2
Anutu obêc yaxên xomxo vɨhati ge nên kɨyang tɨmuên
Xam wê xam vô nɨlôm vô xomxo ya ên xam nêb he tɨbii nipaên ge, xam o tɨyi wê xam ob yax nipaên wê xam vông ge vun lêm. Ên môp nipaên wê xam vô nɨlôm vô he ge yêp vô xam êno hɨxôn, om xam obêc vô nɨlôm vô he ge od xocbê xam vô nɨlôm vô xacxam va ge êno. Il xovô ên il nêbê Anutu obêc vông myavɨwen nipaên vô xomxo wê vông môp nipaên tibêgee, dɨ Anutu môp wê ob yaxên he dɨ tɨtô he ge od obêc la tɨyi. Xame, xam vô nɨlôm vô tɨbii lec môp nipaên wê he mi vông ge, lêc xam êno môp nipaên yêp vô xam, lêcom xam so ên xam nêbê mêd myavɨwen wê Anutu vông ge obêc tulec xam hɨxôn lêm. Anutu vông môp nivɨha vô xam luu vêl, om dô bin xam buc xuhu dia dɨ o vông myavɨwen ti vô xam lutibed lêm. Lêc mêd xam wê Anutu môp nivɨha tige xocbê kɨyang pɨleva ti? Anutu vông nivɨha vô xam ên nêb xam xovô dɨ pɨlepac xam, lêc mêd xam o xovô lêm? Xam nɨlôm yen xêkɨzêc ta dɨ xam o pɨlepac xam lêm, om ge tɨyi xocbê xam kɨtuc nipaên wê xam vông ge vô levac vô xam. Mêgem obêc vô buc tɨmuên wê Anutu obêc tɨtô xomxo nên kɨyang ge od obêc vông myavɨwen vô xam lec nipaên wê xam vông ge. Ên Anutu obêc vông myavɨwen vô xomxo vɨhati i tɨyi môp wê he toto mi vông gee. Om xomxo wê le xêkɨzêc vac môp nivɨha dɨ myag môp wê he ob dô hɨxôn Anutu vac xêseac dɨ kô lê levac ge, od Anutu obêc vông xomxo tigee dô mavɨha luta lêc luta. Dom he wê xovô heche va dɨ vô nɨmi vô kɨyang nôn dɨ la vac môp wê nipaên ge od Anutu xêyaa obêc vô myavɨnê vô he dɨ kɨtya he vêl. Mêgem xomxo tigee, vɨyin levac obêc hɨvun he xôn dɨ he ob kô myavɨnê levac luu vêl lec nipaên wê he vông ge, om myavɨwen ob tulec xomxo nipaên vɨhati, he Yuda hɨxôn tɨbii baba ya. 10 Dɨ xomxo wê mi vông môp nivɨha ge, Anutu obêc tung he la dô vac xêseac gê lag puunê dɨ vông lê levac vô he dɨ he ob dô vac kɨyang malehe nɨlô, om obêc vông vô xomxo wê nivɨha ge vɨhati, he Yuda hɨxôn tɨbii baba ya. 11 Ên Anutu obêc yaxên xomxo vɨhati tɨyima, om xomxo vɨhati obêc la le vô Anutu manôn, dɨ i yaxên môp wê he toto vông ge.
12 Tɨbii madɨluhu wê lungên Moses xolac ge, he obêc vông nipaên ge od Anutu ob tɨtô he nên kɨyang ya Moses xolac lêm. Nge, heche va obêc yib vɨdaaên lec nipaên wê he vông ge. Dɨ Yuda wê he xovô Moses xolac ge, he obêc vông nipaên ge od Anutu ob tɨtô he ya Moses xolac wê he mi ngô ge. 13 Lêc xomxo obêc ngô Moses xolac pɨleva ge od o tɨyi wê Anutu ob yê nivɨha ge lêm. Nge, xomxo wê vông xolac tyo vô nôn lec ge wê Anutu ob yê he nivɨha. 14 Tɨbii madɨluhu o xovô Moses xolac lêm, lêc heche va pɨyôp vɨnoo kɨyang ya tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac Moses xolac ge, om kɨyang tige tɨyi xocbê heche va xolac wê yêp vô he ge. 15 Om môp wê he vông ge nêl kɨtong ên nêbê xolac wê Anutu vông vô Moses ge yêp vac he nɨlô êno, dɨ heche va nɨlô le yaxên môp vɨlu vɨlu, om môp ya he nêbê nivɨha dɨ ya he nêbê nipaên. Om môp tige nêl kɨtong hɨxôn ên nêbê xolac yêp vac he nɨlô. 16 Mêgem Anutu obêc yaxên xomxo nên kɨyang vô buc tɨmuên dɨ ob vông yuac vac Yesu Kɨlisi vɨgê dɨ Yesu ob yaxên kɨyang vɨhati wê yêp xôpacên vac xomxo nɨlô ge dɨ tɨtô. Kɨyang tige yêp vac xolac nɨlô mɨ a nêl vô xomxo.
