3
Rumal k'u rech chi man xqach'ij tä chi na ri mat qetam jas i b'anom, xqachomaj kujkanaj kan qa tukiel pa ri tinimit Atenas. Je' xqa'n wa', xqataq k'u b'i ri qachalal Timoteo iwuk'. Ri Timoteo are jun utzalaj patänil re ri Dios ri chakuninaq quk' chutzijoxik ri Utzalaj Tzij re ri Evangelio chrij ri Cristo. Xqataq k'u b'i iwuk' rech kuwalijisaj ri iwanima', kixupixb'aj rech k'o na más u chuq'ab' ri i kojonik. Je ri' rech man k'o tä jun chiwe kub'an kieb' u k'ux kumal taq we k'äxk'ol ri'. Ri ix k'ut iwetam chi tzrajwaxik wi chi käqariq k'äx. Je ri', rumal chi xqab'ij wa' chiwe aretaq xujk'oji iwuk', chi käqariq na ri k'äxk'ol. Je ri' qas ya' iwetam ri xqak'ulmaj uj qonojel. Ri in man xinch'ij tä chi na ri mat kinwetamaj jas i b'anom. Rumal ri' xintaq b'i ri Timoteo chuta'ik u tzijol jas u b'anom ri i kojonik. Xinxej wib' chi we ne ruk' jub'iq' xixch'aktaj rumal ri Itzel, xaq b'a' loq' ri' ri qa chak ri xqa'n iwuk'.
Kämik k'ut tzelejeninaq loq ri Timoteo pa Tesalónica, xuya ri utzalaj tzij chqe chrij ri i kojonik, xuquje' chi sib'alaj kiwaj iwib', utz iwanima' chke konojel. Kutzijoj chqe chi amaq'el kujna'taj chiwe, utz i chomanik chqij, xuquje' chi sib'alaj kiwaj kiwil qa wäch. Je' ri qe uj xuquje', sib'alaj käqaj käqil i wäch. Xa je ri', qachalal, chupam ronojel ri qa rajwaxik, xuquje' ri k'äxk'ol ri tajin käqariqo, käku'b'i qa k'ux rumal iwech, aretaq käqato chi qas tzij ix kojoninaq che ri Cristo, jikom ri iwanima'. Xqana' uj chi je' ta ne xub'an k'ak' ri qa k'aslemal, man k'o tä chi jas käqab'isoj, rumal chi qas i jikib'am i k'ux chrij ri Qajaw Jesús. Rumal k'u ri', sib'alaj nim ri maltioxinik käqaya che ri Dios rumal iwech ix, rumal ri nimalaj kikotemal ri käqana' pa qanima' chuwäch ri Dios. 10 Xuwi b'a' käqa'n orar pi wi' chi paq'ij chi chaq'ab', man kujq'iytaj taj. Käqata' che ri Dios chi kuya chqe chi käqil i wäch. Je ri' käqaya na chiwe ri k'ä kraj na che ri i kojonik.
11 Are ta b'a' ri Dios qa Tat junam ruk' ri Qajaw Jesucristo kätob' chqe, kuk'am qa b'e rech kujkowinik kujopan iwuk'. 12 Ri Qajaw Dios chub'an ta b'a' chiwe chi käk'iy na ri rutzil iwanima', chuya ta na chiwe chi sib'alaj kiwaj iwib' chb'il taq iwib', xuquje' keiwaj konojel ri nik'iaj winaq, je' jas ri uj xuquje' sib'alaj kixqaj. 13 Xuquje' chub'ana chiwe chi sib'alaj jikom iwanima' rech man k'o tä mak käriqtaj chiwij, ch'ajch'oj ri i k'aslemal chuwäch ri Dios qa Tat aretaq käpe ri Qajaw Jesucristo e rachi'l konojel ri e rech ri Are'.