2
Kótótamo bóe du betere whi̧ waalopóló ere fo
Norape-ó, da̧ tȩteróló kaae tare Tale Yesu Keriso wóló betepa, da̧ a̧ beteremó touróló betaaire alamó kisipa mutu i dapa, wosae. Mepaae whi̧né dia̧paae duraalu, “Pol sépiné asȩmó Tale waaire be dȩ take ai wale ape,” dere fo wosóló mo dere nisiyóló tuȩ́ tiki tirao̧se. Atei kaae fo da̧né asȩmókélé ó mo ko̧lónékélé inipó. Aita, Kótóné ama ko̧ló whi̧póló kapala dilikitere whi̧rapené dere fopa, whaalia yóló, diri furu furu yao̧se. Mepaae whi̧né kae kae dere alaró kapala dilikó̧ló dere fotamo wosóló mo dapóló sya fao̧se. Ti noatepae, atéyaaire be dȩ waai teópatei, i haemó betó mole so whi̧né Tale ao̧mó beteretei hó̧róló, bóe dele ala du betaalopó. Kótóné ama yóló muló betere fo ao̧mó bitini, tikitu betere whi̧ta, mió kinóló beteretei, take mo ha̧keamó betepa kelaalopó. Atétere whi̧ doraai tukóló muló betere alata, mo ha̧sókó feni, motóróti eraalo ai ape. Ai whi̧né, i haemó betó mole so whi̧né Kótó-ó yóló momatu betere alatamo bóe dóló, ama doitei sóró horaalopó. Téturaalu, a̧ Kótóné momatere bemó amatei a̧ sóró beteróló duraalu, ȩta Kótótóró hi̧tipó yaalopó.
Ȩ dia̧tamo beta̧mó bituraalu, i alarape eraalo ai ape yóló du betale fo diaao̧ kisipanié? Ti ai kale whi̧ so whi̧ feané keletómó sókó wao̧sóró, mené a̧ sesétu betereteita, diaao̧ ai tuȩ́re ape. Ti atétu beteretei ha̧le mei, take ama tukóló muló betere be dȩmótóróti ha̧kearatepa koló̧póló du beterapó. Ti noatepae, kale yóló muló betere fo tikitu betere fotoko̧ta, mió ha̧le yó taretei ha̧keamó ini, kinóló du beterapó. Até deté fu betepatei, a̧ wao̧sóró mené sesétere ala yó tarapó. Ai sesétu betere sekȩ́ta, take nalo mené a̧ tokó̧ saalopó. A̧ tokó̧ saai teópa, ti ama ai sesétu betere alatóró ha̧le yó tawaalopó. Atétu betepa, Kótóné kale yóló muló betere fo faletu betere sekȩ́ ha̧kearóló sókó wapa, Tale Yesu wouraalu ko̧ló momunétei, dóló hepée taae falóo, ama tikimó yóló wale koko̧i alané a̧ mo ti doróo yaalopó. Téturaalu, kale yóló muló betere fo faletu betere sekȩ́ wouraalu, Satan-né du betere ala kaaetóróti yóló waalopó. Kapala dilikó̧ló dere alamótei so whi̧né mo dapóló kisipa tiró̧póló, kae kae kelemei alarapekélé eróo, Kótónétei eratapóló kisipa muó̧póló eratere alakélé eróo, so whi̧ feané kolóló sira yaaitere alakélé eróo, yaalo ai ape. 10 Téturaalu, ai sekȩ́né ama kae kae dowi alané, sukó̧ló mo ti aluyaaire so whi̧, dilikó̧ló kó̧paae faraalopó. Atéró aluyaai dereteita, atima aluyao̧sóró tao saaire mo bete mole fo woseni hó̧raleteinépó. 11 Atétere betené atima kale kapala fotei mo nisiyó̧póló, Kótóné doasi fotoko̧i dilikitere ala dotonaalopó. 12 Atétepa, dowi ala mo ekȩle yóló duraalu, mo bete mole fo wosóló tuȩ́ tiki tirénire so whi̧ fea só deraalopó.
Talené ala tua̧mó diriyóló betae yóló dere fo
13 Tépatei, Talené ama hosaa mole norape-ó, betere doko̧ fea da̧né dia̧mó kisipa muturaalu, Kótópaae mo kée du betere fota doni, mo wisirapóló kisipa mutapó. Ti noatepae, take kaae sale sukamótei dia̧ Kótóné ama so whi̧póló sókó sóró kae beteró beterapó. Téruraalu, me dowi alatamo hoseké yao̧sóró kale Dȩi Kepe Wisinétei, dia̧ tao sóró kae beteróo, diaao̧ mo fo bete wosóló kisipa tiróo, du betereteiné Kótóné dia̧ aluyao̧sóró tao su beterapó. 14 Dia̧ ai ala tua̧mó beteró̧póló, mió i wosetu betere fo wisinétei a̧ beterepaae ape yalepó. Atéró yale fota, ha̧le mei, da̧ tȩteróló kaae tare Tale Yesu Kerisoné ama doasi ere dȩ tua̧mó beteró̧póló yalepó. 15 Térapa norape-ó, tuȩ́ tiki diriyóló bituraalu, da̧né dia̧paae yó male fo ko̧lóné ó asȩmó yaletei kisipa keteréni, mo wisiyóló wosóló tuȩ́ruraalu erótu betae.
16 Da̧ tȩteróló kaae tare Tale Yesu Kerisoró Aya Kótótamoné da̧paae yaala sókó fu beterapó. Téturaalu, ama hamokoróló ha̧le tao sere alanétei, da̧ fomoné sukó̧ló haepaae derepao̧sóró, tuȩ́ tiki diriratere ala mo ti eró tawóo, take nalo waaire alimó wisi ala tua̧mó betaalopóló kisipa mutu, hosaa muni deyóló hai̧né sukó̧ló beteró̧póló eróo dere alata, Talené amatei eró̧póló yae. 17 Ti ai sekȩ́ tamoné dia̧ ketekȩ bulóló fotoko̧ratepa, wisi alaró wisi fotamo betere doko̧ fea yó tanó̧póló yae.