RI NAB'E CARTA RI XUTZ'IB'AJ RI SAN PABLO CHKE RI KOJONELAB' AJ TESALÓNICA
1
Ri apóstol Pablo kuchap u tz'ib'axik jun carta chke ri qachalal kojonelab' aj Tesalónica
In wa', ri Pablo, wachi'l ri Silvano ruk' ri Timoteo, tajin kintz'ib'aj b'i we wuj ri' chiwe ix, qachalal, ix ri' ri kojonelab' ri k'o pa ri tinimit Tesalónica, ri xa ix jun ruk' ri Dios qa Tat xuquje' ri Qajaw Jesucristo. Are ta b'a' ri Dios qa Tat xuquje' ri Qajaw Jesucristo kutoq'ob'isaj i wäch, kub'ano chi kuxlan ri iwanima'.
Waral käqil wi chi ri kojonelab' aj Tesalónica qas tzij xekojonik
Amaq'el aretaq kujxuki'k kixna'taj chqe käqa'n orar pi wi', käqaya maltioxinik che ri Dios rumal iwech ix iwonojel. Je' käqa'n wa' rumal chi amaq'el käna'taj chqe chuwäch ri Dios qa Tat chi qas tzij ix kojoninaq che ri Cristo. Q'alaj wa' rumal ri chak ri tajin kib'ano. Käna'taj chqe xuquje' ri rutzil iwanima' chke nimalaj konojel. Q'alaj wa' rumal chi i yo'm iwib' chupatänixik ri Dios. Xuquje' käna'taj chqe chi man elinaq tä ri ku'lb'al i k'ux chrij ri Qajaw Jesucristo pune k'äx kiriqo. Qetam k'ut, qachalal, chi kixraj ri Dios, xuquje' chi ix cha'tal rumal. Aretaq xqatzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chiwe, man xuwi tä ri uj xujtzijonik, xane xuquje' are ri Loq'alaj Espíritu xuk'ut ru chuq'ab' chiwäch rumal ri qa tzij. Qas qetam chi ri käqatzijoj are ri qas tzij. Ri ix iwetam chi aretaq xujk'oji iwuk', man are tä xqatzukuj jachike ri utz chqe uj, xane are xqatzukuj jachike ri utz chiwe ix.
Ri ix k'ut xib'ano jas ri xqa'n uj, xuquje' jas ri xub'an ri Qajaw Jesucristo. Xuquje', pune sib'alaj xiriq k'äx aretaq xixkojonik, xik'amowaj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio ruk' ri kikotemal ri xuya ri Loq'alaj Espíritu pa ri iwanima'. Je ri' xik'ut chkiwäch konojel ri kojonelab' aj Macedonia, xuquje' ri kojonelab' aj Acaya, jas ri rajwaxik käka'n ri e are'. Chila' k'ut xchapletaj wi b'i u tzijoxik ru Loq' Pixab' ri Qajaw Dios iwumal, man xuwi tä chke ri aj Macedonia, ri aj Acaya, xane xuquje' chke ri winaq pa ronojel tinimit. Xuquje' konojel ki tom u tzijol chi xixkojon che ri Dios. Je ri' chi ri uj man k'o tä chik jas rajwaxik käqab'ij. Xane ri winaq ri ki tom u tzijol chi xixkojonik, käkitzijoj jas ri xib'an che qa k'ulaxik aretaq xujopan iwuk'. Käkitzijoj jas ri xib'ano, xiya kan ri jule' taq dios chik ri b'anom kumal winaq, xixkojon che ri Dios qa Tat. Xichaplej k'u u patänixik ri qas Dios ri k'aslik. 10 Xuquje' käkitzijoj chi sib'alaj ku'l i k'ux che reyexik ri Jesús, ri kätzelej loq pa ri kaj. Are k'u wa' ru K'ojol ri Dios ri xk'astajisax b'i chkixol ri käminaqib' rumal ri Dios. Are Jesús wa' ri kujto'w chuwäch ri nimalaj royowal ri Dios ri käpe na pa ki wi' ri winaq.