50
Dari situ Yusup langsung tunduk polo de pu bapa pu kepala, de mnangis baru cium de pu bapa. Habis itu, Yusup suru orang-orang yang biasa bikin ramuan-ramuan untuk bikin mayat tahan lama tu, urus de pu bapa pu mayat. Jadi orang-orang itu dong bikin ramuan-ramuan baru kasi ke Yakub* 50:2 Yakub - Bahasa Ibrani: Israel. Liat catatan di Kejadian 37:3. Ada juga di 50:25. pu mayat untuk bikin de tahan lama. Dong pu cara bikin mayat tahan lama tu, pake waktu sampe empat pulu hari. Orang-orang Mesir dong duka tuju pulu hari untuk Yakub.
Habis dong pu waktu duka su lewat, Yusup bilang sama orang-orang di raja Mesir pu istana,
“Kalo kam snang deng saya, nanti tolong kastau pesan ni sama raja Mesir, ‘Waktu sa pu bapa su mo mninggal de suru sa sumpa ke dia kalo nanti sa kubur de di kuburan yang de su siap di tana Kanaan. Itu jadi, sa mo minta ijin untuk pi kubur sa pu bapa. Habis itu nanti sa kembali.’ ” 50:5 Kejadian 47:29-31
Habis dong bawa pesan itu, raja Mesir de jawab, “Pigi suda ke Kanaan! Pi kubur ko pu bapa! Bikin yang ko su sumpa sama ko pu bapa itu.”
Jadi, waktu Yusup de pi kubur de pu bapa tu, raja pu orang-orang penting, orang-orang tua di istana deng orang-orang penting di Mesir, dong smua pigi sama-sama deng Yusup. Yusup pu kluarga sama de pu sodara-sodara smua juga ikut. Tapi anana kecil deng dong pu binatang piara macam kambing domba, deng sapi-sapi tu tetap tinggal di daera Gosyen. Orang-orang yang pake kreta kuda, deng pasukan-pasukan yang pake kuda juga ikut. Itu bikin sampe dong pu rombongan yang antar tu, panjang skali.
10 Pas dong sampe di tempat yang nama Goren-Haatad, yang ada di sungai Yordan pu bagian timur, dong smua bongkar mnangis gara-gara dong sedi skali. Yusup bikin acara duka untuk de pu bapa lagi di situ tu sampe tuju hari. 11 Waktu pas orang-orang Kanaan yang tinggal di situ dengar orang dong mnangis kuat-kuat di Goren-Haatad tu, orang Kanaan dong bilang begini, “Ini memang orang Mesir pu acara duka paling sedi suda.” Jadi dari situ suda, tempat tu dong kas nama Abel-Mizraim. 50:11 Abel-Mizraim - De pu arti ‘Mesir dong pu rasa sedi yang para skali.’ De pu tempat tu pas di sebla sungai Yordan.
12 Jadi memang, apa yang Yakub de suru de pu anana bikin, dong bikin itu. 13 Yakub pu anana dong bawa de pu mayat ke Kanaan. Dong kubur de di kuburan dalam goa di kebun Makpela. Tempat itu dulu Abraham de bli dari orang Het yang nama Efron, untuk bikin jadi dong pu kuburan. De pu tempat ada di sebla timur daera Mamre. 14 Habis de pu bapa dapa kubur, Yusup sama de pu sodara dorang deng rombongan smua yang ikut pi kubur tu, dong kembali ke Mesir.
Yusup pu sodara takut dia, tapi de bikin dong rasa tenang
50:15-21
15 Habis Yakub mninggal, Yusup pu sodara-sodara dong mulai baku bilang, “We, bagemana kalo Yusup de masi mara deng kitong? Bagemana kalo de balik bikin tong macam dulu tong bikin jahat de begitu?” 16 Jadi dong kirim pesan begini ke Yusup,
“Waktu ko pu bapa su mo mninggal, 17 de suru kitong bilang begini sama ko, ‘Yusup, kas ampun ko pu sodara dorang suda, yang dulu perna bikin sala besar sama ko.’ Itu jadi, tong mo minta ko untuk kas ampun kitong pu sala paling besar yang dulu tong bikin sama ko. Tong ni semba Allah yang sama, Allah yang tong pu bapa semba.”
Waktu dengar pesan tu, Yusup de langsung mnangis.
18 Waktu itu langsung Yusup pu sodara dong datang trus tunduk kasi hormat depan Yusup baru bilang, “Tong ini ko pu budak.”
19 Tapi Yusup bilang sama dorang,
“Kaka eee, kam takut untuk? Sa ni Allah ka? 20 Memang dulu kam bikin rencana jahat ke saya, tapi Allah bikin kam pu rencana tu jadi baik untuk saya. Allah pake itu untuk kas slamat orang banyak pu hidup skarang ni. 21 Jadi sodara, kam jang takut! Sa nanti tanggung kam deng kam pu kluarga pu hidup.”
Waktu bilang begitu, Yusup bikin de pu sodara dong langsung tenang. De bikin dong pu hati langsung tra rasa takut lagi.
Yusup mninggal
50:22-26
22 Yusup deng de pu kluarga smua dong tetap tinggal di Mesir. Yusup de masi hidup sampe de pu umur 110 taun. 23 Yusup masi hidup sampe de pu cucu pu anana lahir. Jadi Yusup masi liat Efraim pu cucu-cucu. Trus Manasye pu anak Makir pu anana juga tu, Yusup bikin dong macam de pu anana sendiri begitu. 50:23 Yusup bikin dong macam de pu anana sendiri begitu - Bahasa Ibrani: Dong lahir di Yusup pu pangkuan.
24 Begini, Yusup bilang sama de pu sodara-sodara, “Tra lama lagi ni sa su mo mninggal. Tapi Allah pasti datang liat kam nanti. Trus pimpin kam kluar dari tana ini ke tana yang Allah De su janji deng sumpa sama Abraham, Isak deng Yakub.” 25 Habis itu Yusup suru Yakub pu anana cucu dong sumpa juga. De bilang, “Allah pasti datang liat kam nanti, trus bawa kam kluar dari tana ini. Jadi, kam harus bawa sa pu tulang-tulang sama-sama deng kam juga di waktu itu.” 50:25 Keluaran 13:19; Yosua 24:32; Ibrani 11:22
26 Jadi Yusup de mninggal di Mesir, waktu de pu umur su masuk 110 taun. Orang-orang Mesir kasi ramuan-ramuan untuk bikin de pu mayat bisa tahan lama, trus dong taru de pu mayat dalam peti di Mesir.

*50:2 50:2 Yakub - Bahasa Ibrani: Israel. Liat catatan di Kejadian 37:3. Ada juga di 50:25.

50:5 50:5 Kejadian 47:29-31

50:11 50:11 Abel-Mizraim - De pu arti ‘Mesir dong pu rasa sedi yang para skali.’

50:23 50:23 Yusup bikin dong macam de pu anana sendiri begitu - Bahasa Ibrani: Dong lahir di Yusup pu pangkuan.

50:25 50:25 Keluaran 13:19; Yosua 24:32; Ibrani 11:22