2
Môp nipaên wê plopete kɨtyooên vông ge
Ilage plopete kɨtyooên ya kɨdi lec vac he Islel mahɨgun. Dɨ gwêbaga plopete kɨtyooên ya obêc kɨdi lec vac xam mahɨgun dɨ kɨtyoo xam ya xolac kɨtyooên, dɨ he ob vɨyum kɨyang nipaên vac kɨyang nivɨha nɨlô, dɨ nêl kɨyang kɨtyooên vɨyang vɨyang wê obêc vông xomxo vô nipaên ge, dɨ he ob yax Apumtau wê vô he vêl ên nipaên ge vun. Om môp nipaên wê he vông ge wê Anutu obêc kɨtya he vêl lutibed. Dɨ he obêc dɨdii xomxo tɨbeac la vac môp yôdac hɨxôn môp wê vaxvax ge. Om môp nipaên wê he vông ge ob vông xomxo nêl kɨyang nipaên lec Anutu môp yuu kɨyang nôn. Plopete kɨtyooên tigee mi vông nɨlô la vô mone, om he ob nêl kɨyang kɨtyooên vô xam ên nêb ob kô mone vô xam. Lêc ilage Anutu nêl mɨ i yêp pyap ên nêb obêc yaxên he nên kɨyang dɨ vông myavɨwen vô he. Anutu wê obêc kɨtya he vêl ge o lungên he lêm. Nge, dô bin buc wê obêc vông myavɨwen vô he ge.
Ilage angela ya vông môp nipaên, lêc Anutu o xo vɨgwe pɨsiv ên he lêm. Nge, tii he la vac vɨgwe nipaên, dɨ vông he la dô kalabuhu vac lôva wê mapɨtoc ta ge. Om he ob la dô dɨ i la tyip lec buc wê Anutu ob yaxên he nên kɨyang ge. Ilage lec buc wê Nôa dô mavɨha ge od xomxo vô nɨmi vô Anutu, lêc Anutu o xo vɨgwe pɨsiv ên he lêm. Nge, vông mia tyip vac kɨbun dɨ hi he ma vêl. Mêd Nôa tibed wê mi nêl môp nivɨha kɨtong mɨ i yêp seac, om Anutu viac Nôa dɨ xomxo vɨgê vɨlu dɨ sec yuu ge he dô mavɨha vô buc wê mia hi tɨbii ge. Ilage Anutu yaxên môp nipaên wê tɨbii Sodom yuu Gomola vông ge. Om vông myavɨwen vô vɨgwe yuu ge, dɨ nyuu yuuya ngwax levac dɨ ngwax ya yuu ma vêl, om vɨgwe tu vɨwev pɨleva. Anutu vông bêge ên nêb xomxo wê vô nɨmi vô i ge he i yê dɨ xovô bê Anutu obêc vông myavɨwen vô he. Lot mi dô vac vɨgwe Sodom, lêc Anutu hôm Lot vêl ên ngwax wê ob ya vɨgwe Sodom yuu Gomola ge, ên Lot ge xomxo nivɨha ti. Om môp yôdac hɨxôn môp nipaên vɨhati wê tɨbii Sodom yuu Gomola vông ge vông Lot nɨlô vô vɨyin. Ên Lot ge xomxo nivɨha wê nɨlô tɨmu vô môp nivɨha ge, lêc dô vac he mahɨgun om yê môp nipaên wê he vông ge dɨ ngô kɨyang nipaên wê he nêl ge. Om vông i nɨlô vô vɨyin mabu yocên tɨyi buc vɨhati. Kɨyang tige wê nêl lec angela nipaên hɨxôn Nôa yuu Lot ge ob vông xovôên vô il bêga bê Apumtau xovô vɨyin wê tulec xomxo nivɨha ge om ici va tɨyi wê ob vô he vêl ên vɨyin tige. Dɨ xovô môp nipaên wê xomxo nipaên vông ge om ici va tɨyi wê ob vông myavɨwen vô he dɨ i la tyip vô buc wê obêc yaxên xomxo vɨhati nên kɨyang ge. 10 Plopete kɨtyooên obêc kô myavɨwen nipaên i luu vêl, ên he mi vông môp yôdac hɨxôn môp ningeac vɨhati, dɨ yê Anutu kɨyang hɨxôn xomxo levac kɨyang tɨyi xocbê kɨyang pɨleva ge, dɨ he mi yong he dɨ tɨmu vô môp wê he nɨlô xovô ge, dɨ he nêl kɨyang nipaên lec angela lag kɨsiinê dɨ o xona lêm. 11 Angela tigee lê hɨxôn xêkɨzêc wê he vông ge luu xomxo vɨhati vôngo vêl. Lêc angela tigee o luu kɨyang nipaên ti lax vô plopete kɨtyooên tigee lêm, dɨ he o vông kɨyang vô Apumtau lec nipaên wê xomxo tigee nêl lec he ge lêm.
