2
Ri apóstol Pablo kuna'taj chke ri kojonelab' aj Tesalónica jas ri xub'an che ki patänixik
Ri ix, qachalal, qas iwetam chi man xaq tä loq' xujk'oji iwuk', xane nim xixqato' wi. Pune k'u xqariq k'äx aretaq uj k'o pa ri tinimit Filipos, xuquje' xujyoq'ik, je' jas ri iwetam ix, ri Dios xuya qa chuq'ab' rech man käqaxej tä qib' chutzijoxik ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chiwe, pune e k'o ri sib'alaj kek'ulelan chqe, ri käkiq'atej qa wäch. Je ri', rumal chi qas jikom ri käqatzijoj, man k'o tä etzelal chupam, man xqatzijoj tä k'u jastaq che ki sub'ik ri winaq. Ri Dios k'ut qas utz xril na ri qanima', rumal ri' xuya pa qa q'ab' ru tzijoxik ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio, je' jas ri käqatzijoj. Man k'o tä käqesaj che, man käqaya tä k'u u wi'. Man are tä käqatzijoj jachike ri utz käkita wi ri winaq, xane jachike ri käqaj chuwäch ri Dios ri käka'y pa qanima'. Ri ix iwetam chi man ruk' tä je'lalaj taq tzij xixqach'ako, man xqatzukuj taj jas xqab'ij chiwe rech käqach'ak puaq chiwij. Chuwäch ri Dios k'o wi chi man je' tä wa' xqa'no. Man qa tzukum taj chi käyi' qa q'ij kumal ri winaq, we are iwumal ix, o are rumal jachin jun chik, pune taqal chqe chi k'o jas käqata' chiwe. We je ri' käqa'no, rajwaxik chi kinimaj ri käqab'ij rumal chi uj apóstoles, uj taqom rumal ri Cristo. Man je' tä k'u wa' xqachomaj, xane je' xqa'n chiwe jas ri kub'an jun chichu' che ki chajixik ri ral, sib'alaj uj utz iwuk'. Sib'alaj nim na ri rutzil qanima' chiwe chi man xuwi tä ru Loq' Pixab' ri Dios xqaj xqaya chiwe, xane xuquje', we ta rajwaxik, xqaya ta ri qa k'aslemal rumal chi sib'alaj ix loq' chqawäch. Qachalal, ¿a mat käna'taj ri' chiwe chi aretaq xujk'oji iwuk', xujchakunik, sib'alaj xujkosik? Xujchakunik chi paq'ij chi chaq'ab' chuch'akik ri qa wa rech man käqaya tä latz' che jachin jun chiwe. Je' xqa'n wa' aretaq xqatzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio rech ri Dios chila' iwuk'.
10 Ri ix qas xiwilo, xuquje' ri Dios qas xrilo chi xqa'n ri jikomal iwuk', man k'o tä etzelal xriqtaj chqij, ch'ajch'oj ri qa k'aslemal aretaq xujk'oji chila' iwuk' ix ri ix kojonelab'. 11 Qas iwetam k'ut chi qa walijisam iwanima' chijujunal, qa ku'b'isam i k'ux, xuquje' qa yo'm pixb'enik chiwe. Je' xqa'n chiwe jas ri kub'an jun tata' chke ri ralk'ual. 12 Xixqab'ochi'j chi je' kib'ano jas ri ya'tal chke ri e rech ri Dios ri xixusik'ij rech kixk'oji ruk', kätaqan k'u ri Are' pi wi', xuquje' rech kuya ri je'lalaj juluwem chiwe.
13 Ri uj man kujtäni tä chuya'ik maltioxinik che ri Dios rumal chi aretaq xitatab'ej ru Loq' Pixab' ri Dios ri xqatzijoj chiwe, qas xik'amowaj, xikoj pa qas tzij, man xichomaj taj chi xaq u tzij jun achi, xane are ru Loq' Pixab' ri Dios. Tzij k'u ri' chi are ru Loq' Pixab' ri Dios ri käkowin chuk'exik ri i k'aslemal ix ri ix kojonelab'. 14 Ri k'äx ri xik'ulmaj ix, qachalal, are je' jas ri xkik'ulmaj ri e kojoninaq che ri Dios ri e k'o pa Judea ri xa e jun ruk' ri Cristo Jesús. Xb'an k'äx chiwe kumal ri iwinaqil, je' xb'an chiwe jas ri xb'an chke ri kojonelab' aj Judea kumal ri ki winaqil aj Israel. 15 E are k'u wa' ri winaq aj Israel ri xekämisan ri Qajaw Jesús, jas ri xka'n chke ri q'alajisal taq re ru Loq' Pixab' ri Dios ri xetaq b'i kuk' nab'e. Are k'u ri uj xuquje' xujkesaj loq. We winaq ri' man käka'n tä ri käqaj chuwäch ri Dios, xane käka'n ki k'ulel chke konojel winaq. 16 Aretaq ri uj käqaj käqatzijoj ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chke ri man e aj Israel taj, rech ri e are' xuquje' käkiriq ru tob'anik ri Dios, ri winaq aj Israel xa käkiq'atej qa wäch. Je ri' ki b'anom, ki nimarisam ri ki mak cho ri Dios. Kämik k'ut petinaq chik ri nimalaj royowal ri Dios pa ki wi' konojel.
Waral käqil wi chi ri apóstol Pablo kraj keusolij chi na jumul chik ri kojonelab' aj Tesalónica
17 Qachalal, pune xke' kieb' oxib' q'ij ri uj elinaq loq iwuk', pune ta ne man käqil tä i wäch, man ix sachinaq tä chqe, ix k'o pa qanima'. Sib'alaj käqaj käqil i wäch jumul chik. 18 Rumal ri' xqatzukuj jas xqa'no rech kujopan iwuk' che iwilik. In wa', ri Pablo, k'ia mul xintzukuj jas kinb'ano rech kujopan iwuk'. Are k'u ri Satanás xujuq'atej. 19 ¿Jas k'u chrij ku'l wi qa k'ux, kujkikotik? ¿Jas ri' ri kub'ano chi käku'b'isax qa k'ux, kuya kikotemal chqe? Ix ri', qachalal, rumal chi jikom ri iwanima' cho ri Dios. Are ri ix ri kixb'anowik chi kujkikot na cho ri Qajaw Jesús aretaq käpetik rumal chi xujch'akanik. 20 Are je' iwumal ix chi käku'b'isax qa k'ux, kujkikotik.