Yuda yong he lec Moses xolac ên nêb ob vô nivɨha vô he
17 Xame, xam wê xam nêbê xam lêm Yuda ge, xam hôm Moses xolac xôn ên xam nêbê ob vô nivɨha vô xam, dɨ xam yong xam ên xam nêbê xam ge Anutu nue xam. 18 Xam xovô môp wê Anutu xêyaa vin lec ge pyap, ên xomxo tɨxuu xam ya Moses xolac om xam xovô môp nivɨha. 19-20 Xam xo ên xam nêbê xovôên hɨxôn kɨyang nôn yêp vac xolac wê Moses vông ge nɨlô. Om xam mi nêl ên xam nêbê, “A tɨyi wê a ob hɨlung môp nivɨha vô xomxo wê matocên ge, dɨ a ob hɨlung xêseac vô he wê dô vac mapɨtoc ge. Dɨ a tɨyi wê a ob tɨxuu he wê gên o xovô lêm ge, dɨ he wê tɨyi xocbê xomxo nipwo ge.” 21 Vɨxôhɨlôg, xam mi tɨxuu xomxo dɨ vông xovôên vô he, lêc bêna lêc xam o vông xovôên vô xacxam va lêmê? Xam mi nêl xolac vô xomxo ên xam nêbê he i o lêc vông yôdac vô xomxo susu lêm, lêc mêd xam êno, xam mi vông yôdac vô xomxo susu hɨxôn. 22 Dɨ xam mi nêl vô xomxo ên xam nêbê, “Le i lêc vông yôdac vêx yuu vux lêm,” lêc mêd xacxam va mi vông hɨxôn. Dɨ xam nêbê xam xêmyaa o vin lec anutu mayibên lêm, lêc bêna lêc xam la vun susu vac xumac ngɨbua wê tɨbii madɨluhu vông ge? 23 Xam yong xam ên xam nêbê xam xovô Anutu xolac pyap, lêcom xam o tɨmu vô xolac mɨ vông i vô nôn lec lêm, om ge tɨyi xocbê xam vông Anutu lê vô nipaên, 24 tɨyi xocbê kɨyang wê yêp vac kɨpihac xolac bêga ên nêbê, “Tɨbii wê o Yuda lêm ge yê môp nipaên wê xam Yuda mi vông ge om so vya vô Anutu.”
Yuda môp wê mi gôl ninɨvi ge o vô nivɨha vô he lêm
25 Xam obêc tɨmu vô xolac wê Anutu nêl vô Moses ge od môp wê gôlên ninɨvi ge ob vô nivɨha vô xam, lêc xam obêc pwoo xolac vac ge od môp wê xam mi gôl nimnɨvi ge, tɨyi xocbê xam vông lec kɨsii dɨ xam o xovô Anutu lêm. 26 Dɨ tɨbii madɨluhu wê gôlên ninɨvi ma ge obêc tɨmu vô Anutu xolac ge od Anutu ob yê he nivɨha tɨyi xocbê xomxo wê gôl ninɨvi ge. 27 Xam Yuda, Anutu xolac yêp vac kɨpihac wê xam vông ge om xam gôl nimnɨvi tɨyi, lêc xam o vông xolac tyo vô nôn lec lêm. Mêgem tɨbii wê ninɨvi gôlên ma ge obêc tɨmu vô Anutu xolac ge od môp wê he vông ge obêc nêl xam kɨtong seac bêga bê xam tɨbii nipaên. 28 Môp wê ninɨvi ge ti o yêp wê ob nêl Yuda kɨtong nêbê he Yuda nôn ge lêm. Dɨ môp ninɨvi gôlên ge, kehe o yêp vac ninɨvi gôlên pɨleva lêm. 29 Xomxo wê Yuda nôn ge, kehe yêp vac wê he vông nɨlô la yadɨluhu vô Anutu ge, dɨ môp wê ob nêl he kɨtong nêbê he Anutu nue nôn ge, kehe o yêp vac môp ninɨvi gôlên ge lêm. Nge, ge yuac wê Myakɨlôhô Ngɨbua vông vac he toto nɨlô. Xomxo tibêgee ob kô lê levac ge od ob kô lê levac vô xomxo kɨbun ga lêm. Nge, obêc kô lê levac vô Anutu môci.