda namatugu.