3
Pol-sépi atimamó momarae yale fo
Norape-ó, ya̧lo kemeróturaalu dere fo dia̧paae i dapa wosae. Da̧ dia̧tamo bitu, Talené fo mo bete mulapóló, ha̧le betere so whi̧né wosóló mo hapale fakeraté fu yale kaae, da̧ i betere bemókélé ai alatóró du beteró̧póló, da̧paae momarótu betae. Téturaalu, dei tuȩ́ mulu dowi ala du betere whi̧rapené da̧paae me sekȩi ala erao̧sóró momatu betae. Ti noatepae, mepaae so whi̧ tuȩ́ tiki tiró bitinipó. Tépatei, Talené ama du betere wisi ala ha̧le yó taru, dowi ala erótu betere sekȩ́né dia̧ dorao̧sóró, dia̧ ama seséyóló fotoko̧ bulaalopó. Da̧ Talepaae tuȩ́ tiki tiró bitu, dia̧paae erae dere fo diaao̧ wosóló mió erótu betere kaae, nalokélé ha̧le deté fu betenérapóló kisipa mutapó. Diaao̧ hosaa ó kisipa kae alapaae muao̧sóró, Kótóné ama yaala sókó fóló mole tua̧mótóró muluraalu, Yesu Kerisopaae wou betale sekȩi ala ama beleté fu betale kaae, diaao̧kélé ai alatóró deté fu betepa, Talenétei bete mole ala i ape yóló, yó mótu beteró̧póló yae.
Dekayóló ha̧le betao̧se yóló dere ma fo
Norape-ó, Tale Yesu Kerisoné doimó da̧né dia̧paae i ala yae yóló i mulatere ape. Da̧né dia̧paae yó mótu betale fotamo, mepaae Keriso norapené wosóló sya fóló eréni, deka yóló ha̧le betó mole whi̧rapetamo touyóló bitini, atima kae beteró̧póló dia̧ kae betae. Ti noatepae, da̧né i du betere ala diaao̧ kolóló su̧róló du betepa, ti ai ala doni, donorapóló diaao̧tei ai tuȩ́re ape. Ti da̧ dia̧tamo betale sukamó dekayóló ha̧le bitu, mepaae whi̧rapené o̧la ha̧le nukuani, dupuyóló nukua du betalepó. Até yaleteita, da̧né naaitere o̧lamó dia̧ sekȩyao̧sóró, dikitamokélé dȩtamokélé, da̧né naaitere o̧lamó kisipa mutu depe tukó wei ala du betalepó. Da̧né até dua yaleteita, diaao̧ da̧ taosóró matere o̧la nenépatei, da̧né dere ala diaao̧ kolóló sya fó̧póló kisipa mutu yalepó. 10 Ti da̧ dia̧tamo betale sukamó, dia̧paae i ala yae yóló, etei dirii ma fo yalepó. “Mepaae whi̧tamo kutó dini, dekayóló ha̧le betepa, ti atétere whi̧mó naaitere o̧lakó melao̧se,” fo ai yale ape.
11 Dia̧kó mepaae whi̧rape kutó dini ha̧le bitutei, kutó ditu betere nisiyó̧póló dakeró beterapó dere fo da̧né wosalepó. 12 Atei kaae so whi̧paae da̧ Tale Yesu Keriso tua̧mó bitu, i ala yae yóló sei̧ fo i dere ape. Ha̧le ho̧ko betere ala taaróló, tamoyóló bitu, diaao̧ o̧la nokole su̧tóró kutókélé atéró diyae. 13 Térapa, mió dia̧ depe tukó wei kutó ditu betere norape-ó, diaao̧ ai du betere ala wisi taaréni, ai alatóró yó tawae.
14 Mepaae whi̧ denétamo da̧né i asȩmó ere fo sya fóló erénitepata, ti atétere whi̧né noa alakó déró kelaasepóló mo wisiyóló kaae tawae. Ti noatepae, ama dere alamó a̧tóró hale yó̧pólópa, a̧tamo beta̧mó betere ala ó kotere alakélé ini, a̧ ama kae beteró̧póló dia̧ kae betae. 15 Tétutei, a̧paae diaao̧ bóe whi̧paae eratere ala kaae ini, diaao̧ notóró beteró̧póló, atei ala ekesé yóló a̧paae dirii ma fotei yae.
Mo kemerótu ko̧leó yale fo
16 Téró ya̧lo kemeróturaalu dere fo i ape. Betere doko̧ fea diaao̧ noa alakó yaaitepa, ti hosaa muni deyóló dua betere bete Talené dia̧paae eróturaalu, Tale dia̧ featamo beta̧mó betó tawó̧póló yae.
17 Ita, Ya̧lo naasenétei asȩyóló dia̧paae ko̧leó dere fota, ȩ Pol-né dapó. Ya̧lo be hulua doko̧ feapaae faletua dere asȩ diaao̧ kilituraalu, ita Pol-né naasené erapóló tuȩ́ muó̧póló dapó. Itei kaae naase daapa kilitu, ȩtóró hi̧tipóló kisipa yae.
18 Térapa, da̧né Tale Yesu Kerisoné ama ha̧le hamokoróló tao sere ala wisinaale dia̧ featamo muló̧póló yae.