61
Iahova houtut moulien onen me-Isrel keil
Aesea 61:1-3
Koanek selusien onen meatin toumien onen Iahova,
“Ninin Votut onen Iahova ten Keihoen mai sienau,
veni rie lat nau mahitehiten more longlongien min koakeil tounah one tovuol. Mat 11:5; Luk 4:18-19; 7:22
Kei sila nau masakin koakeil tine mah, ilonge hetahos eris.
Anatin, sila nau mahiteni min koakeil amul en hen mesav keil keke imaluv iha,
ka min koakeil amul en mankoli ten eim takeih, keil akilea avasital rani avaha ris teim.
Kei sila nau mahitehiteni keke Iahova rie lat avong koanek
keke kei vatie lat kataunien onen min meatin keil onen,
ka vou lin koakeil amum tisa.
Kei sila nau numai mahati lat rendemien
onen koakeil amurang. Mat 5:4
Numai masakin koakeil amurang en Hou Saeon avakur ris keihoen.
Anatin, koakeil arangis meatin tai, nihati lat rendemien one.
Nihiles tangien one hemai hehi souen keil ten masmasien.
Ka keil ilomal hekeih en sakien ten maluen
hesuval vatiai tetaveah keil koa Iahova varei luhi.
En sakien enek, moulien one hetie lat
muohien ka hetetamenien onen Ahi.”

61:1: Mat 11:5; Luk 4:18-19; 7:22

61:2: Mat 5:4