12 Plopete kɨtyooên tigee mi tɨmu vô môp nipaên wê ninɨvi vông ge, om he tɨyi xocbê bwoc vɨmen wê pɨyôp maên wê xomxo ob tii he dɨ hi he yib ge. Ên he nêl kɨyang nipaên vaxvax lec kɨyang wê he xovôên kehe ma ge. Om môp nipaên wê he vông ge obêc vông he vô nipaên dɨ kɨtya he vêl, 13 dɨ he obêc kô myavɨwen nipaên lec nipaên wê he vông ge. Ên he xêyaa vin lec wê he ob num dɨ vông môp nipaên vô vɨdiiên wê hɨyôv ge. Dɨ he ya yaên hɨxôn xam, lêc he nɨlô vô nivɨha ên môp nipaên wê he mi vông ge, om he tɨyi xocbê do nipaên vac xam mahɨgun ge. 14 Dɨ he manôn yê vêx dɨ xo môp yôdac, dɨ he o dô seac vêl ên môp nipaên lêm. Dɨ he dɨdii xomxo wê o vông i vin xêkɨzêc lêm ge mɨ la vac môp nipaên, dɨ he vông pɨyôp yuu nɨlô la vɨhati vô susu kɨbun ga. Anutu nêl pyap ên nêbê obêc kɨtya he vêl. 15 Plopete kɨtyooên tigee sea môp nivɨha dɨ la vaxvax vac môp nipaên, dɨ tɨmu vô môp nipaên wê Bio nu vux Belam vông ilage. Belam xêyaa vin lec wê ob vông môp nipaên dɨ kô mone lec. 16 Lêc bwoc donki wê Belam vông ge nêl i nên nipaên kɨtong vô i. Bwoc donki o tɨyi wê ob nêl kɨyang ge lêm. Lêc donki tige keac vô Belam tɨyi xocbê xomxo keac ge dɨ nêl Belam nên nipaên kɨtong vô i. Om donki tige le vac plopete Belam nɨlô judajuda xôn.
17 Om plopete kɨtyooên tigee vɨhati tɨyi xocbê lôva wê xomxo mi kɨlê mia vac lêc mia tuacên ge, dɨ he tɨyi xocbê lun mapɨtoc lêc lun valên ma ge. Om Anutu viac vɨgwe mapɨtoc ta wê he obêc la dô vac ge. 18 Xomxo tigee kô he lec dɨ keac vya levac lec kɨyang pɨleva wê nôn maên ge. Dɨ he kɨtyoo xomxo wê gên sea môp nipaên wê tɨbii madɨluhu vông ge, dɨ dɨdii he lax mɨ la vac môp yôdac hɨxôn môp nipaên wê he ninɨvi xovô ge. 19 Xomxo kɨtyooên tigee nêl bêga ên nêbê, “Xam obêc nêb xam ob vông môp ti i tɨyi wê xam xêmyaa vin lec ge od xam vông. Lêc môp tige ti o tɨyi wê ob viac xam ge lêm.” He nêl bêge lê, lêc he nêl kɨyang kɨtyooên. Ên he tu xomxo yuac wê môp nipaên viac he ge. Ên môp nipaên ti obêc viac xomxo ge od xomxo tige ob tu môp nipaên tige nu yuac. 20 Xomxo ob xovô il lig Apumtau Yesu Kɨlisi wê vô il vêl ên il nêd nipaên ge, dɨ vông i vin i, dɨ pec ên môp nipaên kɨbun ga wê vông he vô nipaên ge, lêc he obêc pɨlepac he mɨ lax vô môp nipaên tii vac nang dɨ môp nipaên obêc hôm he xôn ge, od he obêc dô vac nipaên luu wê he dô vac tax ge vêl. 21 Ên ilage he o xovô môp nivɨha lêm om he dô vac nipaên. Lêc gwêbaga he xovô dɨ vông i vin Anutu kɨyang, lêc he vô nɨmi vô, om he ob dô vac nipaên luu wê he dô vac ilage vêl. 22 Om nipaên wê tulec he ge tɨyi xocbê kɨyang ti wê yêp bêga ên nêbê, “Noo mi ya susu wê he mutac ge tii vac nang.” Dɨ kɨyang ngwe nêl bêga ên nêbê, “Bwoc ti wê loc hɨxôn ninɨvi nivɨha ge ob lax lipac i vac lôm tii vac nang.”