Kitab Rut
Crita Singkat
Crita Rut ni de jadi di Israel, waktu itu hakim-hakim dong yang pimpin di situ. Rut de ni prempuan suku Moab. De ni kawin sama pace dari Israel. Tra lama dong kawin, de pu paitua de mati. Tapi Rut de masi trus tinggal sama de pu mamamantu. Rut de ikut de pu mamamantu sembayang ke Allah yang orang Israel dong percaya, deng ikut smua hal yang biasa di Israel dong bikin. Crita trahir tu Rut de kawin lagi sama paitua satu de ni masi sodara dekat deng de pu paitua yang mati. Dong kawin trus Rut de lahir anak laki-laki. Anak ini yang nanti jadi Daud pu nene moyang, raja yang besar di Israel.
Crita dalam kitab Rut ini mo kastau sama kitong bagemana TUHAN Allah kasi berkat-berkat sama orang dari suku lain, bangsa lain, bahasa lain, deng cara dong hidup juga lain dari suku Israel. Rut ni de mo kas tinggal de pu nene moyang baru de mo percaya sama orang Israel pu Allah. Karna de pu sikap deng kata-kata yang akui deng percaya sama Allah Israel (Rut 1:16).
Kitab Rut pu crita bagi-bagi sperti ini:
Pasal 1:1-5 Crita tentang Elimelek deng kluarga pigi ke Moab.
Pasal 1:6-23 Crita Naomi kembali deng Rut ke Betlehem.
Pasal 2:1-22 Crita Rut kerja di Boas punya kebun.
Pasal 3:1-18 Crita Rut mo dapat paitua lagi.
Pasal 4:1-12 Crita Boas kawin deng Rut.
Pasal 4:13-22 Crita Boas pu turunan.
Kitab Rut
1
Elimelek pigi deng kluarga ke Moab
1-2 Jaman dulu, hakim-hakim yang pimpin di Israel, begini ada klaparan yang para skali. Ada orang satu de pu nama Elimelek, de pu maitua Naomi, de pu anak laki-laki dua Mahlon deng Kilyon. Dong orang Efrata dari Betlehem di daera Yehuda. Karna dong susa dapat makanan di situ jadi dong pigi ke daera suku Moab, dong tinggal di sana untuk brapa taun saja. Begini Naomi pu paitua mninggal jadi de tinggal deng de pu anana dua saja. Trus Mahlon deng Kilyon kawin deng prempuan Moab. Satu pu nama Rut, yang satu lagi pu nama Orpa. Dong tinggal di situ sampe spulu taun. Trus de pu anak laki-laki dua juga mninggal, jadi Naomi tinggal sendiri trada paitua deng de pu anana dua.
Naomi kembali deng Rut ke Betlehem
Waktu Naomi masi tinggal di Moab, begini de dengar kalo TUHAN su tolong de pu orang-orang sampe dong dapat hasil kebun yang baik. Jadi de siap-siap mo pulang ke de pu kampung deng mantu dua. Jadi suda Naomi dong pigi dari situ. Waktu dong masi di tenga jalan mo pulang ke daera Yehuda di Israel, Naomi bilang sama Rut deng Orpa tu begini, “Kam dua pulang suda ke kam pu orang tua. Smoga TUHAN kas tunjuk De pu setia buat kam, sperti yang kam su buat untuk sa deng dong yang su mati. Smoga TUHAN tolong kam bisa kawin lagi supaya kam dua bisa hidup tenang di kam pu paitua pu ruma.” Habis itu de peluk trus cium dong dua, tapi Rut deng Orpa dong pica mnangis kras-kras.
10 Dong dua bilang, “Tong tra mau kembali ke tong pu orang tua, tong mo ikut mama pulang ke mama pu orang.”
11 Tapi Naomi bilang, “Anak kam kembali suda, kam knapa mo ikut? Kam tau kalo sa su tra bisa pu anak lagi, yang mo jadi kam pu paitua. 12 Anak, kam pulang suda, karna sa su tua tra mungkin kawin lagi. Kalo mungkin malam ini sa bisa kawin trus lahir anak laki-laki, 13 kam dua mo tunggu sampe dong besar ka? Masa hanya begitu saja kam dua tra kawin deng orang lain. Jang begitu anak, sa pu hidup tu susa karna TUHAN su kasi sengsara sa pu hidup, sa sedi kalo kam dua pu hidup juga susa.”
14 Dengar begitu Rut deng Orpa mnangis lagi kras-kras. Habis itu Orpa cium de pu mamamantu baru de pulang kembali, tapi Rut masi di situ deng de pu mamamantu.
15 Naomi bilang, “Rut, dengar! Ko pu ade su mo pulang ke de pu orang-orang deng de pu roh-roh nene moyang. Ko pigi suda, ikut de kembali ke ko pu kampung.”
16 Tapi Rut bilang, “Mama jang bilang-bilang sa kas tinggal mama. Sa mo ikut mama ke mana saja mama mo pigi, di situ juga sa mo tinggal. Mama pu orang tu sa pu orang, Allah yang mama percaya itu yang sa percaya. 17 Di mana mama mati deng kubur di situ juga sa mau. Biar sa dapat hukum yang kras dari TUHAN kalo kas tinggal mama, yang bisa kas pisa sa deng mama cuma kalo ada satu dari tong dua mati.”
18 Naomi liat Rut de su terlalu nekat mo ikut, jadi de tra bisa bicara lagi. 19 Habis itu dong dua jalan trus ke Betlehem. Trus dong sampe begini, banyak orang bicara-bicara dong dua trus mace-mace dong liat Naomi bruba jadi dong heran dan bilang, “Betul itu Naomi ka?”
20 Trus Naomi de bilang, “Jang panggil sa Naomi (yang pu arti ‘snang’), panggil saja sa ‘Mara’ yang pu arti ‘pahit’ karna Tuhan Paling Kuasa bikin sa hidup susa. 21 Waktu sa pigi dari sini lengkap sama sa pu paitua deng anak dua, tapi TUHAN bawa sa pulang kembali trada apapa! Jadi jang panggil sa Naomi lagi! Karna Tuhan Paling Kuasa bikin sa hidup sengsara skali.”
22 Begitu suda Naomi de pulang dari daera suku Moab deng de pu mantu Rut prempuan Moab itu. Dong tiba di Betlehem pas musim panen makanan pokok (biji jelai) baru mulai.